Ensaluto

komparo

bildo de Ljeonjiid

KOMPARE pes ESPERANTE yip INTERLINGVATIKUME yi ESPERANTEeSPE

..xabadiar@hotmail.com ,Xavi Abadia, 8 February 2016:
 

..Interlinguaticum [Interligvatikum] is a new constructed language started in December 2015 by Xavi Abadia ,who studied psychology at the Universitat Oberta de Catalunya.

 

..Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'їj):

 

..le ( <= mi) konatyiqhis ,vershajno ,yip dha blejst lasta projekte pes artofaryita move Interlingvatikume ,kreyita p'je Chada+ ( = Leda+)monthe (Dekdua mon(a)t(h)e Decembre) pes jjDJLMa [jejDeJeLeMa] (oo2015+a) j"e pet(s) Xavi-e Abadia ,!!on ( <= !!sed) le devas atentyigi dha leganteyn pejm ( <= al) date pes dha mova kreade p'je oo2015a j"e pos ( <= post) kreade pes lesay ( <= miay) projektey pes universala gramatyike p'je oo2000+a j"e yi unueca (blomova = multliangva) ortografia skribmaniere pjibazo pes ( <= surbaze de) komuna alfabete ,re"ordigyita p'jen ( <= en) JELTONARen ,ke ( = kĥe <= kioE) trej ( <= tre) klaro demonstras pem ( <= al) legantey ,kye ( = kё <= ke) diversay diletantay kreantey pes "internaciay" movey tuto nje dezyiras konsideri erareyn yi avantaqheyn pes blej fruay projektey ,!!por nje ripeti dha samayn erareyn ,pro kĥe zy(e)say ( = zi"(e)say <= ilyiay) projektey restas oputyilay ( <= senutyilay).

 

bildo de Ljeonjiid

KOMPARO DE ANTIKVA LINGVO KUN QhIA ( = ghia => DhESA) MODERNA VARIANTO

..Ljeonjyid Dasheevskjij:
.!sinceran saluton al zelotoy de antikva Zamenĥōfa Esperanto ,defendantay la netuŝeblajn bazojn de la lingvo kontraŭ modernistoj kaj reformistoj...
bildo de Ljeonjiid

L'EON'ID DAS^EeVSK'IJ CITAS KAJ KOMENTAS ...

..L'eon'id Dasheevskjij (Das^eevsk'ij) citas kaj ( = > yi = 'i) komentas: .."..ni ( = > my) ,706 ( = jjZJQ [jejZeJeQo] ,q = dz: edzo = eqo) partoprenantoy en ( pjje) la ( = > dha = d^a) 99+a ( = jjRRa [jejReRa] Universala Kongrese de ( = pes) Esperante, venintay el ( = > pjjeljs) 57 ( = > jjMZ [jejMeZo] landey(s) pes ( < = de) ĉiu(^e)y ( = > chjo(he)y = c^'o(^e)y = ĉ'o(e^)y = ĉ'oy) mond(A)partey al ( = > pejm) Bonahere, Argentinyijhe (Argentin'ij^e) ,!alvokas

bildo de Ljeonjiid

.?yilj ( = ?'il' < = ?c^'u = chju) artefar'ita l'ingve Uropie jas la plejst tau^ga pors Eu^ropa Un'ie

..antau^ 38 jaroy en Francio Joёl Landais [Z^o^el Landee = Zhohel Landee] kreis l'ingvon Uropi(+o) surbaze de Eu^ropay naciay l'ingvoy kun lat'inlitera skr'ibmaniero ,sed ,por allogi dezirantoyn lerni q^in kaj fari la l'ingvon plej ( < = pli) tau^ga por nuntempa Eu^ropa Un'io ,estis klarig'ita ebleco uzi suplemente cir'ilan skr'bmanieron. 

 

..mi komprenis ,ke en l'ingvo Uropi eblas skr'ibi ,uzante cir'ilayn literoyn ,sed latinlitera skribmaniero estas la plejs(h)t disvastig'ita en la mondo kaj pro t'io unuecan ,komunan por chjiuy l'ingvoy -+ multl'ingvan skribmanieron necesas krei surbaze de lat'inay literoy de la angla 26+litera alfabeto (sen iuy+ajn+ay suplementay diakr'itay signetoy ,vershajne ,krom apostrofo (') ,egala al sola (unua) litero "j" post konsonanta litero ,kiel s'igneto de "mola" ( = mole ,palatale prononcata) konsonanto kaj krom duobla apostrofo (") ,egala al litero "j" kun signeto "chjapelo" ( = c^'apelo): j^ ,kiel signeto de "malmola" (sen palatal'izo prononcata) konsonanto ,kiuan eblas uzi kiel div'ida skribs'igne 'inter apuday vokalay literoy).

 

PARTyICIPOY EeSPAY KAJ ESPERANTAY

..KOMPARO DE EeSPAY KAJ ESPERANTAY VERBOY KAJ QhyIAY PARTyICIPOY..

..ekzyistas adjjektyivay kaj adverbay partyicipoy ,.adjjektyivay partyicipoy nomyiqhyas alyivorte (elj)verbay adjjektyivoy kaj hhavas fyinazhon de adjjektyivoy ('+a') kaj konforme adverbay partyicipoy (alyivorte ,verbay adverboy auh gerundyioy) hhavas fyinazhon de adverboy ('+o') ,chye tyio aktyivay partyicipoy hhavas je rolyo de sufyikso lyiterkombyinon de konsonantoy '+(n)(s)t+' auh nur solyan  konsonanton '+t+' ,aljdonatan alj tenzempay fyinazhoy de fyinyityivay verbay formoy (fyinyityivoy) ,sed ofte forzhetatan en chyiutaga parolyo (,do ,nyi povas uzyi dyiversayn preskauh egaljsencayn sufyiksoyn '+nst+' ,'+st+' ,'+nt+' auh lya plyej mallyongan '+s+' kun suplyementay nuancay specifyikecoy ,ekzemplye ,sufyikso '+st+' markas profesyian agadon ,sufyikso '+nt+' markas propedeuhtyikan lyernopreparan agadon ,.kaj pasyivay partyicipoy hhavas karakteryizan unukonsonantan sufyikson '+n+' auh '+t+' anhkauh preskauh egaljsencayn kun suplyementay nuancay specifyikecoy ,aljdonatayn alj tenzempay fyinazhoy de fyinyityivoy ,en kyiuy konsonanto '+s' devas estyi reduktyita ,restas nur karakteryiza vokalyo antauh forzhetata konsonanto '+s' ,sed nur por aktyivay partyicipoy ekzyistas varyinto ,kyiam konsonanta sufyikso '+nst+' ,'+nt+' ,'+st+' ne estas uzata ,pro kyio lya solyan konsonanton '+s' de verba fyinazho jam ne eblyas reduktyi:

bildo de Ljeonjiid
Abonrilata enhavo


povigita de