Ensaluto

Sanĝo de nia Retpoŝtlisto--Change in our E-mail List

bildo de Dameda71

Ni volas anonci ke estas ŝanĝo en nia retpoŝtlisto.

Antaŭe ni uzis la malnovan listservon http://esperantosocieto.org/mailman/listinfo/membroj_esperantosocieto.org , kiu dum multaj jaroj estis nia unua kaj plej grava grupa komunikilo. Ĉi-jare ni ankaŭ aldonis apartan retpoŝtliston en Google Groups por la planado de nia nun ĵusfininta Esperanto-kongreso, kiun ni gastigis en nia urbo.

Nun ni kombinis ambaŭ en unu nova Google-group. Ni trovis la interfaco de Google estas tre facila kaj taŭga por nia diskutoj kaj laboro. Ni ankoraŭ faros la plej grandajn anoncojn tie ĉi en Ipernity kaj en niaj aliaj sociaj retoj (Facebook, Twitter, ktp), sed ni uzas tiun ĉi retpoŝtliston iom pli, precipe por diskuti aferojn pli detale, se ni bezonas.

Se vi jam estis en la malnova listerv-retpoŝtlisto aŭ kongresa retpoŝtlisto, ni jam transferis vian retpoŝtadreso al nia nova retpoŝtlisto. Se vi ne plu volas aboni, vi rajtas forlasi.

Se vi volas esti certa ke vi ankoraŭ abonas, aŭ se vi bedaŭrinde devas forlasi, jen ligilo al la nova retpoŝtlisto ĉe Google Groups:

http://groups.google.com/group/esperantodc-diskuto

Ni dankas al vi por via subtenado kaj partoprenado!

esperantodc@gmail.com

----------------------------------

We would like to announce a change in our e-mail list

Previously we used the old listerve http://esperantosocieto.org/mailman/listinfo/membroj_esperantosocieto.org , which for many years was our first and most serious means of communication. This year we also added a separate e-mail list in Google Groups for the planning of our Esperanto congress, which we hosted in our city, and which has now just finished.

Now we have combined both into one new Google Group. We have found that the Google interface is very easy and suitable for our discussions and work. We will still make the most important announcements here in Ipernity, and in other social networks (Facebook, Twitter, etc.), but we use this e-mail list somewhat more, particularly to discuss matters in more detail if we need to.

If you were already on the old listserv e-mail list or on the congress e-mail list, we have already transferred your e-mail over to our new e-mail list. If you no longer wish to subscribe, you have the right to unsubscribe.

If you want to be sure that you are still subscribed, or if you unfortunately wish to leave, here is a link to the new e-mail list at Google Groups:

http://groups.google.com/group/esperantodc-diskuto

We thank you for your support and participation!

esperantodc@gmail.com


povigita de