Ensaluto

verbo

PARTyICIPOY EeSPAY KAJ ESPERANTAY

..KOMPARO DE EeSPAY KAJ ESPERANTAY VERBOY KAJ QhyIAY PARTyICIPOY..

..ekzyistas adjjektyivay kaj adverbay partyicipoy ,.adjjektyivay partyicipoy nomyiqhyas alyivorte (elj)verbay adjjektyivoy kaj hhavas fyinazhon de adjjektyivoy ('+a') kaj konforme adverbay partyicipoy (alyivorte ,verbay adverboy auh gerundyioy) hhavas fyinazhon de adverboy ('+o') ,chye tyio aktyivay partyicipoy hhavas je rolyo de sufyikso lyiterkombyinon de konsonantoy '+(n)(s)t+' auh nur solyan  konsonanton '+t+' ,aljdonatan alj tenzempay fyinazhoy de fyinyityivay verbay formoy (fyinyityivoy) ,sed ofte forzhetatan en chyiutaga parolyo (,do ,nyi povas uzyi dyiversayn preskauh egaljsencayn sufyiksoyn '+nst+' ,'+st+' ,'+nt+' auh lya plyej mallyongan '+s+' kun suplyementay nuancay specifyikecoy ,ekzemplye ,sufyikso '+st+' markas profesyian agadon ,sufyikso '+nt+' markas propedeuhtyikan lyernopreparan agadon ,.kaj pasyivay partyicipoy hhavas karakteryizan unukonsonantan sufyikson '+n+' auh '+t+' anhkauh preskauh egaljsencayn kun suplyementay nuancay specifyikecoy ,aljdonatayn alj tenzempay fyinazhoy de fyinyityivoy ,en kyiuy konsonanto '+s' devas estyi reduktyita ,restas nur karakteryiza vokalyo antauh forzhetata konsonanto '+s' ,sed nur por aktyivay partyicipoy ekzyistas varyinto ,kyiam konsonanta sufyikso '+nst+' ,'+nt+' ,'+st+' ne estas uzata ,pro kyio lya solyan konsonanton '+s' de verba fyinazho jam ne eblyas reduktyi:

bildo de Ljeonjiid
Abonrilata enhavo


povigita de