Ensaluto

religio

bildo de Takács Sándor

Dimanĉa evangelio - 16.01.2011.

Johano 1:29-34
La sekvantan tagon li vidis Jesuon venanta al li, kaj diris: Jen la Ŝafido de Dio, kiu forportas la pekon de la mondo! Li estas tiu, pri kiu mi diris: Post mi venas viro, kiu estas metita super mi, ĉar li ekzistis pli frue ol mi. Kaj mi lin ne konis; sed por ke li estu montrita al Izrael, tial mi venis, baptante per akvo. Kaj Johano atestis, dirante: Mi vidis la Spiriton malsupreniranta de la ĉielo kiel kolombo, kaj ĝi restis sur li. Kaj mi lin ne konis; sed kiu sendis min por bapti per akvo, Tiu diris al mi: Sur kiun vi vidos la Spiriton malsupreniranta kaj restanta sur li, tiu estas la baptanto per la Sankta Spirito. Kaj mi vidis, kaj atestis, ke ĉi tiu estas la Filo de Dio.
Fonto: Kristanaj Fontoj - http://fontoj.net/

 

bildo de Takács Sándor

Dimanĉa evangelio - 09.01.2011.

Mateo 3:13-17

En tiu tempo Jesuo venis el Galileo al la rivero Jordano,
kaj alproksimiĝis al Johano, por esti baptata de li.
Sed Johano klopodis rifuzi tion, dirante:
„Mi devus esti baptata de Vi, kaj ĉu Vi venas al mi?“
Sed Jesuo respondis:
„Lasu nun, ĉar estas oportune, ke ni plenumu ĉion, kio estas justa.“
Tiam Johano konsentis.
Tuj post la bapto Jesuo eliris el la akvo.
Tiam la ĉielo malfermiĝis,
kaj Jesuo vidis la Spiriton de Dio,
malsuprenirantan kiel kolombo sur Lin.
Kaj aŭdiĝis voĉo el la ĉielo:
„Ĉi tiu estas mia Filo, kiun Mi amas kaj ŝatas.“
Fonto: Kristanaj Fontoj - http://fontoj.net/

 

La Dalai-lamao kaj la plej bona religio

La Dalai-Lamao kaj la plej bona religio

Leonardo Boff, unu el la plej eminentaj teoriulo de la t. n. Teologio de la Libereco, rakontas, ke iam li estis partoprenanta en renkontiĝo pri religio kaj paco inter la popoloj kiam li havis la oportunon demandi al la Dalai-Lamao kiu estas la plej bona religio.

La brazila eks-monako esperis, ke li respondos, ke la plej bona religio estas la tibetana budhismo aŭ ke temis pri la orientaj religioj, multe pli antikvaj ol la okcidentaj.

Li rakontas, ke la Dalai-Lamao faris paŭzon, ridetis kaj rigardis fikse liajn okulojn kvazaŭ li volus diri, ke li komprenis la maliceton de la demando kaj respondis:

- La plej bona religio estas tiu kiu alproksimigas vin al Dio. Ĝi estas tiu kiu faras vin plibona.

Kaj Boff starigis alian demandon ankoraŭ surprizita pri tiel saĝa respondo:

- Kaj kio faras min pli bona?

- Tiu kiu faras vin

pli kompatema,

pli sentema,

pli malavara,

pli amema,

pli humaneca,

pli respondeca...

La religio kiu sukcesos fari tion al vi estas la plej bona...

 

bildo de Dorneles
bildo de Takács Sándor

Dimanĉa evangelio - 02.01.2011.

 

Mateo 2:1-12

bildo de Takács Sándor

Dimanĉa evangelio - 26.12.2010.

Mateo 2:13-15, 19-23

Tuj post la foriro de la Saĝuloj,
anĝelo de la Sinjoro aperis en sonĝo al Jozefo, kaj diris al li:
„Leviĝu, prenu la infanon kaj lian patrinon, fuĝu en Egiptujon,
ĉar Herodo klopodas trovi la knabeton por lin pereigi.
Vi devas resti tie, ĝis mi parolos al vi.“
Jozefo vekiĝis, prenis la knabeton kaj lian patrinon,
kaj iris al Egiptujo.
Tie li restis ĝis la morto de Herodo.
Tiel plenumiĝis tio, kion la Sinjoro diris per profeto:
„El Egiptujo Mi vokas mian Filon.“
Post la morto de Herodo,
anĝelo de la Sinjoro aperis en sonĝo al Jozefo en Egiptujo,
kaj diris al li:
„Leviĝu, prenu la knabeton kaj lian patrinon
kaj iru kun Li en la landon de Izraelo,
ĉar mortis tiuj, kiuj insidis la vivon de la infano.“
Jozefo leviĝis kaj kunprenis la infanon kaj lian patrinon,
kaj eniris la landon de Izraelo.
Sed li aŭdis, ke Arkelao reĝas en Judeo anstataŭ sia patro Herodo.
Jozefo timis iri tien, kaj avertite de Dio en sonĝo
li loĝiĝis en la regionon de Galileo,
kaj loĝis en urbo nomata Nazaret.
Tiel plenumiĝis la antaŭdiro de la profetoj:
„Li estos nomata Nazaretano.“

Fonto: Kristanaj Fontoj - http://fontoj.net/

 

Dimanĉa evangelio - 19.12.2010.

Mateo 1:18-24

Jen kiel naskiĝis Jesuo Kristo:
Lia patrino Maria estis fianĉinigita al Jozefo;
antaŭ ol ili kunvenis, ŝi troviĝis graveda per la Sankta Spirito.
Jozefo, ŝia edzo, estante justulo ne volis kompromiti ŝin.
Tial li intencis sekrete ĉesigi la gefianĉecon.
Sed kiam li pripensis tion,
jen anĝelo de la Sinjoro aperis al li en sonĝo, kaj diris al li:
„Jozefo, filo de David,
ne timu edziĝi al via fianĉino Maria:
ĉar la infano, kiun ŝi atendas, estas per la Sankta Spirito.
Maria naskos filon, kaj vi nomos lin Jesuo:
ĉar Li savos sian popolon de ĝiaj pekoj.“
Kaj tiel plenumiĝis tio,
kion la Sinjoro diris per la profeto Jesaja:
„Jen virgulino koncipos kaj naskos filon,
kaj oni donos al li la nomon Emanuelo,
kio signifas: ,Dio estas kun ni‘.“
Kiam Jozefo vekiĝis,
li faris kiel ordonis al li la anĝelo de la Sinjoro
kaj akceptis sian edzinon.

Fonto: Kristanaj Fontoj - http://fontoj.net/


bildo de Takács Sándor
bildo de Takács Sándor

Dimanĉa evangelio - 12.12.2010.

Mateo 11:2-11
En tiu tempo Johano estis en malliberejo,
sed li aŭdis pri la faroj de Kristo.
Tiam li sendis kelkajn el siaj disĉiploj, por demandi lin:
„Ĉu estas Vi, kiu devas veni, aŭ ĉu ni devas atendi alian?“
Jesuo respondis:
„Iru kaj sciigu al Johano tion, kion vi aŭdas kaj vidas:
blinduloj vidas, lamuloj iras piede, lepruloj estas purigataj,
surduloj aŭdas, mortintoj leviĝas,
kaj al malriĉuloj estas anoncata la evangelio.
Beata estas tiu, kiu fidos al mi.“
Kiam ili reiris al Johano,
Jesuo komencis paroli al la homamasoj pri li:
„Por kion vidi vi iris en la dezerton? Ĉu junkon skuatan de la vento?
Kion do? Ĉu homon lukse vestitan?
Sed tiuj, kiuj portas luksajn vestojn,
troviĝas en la palacoj de la reĝoj.
Kion vi volis vidi? Ĉu profeton? Jes, mi diras al vi, eĉ pli ol profeton.
Li estas tiu, pri kiu estas skribite:
‚Jen mi sendas antaŭ vi mian heroldon, kiu preparos al vi la vojon.‘
Vere mi diras al vi:
Inter naskitoj de virinoj ne estis pli granda ol Johano, la Baptisto.
Tamen la plej malgranda en la regno de la ĉielo
estas pli granda ol li.“
Fonto: Kristanaj Fontoj - http://fontoj.net/

 

Dimanĉa evangelio - 05.12.2010.

bildo de Takács Sándor

Dimanĉa evangelio - 28.11.2010.

Mateo 24:37-44

Sed kiel la tagoj de Noa, tiel estos la alesto de la Filo de homo. Ĉar kiel dum la tagoj, kiuj estis antaŭ la diluvo, oni manĝis kaj trinkis, edziĝis kaj edziniĝis, ĝis la tago, kiam Noa eniris en la arkeon, kaj oni ne eksciis, ĝis la diluvo venis kaj forprenis ĉiujn; tiel estos la alesto de la Filo de homo. Tiam du viroj estos sur kampo: unu estos prenita, kaj la alia lasita; du virinoj estos muelantaj apud muelilo: unu estos prenita, kaj la alia lasita. Tial viglu; ĉar vi ne scias, en kiu tago via Sinjoro venos. Sed sciu tion, ke se la dommastro scius, en kiu gardoparto venos la ŝtelisto, li viglus kaj ne lasus sian domon trafosiĝi. Tial vi ankaŭ estu pretaj; ĉar en horo, kiam vi ne atendas, la Filo de homo venas.

 

Fonto: The Sword Project - http://www.crosswire.org/sword/index.jsp


bildo de Takács Sándor
Abonrilata enhavo


povigita de