Ensaluto

lingvo movado komunumo Esperantismo afero

bildo de Dorneles

Malrespekto al angl-lingvanino

Ziko M. Sikosek, en sia bonega Esperanto sen Mitoj (kiu ĉiu interesato pri E-diskonigadaj aferoj devus legi), reproduktas la jenan okazintaĵon raportatan de Jouko Lindstedt:

"En la [UK] de Ateno okazis jene: (...) nian aŭtobuson eniris [neesperanta] profesia grekino-gvidistino. La kompatindulino kuraĝis komenci paroli en la angla salutvortojn, sed ŝin silentigis protestoj de la ekskursantoj."

Kompatinda ulino! Eble ĝishodiaŭe ŝi havas la jenan ĝeneralan impreson pri E-istoj: iu grupo da maltoleremaj, fanatikaj kaj malafablaj homoj, kiuj sinprezentas kiel parolantojn de lingvo... por la paco.

Mankis en la menciita okazaĵo respekto al iu homo, kiu simple estis momente plenumantan sian profesian taskon kaj same mankis respekto al la angla lingvo, kiu vole-nevole ludas sian rolon por... alproksimigi la homojn en la mondo kvankam, oni bone scias, ĝi ne estas la plej trafa opcio.

Interesa artikolo pri "la Afero"

http://www.liberafolio.org/2010/nikola-rasic-esperantistoj-tro-kontentas-pri-si-mem

Lingvo -- Komunumo -- Movado

Ĉu necesas pli klara distingo?

bildo de Andreo.Peetermans
Abonrilata enhavo


povigita de