Ensaluto

movado

KUNAGU POR VIVO

la celo - subteni organizadon de Ĉirkaŭmonda Karavano "ЕКО-KULTURA"

bildo de Vladimir Soroka

E-o en grava israela magazino pri kulturo kaj vojaĝoj

Karaj geamikoj,

En la februara n-ro de la prestigha kultura kaj mondvojagha magazino "Masa Ahher" (hebree "alispeca vojagho"), aperas 5-pagha ege favora artikolo pri Esperanto (aldone), el la plumo de israela jhurnalisto loghanta en Svedio. La artikolo estas riche ilustrita, i.a. per fotoj de la UK-oj en Havano kaj Bjalistoko. Aldone al abundo da faktoj pri la lingvo ghi intervjuas e-istojn el Svedio, Kanado, Israelo kaj Australio.

La artikolo konstatas ke "Esperanto ekzistas pli ol cent jarojn kaj ghi daure evoluas. Ghiaj parolantoj estas disigitaj en chiuj anguloj de la terglobo, ili estas ege aktivaj kaj produktas jhurnalojn, muzikon kaj teatrajhojn. Ili havas naciajn kaj internaciajn organizajhojn kaj ili renkontighas en sennombraj renkontighoj tutmonde".

Ghia konkluda alineo diras:

bildo de Dorneles
bildo de Dorneles

Historiaj notoj pri la E-Movado en Brazilo

Laŭjare:

1894 - Francisko Valdomiro Lorenz, el Ĉekio, elmigras al Brazilo. 1-a esperantisto loĝanta en la lando.

1895 - En la 'Adresaro XVII', unuafoje aperas nomo de brazila urbo, en la kazo, Porto Alegre, kiel loĝurbo de Arno Phillip, redaktoro de Deutsche Zeitung, germanlingva gazeto tiam eldonata en la urbo, en kiu li aperigis artikolon favoran al la lingvo.

1904 - Lanĉo de la unua lernolibro eldonata en Brazilo: portugallingva versio de Premières Leçons d'Esperanto, de Théophille Cart.

1906 - Fondo en la urbo Campinas, en la ŝtato San-Paŭlo, de Suda Stelaro, la unua E-societo en Brazilo.

1907 - Lanĉo de Brazila Revuo Esperantista, nuntempe Brazila Esperantisto; realigo de la 1-a Brazila Kongreso de Esperanto, en Rio-de-Ĵanejro; fondo de Brazila Esperanto-Ligo.

1937 - Brazila Spiritista Federacio kreas E-departementon kaj ekeldonas didaktikajn librojn, revigligante la Movadon.

1981 - Realigo en Braziljo de la 81a Universala Kongreso de Esperanto.

2002 - Realigo en Fortalezo de la 87a Universala Kongreso de Esperanto.

bildo de vallef

Ekonomia Esperantismo kaj Novesperantismo kune por sociekonomia tutmonda revolucio

 Tradicie, la misio de esperanto-organizoj estas "instrui kaj diskonigi esperanton".
Laŭ ni, membroj de la movado Ekonomia Esperantismo, tio estis necesa dum la periodo de Zamenhof ĝis pli malpli la unua centjariĝo, por vivantigi la lingvon. La esperanto-movado brile plenumis sian mision. Nun, estas novaj misioj sed la esperanto- organizoj plu agadas laŭ la tradicia maniero, por plenumi mision jam plenumita.  La samaj laborpremisoj, strategioj kaj labormetoj ne tiom bone efikas. Pro tio la movado stagnas. Niaopinie, ekboligado movada nur eblos se la movado elektos novajn misiojn. Kiuj estas tiu novaj misioj?

Ĝisfunda aplikado de Esperanto kiel prodedeŭtika lingvo

 Rilate al la instruado de esperanto, temas pri ĝia profesiigo kaj vasta aplikado de esperanto kiel propedeŭtika lingvo.
 Do la tradiciaj esperanto-organizoj fariĝu lingvo-lernejoj kun profesiaj instruistoj. Oni povas eĉ instrui esperanton senpage, kaj la ceteraj lingvoj enspezigu la asociojn. La instruistoj estu plej ofte alilandaj instruistoj kiuj instruu kaj esperanton kaj sian nacian lingvon kiel frendan lingvon. Do estos merkato por lingvo-instruistoj sciantaj esperanton, kaj tio venigos profesiajn lingvo-intruistojn al Esperanto.  Por ekzemplo, brazila  instruisto povos iri al Togolando por instrui kaj esperanton kaj la portugalan, usona instruisto iros por instrui kaj esperanton kaj la anglan al Rusio. Togolanda instruisto povos iri Meksikio por instrui kaj la francan kaj esperanton ktp. Oni povas krei programojn por tiaj interŝanĝoj, starigante mondan reton de profesiaj Esperanto-instruistoj.
Nu, Intraespo preparas projekton por tiu celo.

Tria Sektoro Novesperantista

bildo de Dorneles

Brazila Spiritisma Federacio: 100 jaroj da apogo al E-o

Vi certe scias, ke grandparte de la esperantistoj en Brazilo estas spiritistoj aŭ simpatiantoj de tiu doktrino, kiu faras iun sinkretismon inter la okcidenta kaj la orienta religia tradicio. Multe el la esperantistoj ĉi-lande komencis la studadon de E-o en iu E-departemento de spiritista societo.

En 2009 oni festas la 100jariĝon de la agnosko de E-o pere de Brazila Spiritista Federacio, institucio respondeca pri la organizado nacinivele de tiu 'miksaĵo de scienco kaj filozofio kun religiaj konsekvencoj' (Chico Xavier). Ni vidu iom da historio.

1909

Traduko de artikolo en Reformador (Reformanto), oficiala organo de BSF, en februaro, far la franca spiritisto Camille Chaigneau, pri la taŭgeco de la idiomo inklusive por la diskonigado de Spiritismo. "O Esperanto possui a chama da fraternidade: ele viverá." ("Esperanto posedas la flamon de la frateco: ĝi vivos.") - asertis la artikolisto i.a.

1912

Komenciĝas la senpagaj E-kursoj de la Federacio en Rio-de-Ĵanejro, tiama ĉefurbo de Brazilo.

1937

Inaŭguro de la Servo pri Propagando de Esperanto kun varia eldona aktiveco sub la kunordigo de Ismael Gomes Braga, unu el la grandaj pioniroj de E-o en Braziloj. Novaj didaktikaj libroj estas lanĉitaj. E-o revigliĝas en Brazilo post fazo de stagneco.

5a Kongreso de E-o de la Ŝtato San-Paŭlo (raporteto)

5a Kongreso de E-o de la Ŝtato San-Paŭlo
5a Kongreso de E-o de la Ŝtato…

Inter 9-11/okt./2010, okazis en Piracicaba, SP, la 5a Kongreso de E-o de la Ŝtato San-Paŭlo, kies ĉeftemo estis 'Kiel adaptiĝi al la Interreta Erao'.

Ĉ. 100 homoj partoprenis, venintaj ankaŭ el najbaraj ŝtatoj.

Okaze de la malfermo, Prof. David Bianchini prelegis portugallingve pri "Esperanto e os tempos modernos sob influência da internet" (Esperanto kaj la modernaj tempo sub la influo de Interreto", kun la celo atingi neesperantistan publikon.

5a Kongreso de E-o de la Ŝtato San-Paŭlo
5a Kongreso de E-o de la Ŝtato…

Mi aparte partoprenis en la jenaj programeroj - ĉiuj altnivelaj:

- Prezento de la ĉeftemo (ĉetable kvar prezentantoj)

bildo de Dorneles

Internacia Tago de la Muzeoj ĉe nia muzeo

La venontan semajnfinon la Esperanto-muzeo de Subirats (Katalunio) kuncelebros la Internacian Tagon de la Muzeoj. Vizitantoj ŝparos la enirpagon se ili anoncos sin en Esperanto per la frazo Esperanto, la lingvo de la paco. Kiel novaĵo la muzeo disponigos ankaŭ specifan librovendon al interesiĝantoj.

Bv. viziti nian blogon: www.karulo.wordpress.com

 

bildo de Karulo
bildo de LukiZ

PEJ: Estrara raporto 2008-2010

Dum la ĵus okazinta kunveno oni interalie elektis novan estraron de Pola Esperanto-Junularo. Eniris ĝin:

  • Agnieszka Rzetelska (prezidanto)
  • Zuzanna Samborska (vicprezidanto)
  • Natalia Antolak (sekretario)
  • Leszek Dobrowolski (kasisto)
  • Przemek Wierzbowski (estrarano pri loka agado)
  • Łukasz Żebrowski (estrarano pri informado)

Detalaj informoj pri la kunveno aperos ĉi tie ene de kelkaj tagoj. Dume ni invitas vin konatiĝi kun raporto pri agado de la estraro en la oficperiodo 2008-2010.

bildo de Kirilo

Ŝercoj

Estas la jaro 1937a. Okaze de la 50a datreveno de la Unua Libro antaŭ la centralo de S.A.T. oni volas starigi novan flagstangon (por verda flago, kompreneble). Du Sat-anoj do fosas truon, starigas la maston kaj kontentas pri ĉi ĉio. Krom ke pro la fosado restis iom da tero. Ĉar ili ne scias kion fari kun ĝi, ili fosas duan truon por enigi la teron tie. Sed denove poste restas troa tero. Do ili fosas trian truon ktp. Eŭgeno Lanti, kiu observis siajn subulojn dum longa tempo de sia oficejo, finfine ne plu eltenas: Li malfermas la fenestron kaj krias: "Kamaradoj, vi devas fosi pli profunde!"

--------------------------------

Renato Corsetti transdonas la oficejon de UEA al Probal Daŝgupta. Poste la formalaĵoj ili kunsidas kaj babilas. Iam Corsetti demandas: "Probalo, ĉu en via lando ekzistas multaj homoj, kiuj decide neniam lernus Esperanton?" - "Jes," respondas Daŝgupta, "mi eĉ taksus ilian nombron je minimume 500 milionoj!" - Respondas Corsetti: "Nu bone, pli-malpli tiom, kiom en Eŭropo."

--------------------------------

Demando al Pola Radio: "Ĉu ĝustas, ke la pola parlamento hieraŭ unuanime rezoluciis favore al Esperanto?"

Respondo: "Jes, principe tio ĝustas. Sed ne estis hieraŭ, sed antaŭhieraŭ. Kaj ne estis unuanime, sed per 95%-a plimulto. Kaj ne estis favore, sed kondamne al E-o..."

 

 

Mi fripone adaptis kelkajn ŝercojn el la socialisma epoko. ;-)

bildo de LukiZ

IJK 2011 en Ukrainio!

TEJO ĝojas anonci, ke la 67-a Internacia Junulara Kongreso okazos en Ukrainio. Tio estis decidita dum lasta reta estrarkunveno.

Temo proponita por la kongreso estas "Stabila evoluo - nova koncepto por homaro". La aranĝo okazos julie 2011 proksime de Kijivo, ĉefurbo de Ukrainio. La organizan teamon kreos UkrEA (Ukrainia Esperanto-Asocio) kaj ULEJ (Ukrainia Ligo de Esperantista Junularo). Tio estos la unua IJK en Ukrainio. La kongresejo troviĝas proksime de la Kijiva akva rezervejo.

Cetere, la 66-a Internacia Junulara Kongreso okazos en Kubo. Pliajn informojn pri ĝi serĉu ĉe la paĝaro tejo.org/ijk/2010.

Abonrilata enhavo


povigita de