Ensaluto

Pri la novfasxismo

Faŝismo en sia vualita formo konekse kun ksenofobio delonge nestas sin en Rusio - la lando, plej damaĝita sub la hitlera faŝismo.
 
La rusa faŝismo estas specifa formo de agresema rasismo kaj ŝovinismo, direktita kontraŭ­ reprezentantoj de aliaj popoloj kaj nacioj, ne havantaj karakterajn trajtojn de la stereotipa ver-rusa aspekto (bluaj okuloj, oratra hararo, ktp). Ĉu kulpas mem la tuta rusa nacio, se el ĝia sino eliras eĉ multaj kulture edukitaj ideologoj de la specifa novfaŝismo? Ĉu ne indikas tiu ĉi terura simptomo pri iu ŝanĝo en la ĝenerala nacia memkonscio de rusoj? Verŝajne, la fuŝ-arte farita simbiozo de rusoj kaj rusianoj (kunmikso de multaj aliaj etnoj) estas iu projekto de la delongege konstruata far Kremlo russtila Babelturo, kiu ribelas kontraŭ Dio mem (= natura evoluo)? Al mi vidiĝas, ke estas io nenatura en la ekzisto de la rusa faŝismo. Eble, ĝi estas nur iu imagita, pentrita timigilo, kiun ruze starigas antaŭ ni la gvidoroj de Ruslando? 

 Tamen la faktoj obstinaj atestas, ke de tempo al tempo la rus-faŝismaj ekscesoj ekzaltas sin rabie kontraŭ­ eksterlandanoj, provizore loĝantaj en Rusio, ankaŭ­ kontraŭ la enlandanoj, ne portantaj la stereotipan "rusan aspekton".

 Mi povas konstati per mia propra sperto, ke la granda parto de tiel nomataj "veraj rusoj" ofte malkaŝe eldiras sian hatan rilaton ne nur al nerusianoj, sed eĉ al tiuj samcivitanoj, kiuj ne estas laŭ­ aspekto rusoj: ekzemple, al ĉukĉoj, burjatoj, tataroj, baŝkiroj, ktp. Laŭdeklare, ĉiuj rusoj estimas la rajton de alinacianoj kunvivi en Ruslando, sed en la realo ofte okazas, precipe en la lokoj de la plejparta "ruseco", ke "nerusoj laŭ­ aspekto" estas konsiderataj kiel fremduloj en la socio. Tia naciisma aŭ­, pli ĝuste, ŝovinisma netoleremo naskas ĉe la kontraŭ­a, ofendata parto rezistan memestiman reagon en la alinaciaj minoritatoj aŭ­ diasporoj, kunvivantaj kun rusoj. Kiel rezulto de tia "kontraŭ­starado de nacioj" ne malofte okazas, ke nekleraj aŭ­ neĝuste edukitaj alinacianoj estas facile provokataj al krim-agoj, iufoje eĉ kruelismaj. Mi rememoras: kiam mi estis fraŭde varbita far ĉeĉenaj kaŝkrimuloj, sin maskintaj en iu porkolĥoza rekonstruista brigado ("arteljo") en Tiumena regiono (ankoraŭ­ en socialisma periodo), mi estis "dorlotata" pro mia kvazaŭa muzulmana aparteno (ĉu pro tio, ke mi sciis diri "Allaĥu-akbar!" kaj "Assalamu-halejkum!"?). La ĉeĉenoj ne kruele devigis min labori kaj en la fino donis la promesitan al mi monatsalajron (200 sovetaj rubloj). Kun unu el la ĉeĉenoj mi bontrafis eĉ iom amikiĝi (ĉar li volis lerneti de mi iom la italan lingvon, tre popularan tiam pro la San-Remaj kantfestivaloj) kaj tiu, dekokjara knabo, unufoje konfesis al mi muzulmanfrate, ke li mortigis kaj enfosis en tajgo tri rusajn "biĉojn" (forpuŝitoj aŭ­ kvazaŭ­parioj de la soveta socia sistemo) pro ilia troa ribelemo en la brigado.

 Faŝismaj ekstremistoj en Ruslando ankaŭ­ nutras sin plejparte el nekleraj kaj nesufiĉe edukitaj soci-tavoloj: meti-lernejanoj, laboristoj de tre pezaj industrioj, eksmalliberuloj, drinkuloj ktp. En mia laborejo, laŭ­ mia konsidero, 50 procentoj da rusaj laboristoj facile aliĝus al ekstremistoj kaj helpus "eltranĉadi" nerusojn por "purigi" la Rusan landon, kiu estas destinita nur por rusoj. Sed dum pacas la vivo oni min, feliĉe, ne "eltranĉas". :-)

 Ĉu ni, esperantistoj (laŭkonvinkiĝe: internaciistoj kaj sennaciistoj), povas plu pensi pri tio, kiel preventi la totalan faŝismiĝon de niaj enlandaj socioj? Ja, similaĵoj okazas ne nur en Rusio kaj ili minacas al ĉiuj!

bildo de Poeto

Komentoj

bildo de Nilo46

Ĉu vi nun loĝas en Ĉeĉenio? Kiamaniere Ĉeĉenio fariĝis muzulmana?

nilo46

bildo de Poeto

Nilo46 skribis:
Ĉu vi nun loĝas en Ĉeĉenio? Kiamaniere Ĉeĉenio fariĝis muzulmana?

......
Mi loĝas en Baŝkirio (aŭtoktone: Baŝkortostan), kie krom rusoj loĝas ankaŭ tataroj kaj baŝkiroj; multaj el ĉi lastaj tradicias al islamo. Kiel mi sciis persone, ankaŭ multaj ĉeĉenoj muzulmanas (aliel Alkaida ne havus tie siajn batalinteresojn kaj ne sendus kaŝmilitmajstrojn).

En la mondon venas nov-agento!

bildo de Nilo46

Ĉu vi loĝas proksime de Nabereznje Ĉelny ? Mi havas tie, bonan amikon (ekde pli ol dudek jarojn).

nilo46


povigita de