Ensaluto

libroj

Reafiŝado de azenbiblioteko

Antaŭ kelkaj jaroj mi subtekstigis ĉi tiun filmeton kaj publikis ĝin en mia malnova blogo. Tiu blogo jam ne videblas. Jen por tiuj, kiuj ne vidis ĝin:

 
bildo de Novatago

"La stranga butiko" de Raymond Schwartz (kaj ankaŭ iom pri libroklubo dum Eo-renkontiĝo)

„La stranga butiko“ de Raymond Schwartz

(kaj ankaŭ iom pri libroklubo dum Eo-renkontiĝo)

 

Dum la JES en Hungario estis planita „libroklubo“. Oni anoncis tion kaj lasis antaŭe elekti (facebook-uzantojn) pri la legota libro. Estis elektita „La stranga butiko“ de Raymond Schwartz.

Jen la anonco:

Legu ""La Strangan Butikon" de Raymond Schwartz" antaŭ aranĝo kaj kune pridiskutu ĝin dum JES. Ĝi estas libro fama pro sia humoro kaj vortludoj, kiu komenciĝas tiel:
"Al mia tre ŝatata klientaro!
Mi havas la honoron informi vin, ke ĵus mi malfermis la butikon ĉe angulo de stratoj Optimismo kaj Bonhumoro, kontraŭ la konata statuo de Granda Krizo. Tie mi senpacience atendas vian viziton.[...]
Raymond Schwartz - butikisto"
Ni rekomendas viziti la butikon. La libro (senpage) atingeblas en retpaĝo:
http://i-espero.info/elsutaro/esperantaj-libroj#books

 

Sed kiel fojfoje okazas en la vivo, oni ne ĉiam sukcesas pri fari tion, kion oni planis, ĉar aliaj aferoj estas eĉ pli gravaj. Do mi ne sukcesis legi la libron ĝustatempe.

Tamen mi partoprenis la libroklubon, esperinte ke iu alia legis la libron kaj povus rekomendi ĝin pli aŭ jam doni interesajn indikojn pri kio ajn.

bildo de Sunjo

Pri politika ĝusteco en libroj por infanoj (en Germanio)

Mi celas politikan ĝustecon en la senco, ke oni ne plu uzu vortojn kiuj de priparolataj personoj estas perceptataj diskriminaciaj, ekzemple rasisme, seksisme, ktp.

Mi ne celas pretekston de politika ĝusteco, kiu estas misuzata por kaŝi per belaj vortoj la (malagrablan) veron.

 

En Germanio kelkaj eldonejoj decidis ŝanĝi kelkajn librojn por infanoj por adapti ilin al la nuntempa politika ĝusteco. Do en novaj eldonoj oni ne plu ricevos la originalajn librojn. Kvankam se temas pri tradukoj, tiuj adaptoj eble eĉ estas pli proksima al la originalo ol la antaŭa traduko. Parte temas nur pri unuopaj vortoj, parte temas pri ŝanĝoj eĉ de karakteroj kaj roloj de la figuroj.

 

Libroj por infanoj ludas apartan rolon, ĉar ju pli frue infano ion malĝuste lernas, des pli malfacile estas iam poste korekti tion. Kio estas ĝusta aŭ malĝusta kompreneble tre dependas de la vidpunkto. Ekzemple tre religiaj gepatroj ja nepre instruas sian kredon al siaj infanoj. Kaj ankaŭ en la diversaj politikaj sistemoj iuj respondeculoj zorgas pri tio ke la infanlibroj jam preparas ke la juna homo poste pli facile akceptas tiun politikan sistemon.

 

Kelkaj ekzemploj

Pipi Ŝtrumpolonga : „negroreĝo“ oni ŝanĝis tion al „reĝo de Takatukalando“ aŭ „Sudpacifika reĝo“

Traduko el la germana (mi ne konas la esperantlingvan tekston):

Pipi: „Kiel vi povas entute postuli, ke granda infano kun anĝelo kiel patrino kaj negroreĝo kiel patro ĉiam diru la veron? Cetere mi volas informi vin, ke en Nikaragvo ekzistas neniu homo, kiu diras la veron. Ili mensogas la tutan tagon.“

bildo de Sunjo

Malvera bindado de libroj (kaj 2)

La antaŭa blogaĵo (http://esperanto.com/enhavo/malvera-bindado-de-libroj) ŝajnis malplena, sen la bildo de la dosiero.

 

Jen ĝi:

bildo de Pablo
bildo de Pablo

Malvera bindado de libroj.

 

Por tiuj kiuj estas tiom maltaŭgaj por bindi librojn, estas facila maniero printi ilin por malmolaj uzantoj kiel geinfanoj.

 

Uzi kutiman plastan dosieron:

 

Post malfermi ĝin, ĝi aspektos:

 

Kaj oni enmetas la foliojn (post hejma printo):

 

 

Ĉu vi volas esti recenzisto de la revuo Esperanto?

Kio pri recenzoj?
1- KD : de nun la revuo Esperanto havas ĉefan KD- recenziston: la muzikestro Flávio Fonseca recenzos ĉiujn KD-ojn, ĉiam rigore laŭ la samaj teknikaj kaj muzikaj kriterioj. Do, ĉiuj muzikistoj estos taksataj tute egale. Se estos necese, Flávio Fonseca serĉos helpantojn. Mi pretas sendi lian karier-historion en Esperanto al tiuj kiuj ĝin petos rekte al redakcio@revuoesperanto.org aŭ al tiuj, kiuj private ĉe Kuglo+ informos sian retadreson al la redakcio.
2- LIBROJ : Mi donas la starton al la serĉado de kompetentaj recenzistoj. Mi ne sukcesis havigi al mi liston de la ĝisnunaj recenzistoj, kun la respektivaj retadresoj. Aliflanke, mi starigos regulojn, por ke la recenzoj kongruos kun la fakto, ke la revuo disponos maksimume (sed regule) nur unu paĝon por recenzoj, kiuj devos havi averaĝan nombron de vortoj. Do ne plu aperos recenzoj tre malllongaj flanke de tro longaj. Kandidatoj sin prezentu per la informata ligilo
: http://bit.ly/1br7a8k

bildo de Revuo Esperanto

Komento pri Alejandro Casona

Alejandro Casona (legu Aleĥandro Kasona) estas unu el tiuj verkistoj, kiujn vi devas legi malgraŭ sia apogo al diktaturo.

Mi instruas ĉiusabate legoskribadon al infano (jam eliranta el la infaneco). Antaŭ tri semajnoj, mi demandis al li kion li estis leganta: li legadis Los árboles mueren de pie (La Arboj Mortas Stare) de Alejandro Casona. Por ne ĝeni lin per pli da taskoj, mi dirirs al li, ke li devin finlegi tiun libron kaj por la lernejo kaj por miaj klasoj, kaj ni ĝin komentus la sekvinta semajno.

La sabaton indikitan, mi eklegis la libron je la naŭa horo kaj duono de la mateno. Unua akto; matenmanĝo. Dua akto; duŝo. Tria akto; ploro; plorego. Kia libro! Mi relegis la finon, kaj reploris. Kiam mia lernanto alvenis, dek minutojn poste, mi devis sekigi miajn okulojn. La klaso okazis.

Kun tiu impeto, mi komencis legi hodiaŭ Prohibido suicidarse en primavera (Malpermesite sin Mortigi dum Printempo), kiu havas la saman generalan scenaron: animkuracejon (originale: "sanatorio de almas"). Mi jam legis la unuan el tri aktoj, kaj ĝi promesas.

Tio, kion Casona faras, estas meti fikcion en la realeco; inventi malverajn vivhistoriojn kun la intenco aranĝi aŭ feliĉigi ies vivon. Sed io detruiĝas, kaj venas la tensio.

Se vi vidis la filmon Le Fabuleŭ Destin d'Amélie Poulain (La Fabela Destino de Amélie Poulain) de Jean-Pierre Jeunet... bone, imagu, ke tio ĉi estas organizo de Amélie-oj. Bela imago, ĉu ne?

Mi finverkos ĉi tiun blogaĵon kiam mi finlegos la libron, kaj eble alian libron de Casona.

bildo de kreverk
bildo de Dima Ŝevĉenko

Ĉe eldonejo Impeto aperis 3-a eldono de la populara lernolibro de Esperanto

Moskva eldonejo “Impeto” aperigis jam la 3-an eldonon de la populara lernolibro por ruslingvanoj, verkitan de konata esperantisto Boris Kolker. Same kiel du antaŭaj eldonoj, la eldonkvanto estas sufiĉe granda laŭ la taksoj de Esperanta eldonado – 1000 ekz. Jen estas la donitaĵoj de la lernolibro, prenitaj el la retejo de la eldonejo “Impeto” (http://impeto.trovu.com/kolker3):

“Boris Kolker. Internacia lingvo Esperanto: plena lernolibro. 3-a korektita eldono. — Moskvo: Impeto, 2012. — 264 paĝoj.ISBN 978-5-7161-0172-2
Pentristo Vjaĉeslav Te.
Respondeca redaktoro Elena Ŝevĉenko.

La ruslingvaj lernantoj de Esperanto povas akiri tiun ĉi lernolibron, uzante la plej popularajn librovendejojn de Moskvo (ekz. “Biblio Globus”, “Moskva”. Detala infomo - http://impeto.trovu.com/novajhoj/libroj_en_moskvo), Peterburgo (ekz. “Sankt-Peterburga Domo de Libro”. Detala informo - http://impeto.trovu.com/novajhoj/dom_knigi_peterburgo) kaj aliaj grandaj urboj. Ankaŭ ĝin eblas mendi en la pluraj interretaj butikoj, inkluzive la plej grandajn en Rusio (ekz. Ozon – http://www.ozon.ru/context/detail/id/4612093/) kaj rekte ĉe la eldonejo en ĝia retbutiko - http://lernolibro.ru/slovari/kolker.

Eldonejo Impeto estas oficiale registrita organizo kaj dank' al tio ĝiajn eldonaĵojn (ne nur lernolibrojn kaj vortarojn, sed ankaŭ la librojn en Esperanto) ĉiam eblas trovi en pluraj neesperantistaj librovendejoj, retbutikoj kaj la plej grandaj ŝtataj bibliotekoj, kio montras al la neesperantista publiko, ke E-kulturo ekzistas kaj lingvo Esperanto vivas.
Pliajn informojn pri eldonejo Impeto vi povas trovi sur ĝia retpaĝo http://impeto.trovu.com/pri

bildo de Dima Ŝevĉenko

Aperis nova eldono: L.L. Zamenhof. Fundamento de la internacia lingvo Esperanto.

L.L. Zamenhof

Fundamento de la internacia lingvo Esperanto. Represo de
la 2-a eldono de “Posrednik”, 1911
Al centjariĝo de la 2-a eldono en la eldonejo “Posrednik”

Заменгоф Л.Л. Основы международного языка эсперанто (Fundamento de la
internacia lingvo Esperanto) / Л.Л. Заменгоф. – М.: Импэто, 2011. –
112 с., ISBN 978-5-7161-0233-0

Предлагаемая брошюра – репринтное воспроизведение книги, вышедшей сто
лет назад в известном издательстве «Посредник». (Первое издание – 1909
год.)

Книга представляет собой русскую часть «Основ». Пятиязычное издание
под общим названием «Fundamento de Esperanto. Gramatiko, Ekzercaro,
Universala Vortaro» осуществлено французским издательством «Hachette»
в 1905 году (стереотипные издания в разных странах: 2-е – 1907, 3-е –
1908–1909, 4-е – 1910, 5-е – 1918, 6-е – 1925, 7-е – 1928, 8-е – 1931,
9-е – 1963, 10-е – 1991). Эта книга, по замыслу автора, включает в
себя неизменяемые основы языка и состоит из трех обязательных частей,
созданных автором в разное время: грамматики (Gramatiko, 1887),
универсального словаря (Universala Vortaro, 1893) и сборника
упражнений (Ekzercaro, 1894). Для всех интересующихся языком
эсперанто.

Pliaj informoj ĉe la retejo de eldonejo:
http://www.impeto.trovu.com/zam3

bildo de Dima Ŝevĉenko

Eldonejo Impeto dum UK en Kopenhago

Anna Striganova kaj Dima Ŝevĉenko prezentas eldonejon Impeto
Dum la 96-a Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazis la 23-30-an de julio en Kopenhago, la eldonejo Impeto estis reprezentita en multaj aranĝoj. Kompreneble, dekojn da titoloj de la eldonejo eblis akiri en la libroservo de UEA, kaj pluraj el ili estis disaĉetitaj jam dum la unua tago, kio montris grandan intereson al la libroj de Impeto. Dum “Movada Foiro”, kiun partoprenis ĉirkaŭ cent diversaj Esperanto-organizoj, eldonejo Impeto prezentis la plej novajn librojn en Esperanto sur la stando, kiun preskaŭ ĉiam estis malfacile aliri pro amaso de interesiĝantoj. Kelkaj libroj de la eldonejo estis reprezentitaj ankaŭ ĉe la stando de Rusia Esperantista Unio.
Dum la kongreso la interesiĝantoj, legantoj kaj amikoj de la eldonejo povis ricevi diversajn informojn pri la libroeldona agado ĉe komuna budo de Impeto kaj projekto de Anna Striganova kaj Dima Ŝevĉenko “Fabelaj Mondoj”. La budon vizitis pluraj centoj da esperantistoj el dekoj da landoj.
Dum la tradicia programero “Libroj de la Jaro”, kiu okazas ĉiujare dum UK-oj kadre de la Tago de Libro, estis prezentitaj 12 libroj, kiujn edonis Impeto en la periodo inter Havana kaj Kopenhaga UK-oj. La gvidantino de la programero Claude Nourmont aparte notis la buntecon de la titoloj, aperintaj ĉi-jare en la eldonejo.

Abonrilata enhavo


povigita de