Ensaluto

literaturo

bildo de Dima Ŝevĉenko

Eldonejo Impeto: atingoj en la nova jaro

Por eldonejo Impeto la jaro 2011 komenciĝis per apero de nova libreto kun eldonkvanto 1000 ekz.:

Andrej Grigorjevskij
Esperanto: plena priskribo kaj lerna vortaro. – Moskvo: Impeto, 2011. – 32 с.
ISBN 978-5-7161-0220-0
Kurta kurso de Esperanto. La aŭtoro de la broŝuro en malmultaj paĝoj plentalente montras unikajn eblecojn de Esperanto.

Ankaŭ estis plene renovigita kaj reaspektigita retejo de la eldonejo:
http://www.impeto.trovu.com/

Nuntempe sekvi aperon de novaj libroj de eldonejo Impeto eblas pere de diversaj grupoj kaj sociaj retoj:
http://twitter.com/#!/eldonejo_impeto
http://www.facebook.com/pages/Eldonejo-Impeto-libroj-en-Esperanto/140318...
http://esperanto.com/grupoj/eldonejo-impeto-libroj-en-esperanto
http://vkontakte.ru/club13116992
https://groups.google.com/group/novaj-libroj-de-impeto?hl=ru

Kaj pere de RSS-fluo:
http://www.impeto.trovu.com/taxonomy/term/69/0/feed

bildo de Dorneles

Iu brazila verkistino el Rusio

Estanta preskaŭ 90jara, Tatiana Belinky naskiĝis en Sankt-Peterburgo, Rusio, sed estas unu el la plej legataj verkistinoj pri infanliteraturo en Brazilo, al kiu ŝi elmigris kune kun la familio kiam ŝi estis 10jara.

En freŝdata materialo pri sia vivo al unu el niaj monataj raportaĵrevuoj, ŝi rakontis, ke kiam ŝi alvenis al Brazilo, ankoraŭ surventrigita en la ferdeko de la ŝipo, la unua bildo de la nova loĝlando estis la kajo plena je grapoloj de bananoj, iu frukto malofta kaj malmultekosta en Rusio. Eĉ hodiaŭ la banano estas ŝia preferata frukto.

El la periodo de lasta militista diktaturo en Brazilo (1964-1985), ŝi memoras pri okazintaĵo kiu hodiaŭ ŝajnas komika. Iam la polico invadis ŝian hejmon por aresti unu el ŝiaj filoj, en la epoko envolviĝinta en la studentan movadon kontraŭ la reĝimo. Krom la filo, la policanoj kunportis la libron La Kubismo, ĉar la nesciuloj rilatigis la enhavon al Kubo kaj La Ruĝo kaj la Nigro, far Stendhal, pro referenco al la koloro kiu simbolis la komunismon...

Alie, iam la diktaturo malpermesis la cirkuladon de iu revuo nomata Mecânica Popular (Populara Mekaniko) pro la politikaj implicoj de la vorto populara!

Fine, la 21a jarcento forbalau ĉiujn diktaturojn en la mondo, se paroli pri tio!

La spriteco de Jorge Luis Borges

Genia estis la spriteco de Jorge Luis Borges (1899-1986), argentina verkisto kiu estis unu el la plej grandaj figuroj de la sudamerika literaturo en la 20-a jarcento.

Du anekdotoj el la vivo de Borges:

Romo, 1981. Ĵurnalistoj demandas al Borges dum gazetara konferenco al kio li atribuas la fakton, ke li ankoraŭ ne estis ricevinta la Nobelan Premion pri Literaturo. Li klarigis:

- Al la sveda saĝeco.

 

Bonaero, 1982. Milito de la Malvinoj (mi estas sudamerikano...). Politikisto vizitas Borges-on kaj diras al li, ke li supozas, ke post la okupacio ('invado' laŭ la angloj...) de la insuloj fare de la argentina armeo, la opinio de Borges pri la angla literaturo ŝanĝiĝis. Borges respondis:

- Jes, nun mi militas kontraŭ Shakespeare kaj Sherlock Holmes kaj proponis duelon al D-ro Johnson kaj De Quincy.

1975. Mortis la patrino de la verkisto. Okaze de la pririgardo, virino kondolencas lin kaj komentas:

- Kompatinda Leonorcita, morti antaŭ tiom malmulte da tempo por fariĝi 100jara!

- Mi vidas, sinjorino, ke vi estas devota al la decimala sistemo - replikas Borges.

 

Demandite iam ĉu li havas malvirtojn, li respondis:

- Mi ne trinkas, ne fumas, manĝas malmulte. Miaj nuraj malvirtoj estas legi la Britan Enciklopedion kaj ne legi Enrique Larreta.

bildo de Dorneles
bildo de Dima Ŝevĉenko

Eldonaĵoj de “Impeto” en 2010

1. Antonina Bokarjova. Sciencisto, esperantisto, patro: Eŭgeno Bokarjov.

Red. Viktor Aroloviĉ.

ISBN 978-5-7161-0207-1 300 ekz. 144 paĝoj

2. Arkadij kaj Boris Strugackij. Fabelo pri la triopo. Trad. M. Bronŝtejn.

ISBN 978-5-7161-0209-5 500 ekz. 192 paĝoj

3. Dmitrij Ŝevĉenko, Anna Striganova. Ŝipeto Narklo. Kolora bildlibro.

ISBN 978-5-7161-0210-1 500 ekz. 56 paĝoj

4. Mikaelo Bronŝtejn. Dek tagoj de kapitano Postnikov. Bindita.

ISBN 978-5-7161-0211-8 400 ekz. 352 paĝoj

5. Vladimir Samodaj. Esperanto kaj Vivo.

ISBN 978-5-7161-0212-5 400 ekz. 248 paĝoj

6. Tatjana Auderskaja. La mondo en guto da akvo. Serio “Familia biblioteko”.

ISBN 978-5-7161-0213-2 300 ekz. 104 paĝoj

7. Rubem Fonseca. Vastaj emocioj kaj neperfektaj pensoj. Trad. Rogйrio Ferreira.

ISBN 978-5-7161-0217-0 400 ekz. 304 paĝoj

8. Mikaelo Bronŝtejn. Urbo Goblinsk. Bindita.

ISBN 978-5-7161-0218-7 400 ekz. 304 paĝoj

9. Vladimir Edelŝtejn. Kanto pri falko. Elektitaj tradukoj. 80 paĝoj

ISBN 978-5-7161-0219-4 200 ekz.

Sume: 3400 ekz. 1784 paĝoj

http://impeto.trovu.com

bildo de Dima Ŝevĉenko

Papera eldono de nia kolora bildfabelo!

Ŝipeto Narklo. Dmitrij Ŝevĉenko, Anna Striganova. Kolora bildfabelo en Esperanto. — M.: Impeto, 2010. — 56 paĝoj., ilustrita

ISBN 978-5-7161-0210-1 УДК 811.922 ББК 84Р7-4Эсп

Kiel akiri?

Mendi en libroservo de UEA:

http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=8475

Rusianoj povas povas mendi la libron en ruslingva librobutiko:

http://lernolibro.ru/narklo

 

Neniu kaj neniam ekkonos veran solecon, ĝis ne aperos sola en la nokta maro. Kiam akvo kaj ĉielo kuniĝas en unu senfinan, netravideblan mallumon. Sed estas bezonata nur unu fojon ekvidi tion kaj tiam ĉiu minuto travivita kun iu apude iĝas por vi valora. Narklo estis simpla malnova ŝipeto, kiu estis forlasita en la maro, ĝi povus rompiĝi je la rokoj, sed aperis miraklo, kaj ĝi ekvivis, ne sciante, ke en la mondo ekzistas bordoj.

Pliaj informoj ĉe Fabelaj Mondoj:

 

http://fabelo.trovu.com/

Eldonejo Impeto: nia "kuirejo"

Impeto estas eldonejo, kiun fondis miaj gepatroj en 1992.

Ĝis nun ĝi sukcesis eldoni ĉirkaŭ 150 librojn en kaj pri Esperanto (tradukoj, originalaĵoj, lernolibroj, vortaroj ka.).

Miaj gepatroj estas profesiaj eldonistoj. Dum sovetia tempo ili laboris en tiamaj grandaj eldonejoj kaj eĉ tiam ili sukcesis "trapuŝi" eldonojn en Esperanto, malgraŭ cenzuro kaj komplikaj rilatoj kun la ŝtato.


Juraj aspektoj kaj rilatoj kun la ŝtato. Impeto estas sola eldonejo en Rusio, kies ĉefa agado estas eldoni esperantajn kaj priesperantajn librojn, kiu estas oficiale jure registrita en la ŝtataj instancoj kiel privata eldonejo.

Koncerne tion Impeto laŭleĝe pagas impostojn, havas libroteniston kaj ĝiaj eldonaĵoj estas oficiale registritaj.

Tio donas gravan kontribuon por E-movado, ĉar aperas sekvaj avantaĝoj:

- oni rajtas oficiale vendi librojn de Impeto en la plej grandaj librovendejoj de Rusio, eks-Sovetio, Usono kaj aliaj landoj.

Dank' al tio niajn eldonaĵojn ĉiam eblas trovi en pluraj neesperantistaj librovendejoj kaj retbutikoj, kio aldone reklamas E-kulturon kaj lingvon Esperanto mem kaj vokas grandan intereson de la neesperantista publiko.

- ekzempleroj de la eldonaĵoj de Impeto, kiam estas preta eldonkvanto en la presejo, estas dissendataj al kelkaj centraj ŝtataj bibliotekoj de Rusio, post kio ili aperas en ties katalogoj.

bildo de Dima Ŝevĉenko
bildo de Dorneles

Frazoj

Hipokondrio estas la nura malsano kiun mi ne havas.

>> Oscar Levant

Respektu la virinon de la proksimulo. Precipe se la proksimulo estos tre proksima.

>> Oscar Levant

Kie mi kaŝas miajn sonĝojn? En la cerbo, en la cerbo.

>> Mauro Nervi

Romo havis nur unu Incitatus en la Senado.

>> Millôr Fernandes

Se via menso ne estas malferma, fermu la buŝon ankaŭ.

>> Sue Garfton

Vivo (poemo)

Mi prenas harpon kaj ĝin ludas

kaj kantas himnon al la viv'.

Se mornaj pensoj sin altrudas,

mi prenas harpon kaj ĝin ludas!

Se iu pesimist' aludas,

ke mankas al ni perspektiv',

mi prenas harpon kaj ĝin ludas

kaj kantas himnon al la viv'!

>> Far Arturs Kubulnieks

bildo de Dorneles
bildo de Dorneles

Frazoj de Mário Quintana (2)

Imagu iun Sanktan Franciskon el Asizo kiu estus ateulo... Ĉu tio ne estus multe pli sankta?

Kion mi plej timas ne estas la Eterna Dormo, sed la ebleco pri iu eterna insomnio.

La pigreco estas la patrino de la progreso. Se la homo ne estus pigra por marŝi, li/ŝi ne estus inventinta la radon.

Abonrilata enhavo


povigita de