Ensaluto

Kopenhago

Kelkaj el miaj Impresoj pri la Universala Kongreso en Kopenhago.

88 esperantistoj danaj aliĝis al la  96-a Universala Kongresokongreso kaj ĉiuj havis proprajn spertojn kaj impresojn; jen kelkaj el  miaj.


 

Post la solena malfermo okazis la malsolena inaŭguro junulara en la salono Friis.En la kongresa libro estis skribita: 'Laŭ la temo de la kongreso la junularo tamen invitas ĉiujn kongresanojn partopreni la programerojn por instigi plian komunikadon kaj komprenon inter la aĝ-grupoj.' Tial mi akceptis la invitilon partopreni la malsolenan inaŭguron, ties gvidanto estis Di Ponto, kiu proponis al la ĉeestantoj, ke ili proponu temojn por la kunvenoj junularaj dum la kongreso. Do mi kaptis la ŝancon kaj proponis la temon 'Kiel ni konstrui intergeneracian ponton?'

 

bildo de Betty
bildo de Poeto

Fabelan donacon?

La iniciato propagi en la amas-komunikiloj informojn pri la Universala Kongreso en Kopenhago subtenindas, tamen malmultas interesaj faktoj, elvokotaj interesiĝon de la ĝenerala publiko je la temo. Do, la kampanjo estos sukcesa, se la kunorganizantoj prezentos multajn utilajn sciindaĵojn aŭ eĉ atentindajn fikciojn.
 Mi ekzemple pensas, ke veni en la landon de la granda fabelisto Hanso-Kristiano Anderseno estus mirinda okazintaĵo en vivo de ĉiu homamanto kaj esperantisto. Sed estus ankaŭ pli konvena evento, se oni venus en Danion al la UK kun propra fabela donaco omaĝe al la granda fabelisto. Do, eble, ni provu organizi en la kongreso internacian festivaleton de fabeloj kaj prezentu esperantan kolekton da fabelaj donacoj el diversaj popoloj? Ĉu kun slogano: "De Esperantujo kun amo al la hejmlando de Anderseno!"? Kaj en Esperanto.com ni povus komenci kolekti intelektajn "tributojn k impostojn".

Abonrilata enhavo


povigita de