Ensaluto

erotikaj rakontoj

Fuĝante de la forta sunradio kiu multe varmigis kaj malbone efikis al la haŭto mi atingis al la ŝatataj densaj ombroj de arbedoj kaj arbustoj kiuj estis en la rando de herbejo en la publika parko.En la alia flanko de la arboj estis benko kaj iuj estis sidantaj sur tiu benko kaj babilantaj.Okupiĝante al parolo ili ne atentis mian alvenon,min ne vidis ,kaj eble se ili vidus min,ne estus tiom grava,ili ne ŝanĝus siajn sekretajn parolojn.En nia socio oni humiligas maljunulojn,malhonorigas ilin eĉ honorigante,se iu hundo estus tie anstataŭ mi,same ne gravus al ili.En la parkoj kiam iuj amoras unu kun la alia,kiam iu virino pasas de ie,kaj kiam iu fraŭlino sidas ie kaj rigardas por trovi seksamikon,hazarda kaj unusekunda senintenca rigardo de maljunulo eblas kaŭzi insultojn de protestantoj kaj komisiitoj kiuj iam kun religia preteksto batis kaj arestis amorantojn kaj eĉ eventualajn amorontojn,nun pro siaj fiaskoj kvankam ne daŭrigas tiajn agresojn,tamen maljunulojn kondamnas per la rezono de ilia maljuneco kaj insulte konsilas kaj malhonorigas ilin kaj prezentas al ili honoreblecon se ili ne rigardu al iu virino,virinoj povas rigardi por trovi seksamikon,sed maljunaj viroj ne rajtas rigardi eĉ senintence al ili,speciale tiu maljunulo kiu ne estas versinta religiajn poemojn.Aŭskulti erotikajn rakontojn estas malpermesita ankaŭ al maljunuloj pro la ordono de nia fortulo,sed tiom kiom ĉe hundo,arbo,ŝtono,ktp,oni rakontas tiajn aventurojn,en ĉeesto de maljunuloj oni rakontas similajn aferojn,la rakontanto parte volas montri sian kuraĝon kaj sin rajtigi fronte al mankoj,aliaparte por pretendi ke maljunuloj en siaj junecoj estis liberaj kaj nun junuloj rajtas havi liberecon malgraŭ ŝanĝiĝo de politika situacio,neniu maljunulo povas pruvi al ili ke de la juneco ankaŭ li estas havinta multegajn mankojn pro tiama venko de prohibicio al junuloj,kaj la sama venko frontas al nunaj maljunuloj eĉ se iam kaj iom ne povas venki al aliaj.Mi estante kaŝita kaj kuŝita en la ombro de la arboj fermis la okulojn por ne vidi fortajn radiojn de la suno kaj dormi,en mia fora videbleco geamikoj estis sidantaj kaj ne vidante preterpasantojn ili palpis unu la alian.De tiu fora distanco ili ne povis vidi malfermitecon de miaj okuloj,tamen eblis distingi la situon de mia malatento,dormeco,maljuneco,do
oni min ne kalkulis kiel iun ĝeneblan,pro tio mi duone iam malfermetis la okulojn kaj kaŝe rigardumis ilin havante esperon memori miajn antaŭ kvindekjarajn hazardajn rigardojn al iuj virinoj kaj eble masturbi kvankam nur revante tio ne eblis pro la mensa malkapableco kaj tio plie malkapabligis la menson.Mi havis ankaŭ enuegon pro tio ke mia najbaro estas okupinta mian muron kaj detruas mian dometon ke mi forlasu Esperanton,sub lia interfero kaj perforto,provizora edziĝo ne eblis al mi,li volis tributon,kaj ne prenante tributon tion ne permesis kaj ne toleris.La sidantoj sur la benko parolis pri siaj amorumoj,miaj oreloj estas malfortaj,ĉar mia najbaro okupante mian muron kaj instalante flavan flagumon en tiun parton volas ankaŭ surdigi min ke mi ne aŭdu ion pri Esperanto,lia flava flagumo kiu estas simbolo de araba partio,en la vento tre malagrable sonadas,eble unu minute centfoje,mia duonsurdeco dependas al tio.Tamen mi aŭdis la parolojn de tiuj junuloj pri iliaj amoraventuroj kaj rezignis rigardumi al foreestantaj amorantaj geamikoj,mi ŝanĝis la kuŝstaton kaj atentis al aŭdeblaj rakontoj de la sidantoj sur la benko,iu el ili diris:vi ankaŭ promesis rakonti vian aventuron,alia respondis:mia estis en la ekspozicio de la libroj,ĉijare mi iros tien sole,ĉar kun la fratino de tiam mi estas tre sincera kaj kuna,la fratino tie jam ne necesas.

bildo de davud shams hakimi

Komentoj

bildo de davud shams hakimi

iuj punigis min intense kaj prohibiciis tiajn rakontojn...

bildo de Dima Ŝevĉenko

Kie tio okazis?

bildo de davud shams hakimi

En mia vivoloko okazis puno kaj prohibicio de erotikaj rakontoj,en libereco de aserto kaj skribo mi povos ekspliki detale...


povigita de