Ensaluto

ĉinesko

bildo de vejdo

Somera allogo

Somera allogo

—laŭ ĉineska skemo Dekses-Silabo

bel’
natura sub blu-ĉiel’
allogas
pleje en somer’

verd’
senlima per kovra perd’
ornamas
la teron kun cert’

flav’
flora puras post pluv-lav’
abelojn
altiras al rav’

vent’
friska el la firmament’
karesas
per tiklema sent’

spir’
juna pufas en zefir’
vigligas
per ama inspir’

vid’
la scivola kun timid’
ĵetiĝas
sub belina gvid’

am’
ardas nun en juna flam’
aeron

plenplenigas jam

Dekses-Silabo: ĉina fiksforma poemo el kvar versoj de 1, 7, 35 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,xa (x=senrima)

bildo de vejdo

Novaj vestoj de l' reĝo

Novaj vestoj de l' reĝo

—laŭ ĉineska skemo Busuanzi

Antaŭ tre longe
vivis reĝ’ kun am'
granda al belaj vestoj
kaj la vanta fam'.

Li ne prizorgis
ŝtataferojn jam
sed ĉiam okupiĝis
pri vesta ornam'.

Nu, du trompantoj
kiel tajloroj
venis al lia urbo
kun mava koro.

Ili afektis
jen por laboro
tajlora serĉi ĉie
nun kun fervoro.

Ili eĉ blagis
ke ili povas
elteksi belan ŝtofon
kiun ne trovas

oni en la mond',
ke ili provas
desegni belajn kolorojn
kaj eĉ elŝovas

ŝtofon plej belan
kun mirinda ec'.
La vestoj faritaj el
ĉi tiu ŝtofpec'

nur videblas por
tiuj kun saĝec'
kaj tiuj kun okuloj
taŭgaj por aprec'.

La reĝo pensis,
"Kia mirplena
vestaĵ’ ĉi tio estas!
Sen forto pena

surportante ĝin
en kort' solena
mi distingas saĝulon
de ul' azena."

Kun granda ĝojo
la reĝo vanta
ilin akceptis urĝe
sen movo lanta.

Li ja esperis
ke elegantaj
vestoj tuj elfariĝu
je kost' giganta.

Li antaŭpagis
grandan monsumon
por ke ili komencu
tuj teksi umon

laŭdire belan
sorĉan kostumon
kaj donis al ili jam
nun oportunon.

Du trompantoj
starigis vere
teksilojn por labori
ja sinofere.

Super tekstiloj
do enaere
ili faradis movojn
ŝajne sincere.

Ankaŭ kalkulis
ili en la kor'
por postuli de l' reĝo
aĵojn de valor'.

Li malavare
per silko kaj or'
kontentigis ilin du
ŝajne en labor'.

La valoraĵojn
ili enmetis

Abonrilata enhavo


povigita de