Ensaluto

Impeto

bildo de Dima Ŝevĉenko

Ĉe eldonejo Impeto aperis 3-a eldono de la populara lernolibro de Esperanto

Moskva eldonejo “Impeto” aperigis jam la 3-an eldonon de la populara lernolibro por ruslingvanoj, verkitan de konata esperantisto Boris Kolker. Same kiel du antaŭaj eldonoj, la eldonkvanto estas sufiĉe granda laŭ la taksoj de Esperanta eldonado – 1000 ekz. Jen estas la donitaĵoj de la lernolibro, prenitaj el la retejo de la eldonejo “Impeto” (http://impeto.trovu.com/kolker3):

“Boris Kolker. Internacia lingvo Esperanto: plena lernolibro. 3-a korektita eldono. — Moskvo: Impeto, 2012. — 264 paĝoj.ISBN 978-5-7161-0172-2
Pentristo Vjaĉeslav Te.
Respondeca redaktoro Elena Ŝevĉenko.

La ruslingvaj lernantoj de Esperanto povas akiri tiun ĉi lernolibron, uzante la plej popularajn librovendejojn de Moskvo (ekz. “Biblio Globus”, “Moskva”. Detala infomo - http://impeto.trovu.com/novajhoj/libroj_en_moskvo), Peterburgo (ekz. “Sankt-Peterburga Domo de Libro”. Detala informo - http://impeto.trovu.com/novajhoj/dom_knigi_peterburgo) kaj aliaj grandaj urboj. Ankaŭ ĝin eblas mendi en la pluraj interretaj butikoj, inkluzive la plej grandajn en Rusio (ekz. Ozon – http://www.ozon.ru/context/detail/id/4612093/) kaj rekte ĉe la eldonejo en ĝia retbutiko - http://lernolibro.ru/slovari/kolker.

Eldonejo Impeto estas oficiale registrita organizo kaj dank' al tio ĝiajn eldonaĵojn (ne nur lernolibrojn kaj vortarojn, sed ankaŭ la librojn en Esperanto) ĉiam eblas trovi en pluraj neesperantistaj librovendejoj, retbutikoj kaj la plej grandaj ŝtataj bibliotekoj, kio montras al la neesperantista publiko, ke E-kulturo ekzistas kaj lingvo Esperanto vivas.
Pliajn informojn pri eldonejo Impeto vi povas trovi sur ĝia retpaĝo http://impeto.trovu.com/pri

bildo de Dima Ŝevĉenko

Aperis nova eldono: L.L. Zamenhof. Fundamento de la internacia lingvo Esperanto.

L.L. Zamenhof

Fundamento de la internacia lingvo Esperanto. Represo de
la 2-a eldono de “Posrednik”, 1911
Al centjariĝo de la 2-a eldono en la eldonejo “Posrednik”

Заменгоф Л.Л. Основы международного языка эсперанто (Fundamento de la
internacia lingvo Esperanto) / Л.Л. Заменгоф. – М.: Импэто, 2011. –
112 с., ISBN 978-5-7161-0233-0

Предлагаемая брошюра – репринтное воспроизведение книги, вышедшей сто
лет назад в известном издательстве «Посредник». (Первое издание – 1909
год.)

Книга представляет собой русскую часть «Основ». Пятиязычное издание
под общим названием «Fundamento de Esperanto. Gramatiko, Ekzercaro,
Universala Vortaro» осуществлено французским издательством «Hachette»
в 1905 году (стереотипные издания в разных странах: 2-е – 1907, 3-е –
1908–1909, 4-е – 1910, 5-е – 1918, 6-е – 1925, 7-е – 1928, 8-е – 1931,
9-е – 1963, 10-е – 1991). Эта книга, по замыслу автора, включает в
себя неизменяемые основы языка и состоит из трех обязательных частей,
созданных автором в разное время: грамматики (Gramatiko, 1887),
универсального словаря (Universala Vortaro, 1893) и сборника
упражнений (Ekzercaro, 1894). Для всех интересующихся языком
эсперанто.

Pliaj informoj ĉe la retejo de eldonejo:
http://www.impeto.trovu.com/zam3

bildo de Dima Ŝevĉenko

Eldonejo Impeto dum UK en Kopenhago

Anna Striganova kaj Dima Ŝevĉenko prezentas eldonejon Impeto
Dum la 96-a Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazis la 23-30-an de julio en Kopenhago, la eldonejo Impeto estis reprezentita en multaj aranĝoj. Kompreneble, dekojn da titoloj de la eldonejo eblis akiri en la libroservo de UEA, kaj pluraj el ili estis disaĉetitaj jam dum la unua tago, kio montris grandan intereson al la libroj de Impeto. Dum “Movada Foiro”, kiun partoprenis ĉirkaŭ cent diversaj Esperanto-organizoj, eldonejo Impeto prezentis la plej novajn librojn en Esperanto sur la stando, kiun preskaŭ ĉiam estis malfacile aliri pro amaso de interesiĝantoj. Kelkaj libroj de la eldonejo estis reprezentitaj ankaŭ ĉe la stando de Rusia Esperantista Unio.
Dum la kongreso la interesiĝantoj, legantoj kaj amikoj de la eldonejo povis ricevi diversajn informojn pri la libroeldona agado ĉe komuna budo de Impeto kaj projekto de Anna Striganova kaj Dima Ŝevĉenko “Fabelaj Mondoj”. La budon vizitis pluraj centoj da esperantistoj el dekoj da landoj.
Dum la tradicia programero “Libroj de la Jaro”, kiu okazas ĉiujare dum UK-oj kadre de la Tago de Libro, estis prezentitaj 12 libroj, kiujn edonis Impeto en la periodo inter Havana kaj Kopenhaga UK-oj. La gvidantino de la programero Claude Nourmont aparte notis la buntecon de la titoloj, aperintaj ĉi-jare en la eldonejo.

bildo de Dima Ŝevĉenko

Aperis nova priesperanta libro en la rusa

Serio “La Ondo de Esperanto” (ruslingva, fondita en 2007)

Dmitrij Vlasov
ESPERANTO: DUONJARCENTO SUB LA CENZURO
Evoluo de Esperanto-movado kaj ĝia ĵurnalistiko sub cenzuro en Rusia imperio kaj USSR (1887–1938)
Monografio

Impeto 2011. – 168 paĝoj.
ISBN 978-5-7161-0229-3

La aŭtoro specialiĝis en geologia fakultato kaj poste finis magistrejon de ĵurnalista fakultato de Sankt-Peterburga Ŝtata universitato. Interesiĝas pri praktika apliko de Esperanto en amaskomunikiloj, esploras historion de Rusia esperantista movado. En 2011 defendis magistran disertacion samtitolan kun la monografio.

La monografio de Vlasov Dmitrij Valerjeviĉ povas esti eldonita, kaj ĝi donos sendubajn sciencan kaj praktikan utilojn.
Habilitita doktoro pri politiko, profesoro
S.А. Miĥajlov (Rusio, Sankt-Peterburgo)

La monografio estas serioza scienca verko, kiun oni povas rekomendi por eldono.
Doktoro pri politiko
D.А. Satpaev (Kazaĥio, Almati)

Dum la unua trarigardo la libro ŝajnis al mi tre interesa, aktuala kaj sufiĉe scienca.
Habilitita doktoro pri historio, profesoro
А.V. Podosinov (Rusio, Moskvo)

 

Pliajn detaloj vi povas ricevi en la retejo de eldonejo:

http://impeto.trovu.com/rusa/esperanto_cenzuro

bildo de Dima Ŝevĉenko

Du novaj libroj de eldonejo Impeto

Ĵus en la eldonejo Impeto aperis du abunde ilustritaj legolibroj de Mikaelo Bronŝtejn:

1. Pri Dinjo, Diko kaj aliaj estaĵoj

Mikaelo Bronŝtejn
Pri Dinjo, Diko kaj aliaj estaĵoj.
Instrua noveleto por la progresiga E-kurso
Moskvo, Impeto, 2011. – 64 paĝoj, ilustrita.
Pentristino Anna Striganova
Respondeca redaktoro Elena Ŝevĉenko
ISBN 978-5-7161-0226-2

Amuza fikcia noveleto pri aliplanedanoj Dinjo kaj Diko, pterodaktilido
Pteĉjo kaj iliaj amikoj daŭrigas historion pri mamutido Miĉjo de
elementa kurso.
Estas rekomendita por perfektiga E-kurso.

Pliaj detaloj:
http://impeto.trovu.com/lernolibroj/dinjo

2. Mamutido Miĉjo. Legolibro por komencantoj

Mikaelo Bronŝtejn
Mamutido Miĉjo. Legolibro por komencantoj
3-a eldono. Moskvo, Impeto, 2011. – 64 paĝoj, ilustrita.
Pentristino Anna Striganova
Vortareto de Elena Ŝevĉenko
Respondeca redaktoro Aleksandr Ŝevĉenko
ISBN 978-5-7161-0225-5

Originale verkita historio de mamutido Miĉjo, trovita en neĝa
Antarktio kaj ekloĝinta en unu bonkora familio. Leksiko kaj gramatiko
en la libro poiome evoluas de la plej simplaj al pli kaj pli komplikaj
frazoj. En la fino – Esperanto-rusa vortareto de la eltekstaj vortoj.

Pliaj detaloj:
http://impeto.trovu.com/lernolibroj/mamutido_3

 

Loĝantoj de Rusio povas mendi ilin en la retbutiko de Impeto:

http://lernolibro.ru

bildo de Dima Ŝevĉenko

Libroj en Esperanto en interretaj vendejoj

Librojn de eldonejo Impeto eblas aĉeti en pluraj retvendejoj.

Pliaj detaloj:

http://www.impeto.trovu.com/novajhoj/interretaj_vendejoj

bildo de Dima Ŝevĉenko

Baldaŭ aperos du novaj libroj

De nenie kun amo... Iosif Brodskij

De nenie kun amo...

Elektitaj verkoj

Dua eldono, korektita kaj kompletigita. – Moskvo: Impeto, 2011. — 232 paĝoj, ilustrita. ISBN 978-5-7161-0223-1

Tradukis Grigorij Arosev, Mikaelo Bronŝtejn, Klara Ilutoviĉ, Kris Long, Ludmila Novikova, Mikaelo Povorin. Prefaco, glosoj, kompilo kaj literatura redakto de Mikaelo Bronŝtejn. Redaktis Elena Ŝevĉenko. Respondeca redaktoro Aleksandr Ŝevĉenko. Fotoj por la libro estas afable prezentitaj de Oksana Kurpekova (Stockholmo) kaj Miĥail Milĉik (Sankt-Peterburgo).

 

 

Pliaj detaloj:

http://impeto.trovu.com/poezio/brodskij2

 

LA OKCITANAJ KANTOJ EN ESPERANTO LA OKCITANAJ KANTOJ EN ESPERANTO

Kompilis kaj tradukis Ludmila Novikova

Respondeca redaktoro Anna Striganova

Moskvo, IMPETO, 2011. – 40 paĝoj. ISBN 978-5-7161-0221-7

 

 

La kantaro konsistas el du partoj. La unua parto sub la titolo “Mi, via fil'-trobador'” prezentas la plej famajn kantojn de Patrik', kiuj respegulas la tutan Okcitanion ekde Mezepoko ĝis la nuntempo, montras ĝian gloran kaj tragikan historion, belan naturon, ĉarmajn virinojn, riĉajn tradiciojn kaj modernan kulturon. En la kantoj bone senteblas la verva amo de la aŭtoro al la patrotero, lia animdoloro pro ties plagoj kaj kredo je hela estonteco de la Patrio. La dua parto de la kantaro sub la titolo “Eksonu la melodio de fifroj kaj tamburin'” estas ne granda, sed ege ĉarma florbukedo de la tradiciaj okcitanaj kantoj, karaj por ĉiu okcitaniano. Ĝi enhavas kaj la klasikaĵojn kun la poemoj de Mistralo, kaj la malnovajn popolajn kantojn, konatajn al ĉiuj loĝantoj de Okcitanio.

Pliaj detaloj:

http://impeto.trovu.com/diversa/okcitana

 

Loĝantoj de Rusio baldaŭ povos mendi la librojn en retbutiko:

http://lernolibro.ru/

bildo de Dima Ŝevĉenko

Libroj de Impeto en Peterburgo

Se vi vizitas Peterburgon, vi povas trovi kaj aĉeti plurajn librojn en Esperanto, kiuj estis eldonitaj de eldonejo Impeto, en la grandega librovendejo, kiu situas en centro de la urbo.

Pliaj detaloj: Libroj en Esperanto de eldonejo Impeto en Peterburgo

Eldonejo Impeto: nia "kuirejo"

Impeto estas eldonejo, kiun fondis miaj gepatroj en 1992.

Ĝis nun ĝi sukcesis eldoni ĉirkaŭ 150 librojn en kaj pri Esperanto (tradukoj, originalaĵoj, lernolibroj, vortaroj ka.).

Miaj gepatroj estas profesiaj eldonistoj. Dum sovetia tempo ili laboris en tiamaj grandaj eldonejoj kaj eĉ tiam ili sukcesis "trapuŝi" eldonojn en Esperanto, malgraŭ cenzuro kaj komplikaj rilatoj kun la ŝtato.


Juraj aspektoj kaj rilatoj kun la ŝtato. Impeto estas sola eldonejo en Rusio, kies ĉefa agado estas eldoni esperantajn kaj priesperantajn librojn, kiu estas oficiale jure registrita en la ŝtataj instancoj kiel privata eldonejo.

Koncerne tion Impeto laŭleĝe pagas impostojn, havas libroteniston kaj ĝiaj eldonaĵoj estas oficiale registritaj.

Tio donas gravan kontribuon por E-movado, ĉar aperas sekvaj avantaĝoj:

- oni rajtas oficiale vendi librojn de Impeto en la plej grandaj librovendejoj de Rusio, eks-Sovetio, Usono kaj aliaj landoj.

Dank' al tio niajn eldonaĵojn ĉiam eblas trovi en pluraj neesperantistaj librovendejoj kaj retbutikoj, kio aldone reklamas E-kulturon kaj lingvon Esperanto mem kaj vokas grandan intereson de la neesperantista publiko.

- ekzempleroj de la eldonaĵoj de Impeto, kiam estas preta eldonkvanto en la presejo, estas dissendataj al kelkaj centraj ŝtataj bibliotekoj de Rusio, post kio ili aperas en ties katalogoj.

bildo de Dima Ŝevĉenko
bildo de Dima Ŝevĉenko

Baldaŭ aperos: La mondo en guto da akvo

La mondo en guto da akvo Tatjana Auderskaja
La mondo en guto da akvo. Impeto, 2010. – 104 paĝoj, ilustrita. ISBN 978-5-7161-0213-2
Scienca redaktoro d-ro pri biologio Nikolao Gudskov Respondeca redaktoro Aleksandr Ŝevĉenko

Ni loĝas en ŝtonepoko. Elirante el ŝtonaj domoj, ni trafas al ŝtonaj stratoj, kie ofte troviĝas nenio viva: nek arboj, nek birdoj, nek herbo, nek arbustoj. Nur aŭtoj preterpasegas siblante. Oni povas nomi nian tempon ankaŭ ferepoko. Hejmoj ĉe ni – ŝtonaj, surstrate – feraĵoj. Ho jes, kaj certe – plastaĵoj, kemiaĵoj ĉie: en mebloj, vestaĵoj, manĝaĵoj. Ĉu eblas nomi nian tempon plastaĵepoko? La ĉefa specio de vivestaĵoj en urbo estas homo. En postkortoj, subterejoj, subtegmentoj, sur kornicoj kaj en fendoj de malnovaj muroj kaŝas sin apudhomaj bestoj: katoj, hundoj, kolomboj, ratoj…

Pliaj detaloj: http://impeto.trovu.com/diversa/guto

Abonrilata enhavo


povigita de