Ensaluto

.?ЇL' ESPERANTЇSTEY N'E POVAS FACILO LERNI ESPERANTĒSPAN DIALEKTEN ,TANDEMAN PEM ESPERANTE..

bildo de Ljeonjiid

..Ljeonjyid Dasheevskjij:

 

..-+ .?ЇL' ESPERANTЇSTEY N'E POVAS FACILO LERNI ESPERANTĒSPAN DIALEKTEN ,TANDEMAN PEM ESPERANTE..

..-+ .!!EFMO (tiam) JEJLOMOVAY ( <= unulingvaj) ESPERANTyISTEY JAS ( <= estas) DANQhERAY NACIONALyISTEY..

 

.!komparu Esperantan priskryiben ( = priskrїben) pes qhenerala cele pes fa grupe "ESPERANTO VIVANTA LINGVO" yip dhesa ( <= qhia) traduke pjjen ( <= en) helpan ( = ˆelpan = ^elpan) filyinan (tandeman) EsperantEespan dialekten yip modernigyita ,blej ( <= pli) regula gramateke ( <= gramatyike = gramatїke) ,por kompreni ,kjja ( <= kia) move ( = lїngve) jas ( <= estas) blej facilo lernebla:

..Esperanta texte:

La ĝenerala celo de ĉi-tiu grupo "ESPERANTO VIVANTA LINGVO", estas montri al la mondo, ke Esperanto jam fariĝis vere vivanta lingvo kaj estas fakte parolata de internacia, aktiva kolektivo. Ni prezentas nian lingvon ĉefe en ĝia parola formo por ke ĉiuj lernantoj povu ekzerci sian orelon por ĝin kompreni kaj sian langon por ĝin paroli flue.

 

..traduke pes Esperanta texte pjjen EsperantEespen:

 

..dha qhenerala cele pes fa grupe "ESPERANTE VIVANTA MOVE" jas montri pem dha monde ,kye Esperante pafmo faryiqhis vero vivanta move yi jas fakto parolata pjje pyipnacija aktyiva kolektyive ,.my prezentas my(e)san ( = mёsan = misan) moven chjefo pjje dhesa ( = d^esa [[ðəsa] <= ĝia = ghia => qhia = qˆia) parola forme ,por(kye) chj(o)ay (chjoay = chjay = chjoy) lernantey povu ekzerci sesayn ( <= siayn) oreleyn ( = sesan orelijen) por dhen ( = d^en [[ðən] <= ĝin = ghin => qhin = qˆin) kompreni yi sesan ( <= sian) langen por pjje ( = p'je <= en) dhe ( = d^e [[ðə] <= ĝi = ghi => qhi = qˆi)  paroli flujo..

 

..de /qy [dzy] ( <= vi/vy -+ forme "vy" pes persona proname jas plurala pjje ( <= en) Esperante) povas mirїndO demandi ,?por kĥe ( = ke <= kїoE) NECESAS traduki Esperantayn texteyn pjjen ( <= en) olan ( <= alїan) ĥelpan artofarїtan tandeman dialekten ,(j)if ( <= se) de/qy deziras rapїdo dha ( <= la) texteyn tutmondO ,on ( <= sed) de/qy opinїas ,kё ( = kye <= ke) Esperante jas sufїchjo bona por juzi dhen ( <= qhin) tutmondo op(s) ( <= sen) suplementay ĥelpay dialektey.

 

..le ( <= mї) povas facilo respondi:

 

..SPECIALA SЇMPLA Interreta Mobїla Programa Lїngva Tradukele ( <= Tradukїle) "SЇMPLaT" povas trej ( <= tre) korekto ї ( = yi <= kaj) fulm+rapїdo traduki onlo ( <= nur) pїp ( = pyip <= їnter) diversay tandemay dialektey pes nacijay movey ( = lїngvey) їp ( = yip <= kun) komuna gramateka ( <= gramatїka) skelete ,konforma pem ( <= al) modernigїta gramateke pes Esperante ,pro(s) ke ( = kĥe <= kio"e) pjje ( <= en) naciay lernejey sufїchjjos lerni propran tandeman naciEespan dialekten or^ ( = oȓ = orh <= auh = aû = aŭ) EsperantEespan dialekten ,jif ( <= se) dha ( <= la) propra naciEespa dialekte ne jos ( = njos = n'os < ne estos) kreїta ,!!ї pro ke ordinaray meney ( = ˆomey = ˆomeney = (ˆo)meney) povos facilo eviti lernaden pes diversay nacijay movey ї ,certo ,artofarїtay kvazonacijay ( <= kvazaûnacijay) ,ko ( <= kїel) Volapyuke ( = Volapǖke) oȓ Esperante.

 

.!atentu ,kё por facilo ї korekto juzi "SЇMPLaT" ,necesas ,certo ,juzi komunan por chjoay movey fone(ma)tekan ( <= fone(ma)tїkan) alfabeten ,reordigїtan pjjen ( <= en) JELTONaren ї komunan ,specialo standardigїtan oȓt^agrafїjan ( = orhthagrafyijan <= ortografian) skrїbmanieren pjjej ( = p'jej <= laû = lauh) GOST DAShEeVICA [daʃɛ:vitsa] (GOST -+ Globala Orhthagrafyija Standardigyita Skryibmaniere pet(s) ( <= de) Ljeonjyid Dasheevskjij (L'eon'їd Daŝēvsk'ij).

 

.!rigardu ї ( = yi) komparu subo Esperantayn alfabeten ї jeltonaren ,.krom ĉ'i+tїoE ( => krom fe) atentu ,kё le ( <= mї) intershanqhis reciproko finalan vokalan literen pes substantїve ( "+O" => "+E") ї adverbe ( "+E" => "+O") ї ,ko ( <= kїel) ekzemple ,le ( <= mї) ripetis lastan frazen їp fay ( = yip fay <= kun ĉ'i+tїuay) ŝanqˆoy:

 

..ESPERANTA ALFABETE:

..(01) a ,(02) b .(03) c [ts] ,(04) ĉ = ch [ʧ] => ĉ' = chj [ʧ '] ,(05) d ,(06) e ,(07) f ,(08) g

,(09) (ĝ = gh [ʤ] => [ɣ] -+ en antїkva Zamenĥōfa Esperante n'e ekzїstas [ɣ]) => qˆ = qh [ʤ]

,((10) h [h] => [-]) ,(11) ĥ ( = hh [h]) ,(12) i [ ɪ ] (ї = yi [i:]) ,(13) j [j] ,(00) ĵ = jh [ʒ] => [-] ,(14) k ,(15) l ,(16) m ,(17) n

,(18) o ,(19) p ,(20) r ,(21) s ,(22) ŝ = sh [ʃ] ,(23)t ,(24) u ,(25) ŭ = û = uˆ = u^ = uh [ʊ] ,(26) v ,(27) z ,(28) ẑ = zh [ʒ]

..vy (plurala forme pes "vї") ( => qy [dzy]) vїdas ,kё ( = kye <= ke) la ( => dha) kvaran literen ĉ = ch [ʧ] necesas sїgni їp ( = yip <= kun) apostrofe oȓ ( = orˆ = or^ = orh <= aŭ = aû = auˆ = au^ = auh) їp noprononcata "j" ,ko sїgne pes mola prononcade: ĉ' = chj [ʧ '] ,.litere "h" estas noprononcata modifikatere pes prononcade yi pro fe forẑetata el modernigyita Esperanta alfabete yi jeltonare ,.litere ĵ = jh [ʒ] => [-] ankaû ( => an̂ko = anhko) estas ( => jas) noprononcata yi forẑetata ,!komparu yip jeltonare sen ( => op(s) = ops = op) komentey yi ops numerade:

..ESPERANTA JELTONARE:

..(j ,ĵ) ,j ,e ,l ,t ,d ,f ,v ,p ,b ,a ,m ,c (,q) ,s ,z ,k ,kˆ ,g (,ĝ) ,i (,ї) ,r (,ȓ) ,ĉ ,qˆ ,ŝ ,ẑ ,ĥ (ovochja ( <= senvochja) variante) yi ˆ = ĥ (vochja variante) ,u ,û ,o ,n (,n̂ [ŋ])..

..ESPERANTA JELTONARE yip SyIGNEY pes TRANSSKRyIBA SISTEME IFA ( <= IPA = IPhA):

..(j [-] ,ĵ [-]) ,j [j],e ,l ,t ,d ,f ,v ,p ,b ,a ,m ,c [ts] ,(q [dz]) ,s ,z ,k ,(kh = kˆ [x]) ,g ,ĝ = gh [ɣ] (en antїkva Zamenĥōfa Esperante n'e ekzїstas [ɣ])

,i [ ɪ ] ,(ї = yi [i:]) ,r ,ĉ ,(qˆ = qh [ʤ]) ,ŝ = sh [ʃ] ,(ẑ = zh [ʒ]) ,ĥ ( = hˆ = hh) [h] ,u ,ŭ => û = uˆ = u^ = uh [ʊ] ,o ,n ,n̂ = nˆ = n^ [ŋ]

 

..fīno le ( <= mї) ripetu blej ( <= pli) detalo:

 

..MODERNIGyITA 30+LITERA (jejVeJoLITERA) ESPERANTA ALFABETE:

..a ,b ,c [ts] ,ĉ <= ch [ʧ] ,d ,e ,f ,g ,(ĝ <= gh [ɣ]) ,h [-] ,ˆ = ĥ (vochja konsonante)  yi = yı = ї [i:] ( <= kaj) ĥ <= hh [h] (ovochja konsonante) ,i [ ɪ ] ,(ї <= yi [i:])

,j ,ĵ <= jh [-] ,k ,l ,m ,n ,o ,p ,r ,s ,ŝ <= sh [ʃ] ,t ,u ,ŭ = û = uˆ = u^ <= uh [ʊ] ,v ,z ,(ẑ <= zh [ȝ])

 

..KONCIZA 32+LITERA ( = jjVD+LITERA = jejVeDoLITERA) ESPERANTA JELTONARE:

..(j [-])j [j] ,ĵ [-] ,e ,l ,t ,d ,f ,v ,p ,b ,a ,m ,c [ts] ,(q [dz]) ,s ,z ,k ,(kh = kˆ [x]) ,g ,ĝ = gh [ɣ]

,i [ ɪ ] ,(ї = yi [i:]) ,r ,ĉ ,(qˆ = qh [ʤ]) ,ŝ = sh [ʃ] ,(ẑ = zh [ȝ]) ,ĥ ( = hˆ = hh) [h] yi = yı = ї [i:] ˆ( = h = ĥ) ,u ,ŭ => û = uˆ = u^ = uh [ʊ] ,o ,n

 

..MODERNIGyITA 30+LITERA ( = jjVJ+LITERA = jejVeJoLITERA) ESPERANTA ALFABETE yIP DETALAY KOMENTEY yI KONFORMAY TRANSSKRyIBAY SyIGNEY:

..(01) a ,A = ˇa [a]

,.(02) b ,B = ˇb [b] ,.(03) c ,C = ˇc [ts] ,.(04) q ,Q = ˇq [dz]

,.(05) ĉ ,Ĉ = ˇĉ [ʧ = tŝ = tsh] (!!atentu ,kё ( = kye <= ke) ĉ'a ( = chja <= chjiua = ĉ'iua) konsonanta litere op(s) ( <= sen) suplementa moliga skribsїgne pjje forme pes litere "j" oȓ ( = orˆ = or^ = orh <= aŭ = aû = auˆ = au^ = auh) sola apostrofe (') pos dha ( = dˆa = d^a [ðʌ] <= la) konsonante nje ( = n'e <= ne) devas jї ( = jyi [ji:] <= esti [ɛsti]) prononcata molo ,!!on ( <= !!sed) duonmolan (alveolan) prononcaden pes konsonante eblas montri onlo per sekva streĉ'o prononcata vokale ,signata per vokala litere їp ( = yip <= kun) trema"e ( = tremajhe = tremaĵe = tremaje = (anglo: diaeresis [daııəȓısıs] = [daîiêȓîsîs <= daihiehrhihsihs] -+ fo ( <= tiel) eblas montri fonetikan transskriben pes diversmovay ( = diverslingvay) vortey ,!!eĉ' pes ĉ'їnay vortey ї ( = yi <= kaj) silabey їp tonalay vokaley ,!!onlo per 26 anglay literey ,ekzistantay pji ( <= sur) ĉ'a smartfone oȓ ola ( <= alїa) gaqˆete pjje ( <= en) la monde)) ,ekz"o ( = ekzemplo) ,ё = ye [e] , ,ї = yi [i:] ,ä [æ] ,ü = yu [γ] ,ö = yo [ø])

,.(06) d ,D = ˇd [d]

,.(07) e ,E = ˇe [ɛ] ,.(07) f ,F = ˇf [f] ,.(08) g ,G = ˇg [g]

,.(08) ĝ ,Ĝ = ˇĝ [ʤ] ==> q^ = qˆ = qh ,Q^ = Qˆ = Qh [ʤ] 

,.(09) h ,H = ˇh [h] ==> h ,H = ˇh [-] (chjmo ( <= chjiam) noprononcata) ===>

===> (10) ĥ ,Ĥ = ˇĥ [x (rusa frikative "kh" = k^ = kˆ)] ==> ĥ ,Ĥ = ˇĥ [h] (ovochja) ї ẖh = ^ = ˆ ,Ĥ = ˇĥ [] (vochja)

,.(10) ĥ ,Ĥ = ˇĥ ===> kh = k^ = kˆ [x]

,Kh = K^ = Kˆ = ˇkˆ = ˇk^ = ˇkh [x] (prononcata ko ( <= kiel) rusa "X")

,.(11) i ,I ( = İ = Î) = ˇi [ ɪ ] =ˇî =ˇiˆ =ˇi^ ( ī ,Ī = ˇī [ī = ɪ:] -+ longma = longdaura)

,.(12) y ,Y = ˇy [ ɪ ] =ˇî =ˇyˆ =ˇy^ (Yy = Ȳ ,yy = ȳ [ī = ɪ:] -+ longma = longdaura)

,.(13) yi = yı = ї [i:] ,yI = Ї = ˇї = ˇyi [ i: ] (yY =Ÿ [i:] ,yi = ÿ [i:] -+ longma = longdaura)

,.(14) j ,J = ˇj [j] ===> (suplemento !!onlo ( <= !!nur) minuskle "j" egalas pem ( <= al) sola apostrofe (') oȓ ( = orˆ = or^ = orh <= aŭ = aû = auˆ = au^ = auh) rusa litere "ь" (noprononcata mol(ig)a skribsigne) ,kjja ( <= kiua) ,sekvanta pos ( <= post) konsonante ,signas molan prononcaden pes dha ( <= la) konsonante)

,.(15) ĵ = jh (,Ĵ = ˇĵ [ȝ]) ===> [-] -+ !!nokmo ( <= !!neniam) prononcata divida intervokala skribsigne)

,.(16) k ,K = ˇk

,.(17) l ,L = ˇl

,.(18) m ,M = ˇm

,.(19) n ,N = ˇn

,.(20) o ,O = ˇo

,.(21) p ,P = ˇp

,.(22) r ,R = ˇr [r] (prononcata yip ( <= kun) vibranta pinte pes lange)

,.(23) s ,S = ˇs

,.(24) ŝ = sˆ = s^ = sh ,Ŝ = Sˆ = S^ = Sh = ˇŝ = ˇsˆ = ˇs^ = ˇsh [ʃ]

,.(25) t ,T = ˇt

,.(26) u ,U = ˇu

,.(27) ŭ => û = uˆ = u^ = uh ,Ŭ => Û = Uˆ = U^ = Uh [ʊ]

,.(28) v ,V

,.(29) z ,Z

,.(30) ẑ = zˆ = z^ = zh ,Ẑ = Zˆ = Z^ = Zh = ˇzh = ˇz^ = ˇzˆ =ˇẑ [ȝ]

 

 

 

 

 

..DISLARQhyITA PAMS 84 SKRIBSyIGNEY (LITEREY yI LITERKOMByINEY) DhA INhGLIhShEeSPA JELTONARE

(IE+jeltonare) yip shanqhyita orde pes literey pjje dhe yip numerade pes 26 anglay literey pams maksimuma numere 84..

(anglo:

 

.. ADVANCED TO 84 WRITTEN symbols (LETTERS AND letter combinations) dha InhglihshEespa jeltonare  (IE+jeltonare) with updated (changed) the order of the letters in it with the numbering of the 26 ENGLISH LETTERS in the range of 84):

 

..(01) j = ' [-] ==> ь = ' [-] (unprononced apostroph[f]e) 

,.(02) jh = j^ => jˆ => ĵ [-] ==> ъ = '' [-] (unprononced double apostroph[f]e)

,.(03) j ,J = ˇj  [j]

,.(04) ,je [jɛ] ,[jə] (je ,Je ,JE == > йэ ,Йэ ,ЙЭ == > е ,Е)

,.(05) ,ja [ja ,jʌ ,jα] (ja ,Ja ,JA == > йа ,Йа ,ЙА ==> я ,Я)

,.(06) ,ji = jy [jı] (ji ,Ji ,JI ==> йы ,Йы ,ЙЫ)

,.(07) ,jї = jyi [ji:] (jyi ,Jyi = Jї ,JyI = JЇ ==> йи ,Йи ЙИ)

,.(08) ,ju [ju] (ju ,Ju ,JU == > йу ,Йу ,ЙУ ==>  ю ,Ю)

,.(09) ,jo [jo] (jo ,Jo ,JO == > йо ,Йо ,ЙО ==> ё ,Ё)

,.(10) e ,E = ˇe [ɛ] ,.ē = ee [ɛ:] => ээ ,.E = ˇe => Э = ˇэ ,.Ē = ˇē = Ee = ˇee [ɛ:] => Ээ

,.(11) eh = e^ = eˆ = ê [ə] ,Eh = E^ = Eˆ = ˇeh = ˇe^ = ˇeˆ = ˇê [ə]

,.(12) emh = em^ = emˆ = e~  ,Emh = Em^ = E~ = ˇemh = ˇem^ = ˇemˆ = ˇe~ (nasal [neızəl] vowel [vaʊəl])

,.(13) ye = ё ,yE = ye = ё [e] ,yE = Ё = ˇye = ˇё [e]

,.(14) l ,L = ˇl 

,.(15) lj = l' ,Lj = L' ,.ljlj = l'l' = ɫ(')

,.(16) lh = l^ = lˆ = ł ,Lh = L^ = Lˆ =  Ł = ˇlh = ˇl^ = ˇlˆ = ˇł

,.(17) t ,T = ˇt ,.(18) d ,D = ˇd ,.(19) f ,F = ˇf ,.(20) v ,V = ˇv

,.(21) p ,P = ˇp ,.(22) ps ,Ps ,.(23) psh = ps^ = psˆ = pŝ ,Psh = Ps^ = Psˆ =  Pŝ = ˇpŝ [pʃ]  

,.(24) b ,B = ˇb ,.(25) bz ,Bz ,.(26) bzh = bz^ = bzˆ = bẑ ,Bzh = Bz^ = Bzˆ = ˇbzˆ = ˇbẑ [bȝ]

,.(27) a ,A = ˇa ,.(28) ah = a^ => â [ʌ] ,.Ah = A^ =>  = ˇah = ˇa^ => ˇâ [ʌ] 

,.(29) amh = am^ = am = a~ ,Amh = Am^ = Am  = ˇamh = ˇam^ = ˇam = ˇa~ (nasal [neızəl] vowel [vaʊəl])

,.(30) ya = ä [æ] ,yA = Ä = ˇä [æ] 

,.(31) m ,M = ˇm ,.(32) c ,C = ˇc [ts] ,.(33) q [dz] ,Q = ˇq [ˇdz] ,.(34) s ,S = ˇs ,.(35) z ,Z = ˇz

,.(36) k ,K = ˇk ,.(37) x ,X = ˇx  [ks] ,.(38) xh = x^ = xˆ [k ʃ] ,.(39) g ,G = ˇg ,.(40) x = gz ,X = Gz = ˇgz [gz]

,.(41) xh = gzh = gz^ = gzˆ = gẑ ,Xh = Gzh = ˇgzh = ˇgz^ = ˇgzˆ = ˇgẑ [gȝ]

,.(42) kh = k^ = kˆ , Kh = K^ = Kˆ = ˇkh = ˇk^ = ˇkˆ  [x]

,.(43) khs = k^s = kˆs , Khs = K^s = Kˆs = ˇkhs = ˇk^s = ˇkˆs [xs] 

,.(44) khsh = k^s^ = kˆsˆ , Khsh = K^s^ = Kˆsˆ = ˇkhsh= ˇk^s^ = ˇkˆsˆ [x ʃ]

,.(45) gh = g^ = gˆ = ĝ ,Gh = G^ = Gˆ =  ˇgˆ = ĝ [ɣ]

,.(46) ghz = g^z = gˆz = ĝz ,Ghz = G^z = Gˆz = ˇgˆz = ˇĝz [ɣz]

,.(47) ghzh = g^z^ = gˆzˆ = ĝẑ ,Ghzh = G^z^ = Gˆzˆ = ˇghzh = ˇg^z^ = ˇgˆzˆ = ˇĝẑ [ɣz]

,.(48) i ,I = İ = ˇi [i] = [ı] ,.(49) y ,Y = ˇy [i] = [ı] ,.(50) ih = i^ = iˆ = î [ı] ,Ih = I^ = Iˆ = Î = ˇih = ˇi^ = ˇiˆ = ˇî [ı]

,.(51) yh = y^ = yˆ = ŷ ,Yh = Y^ = Yˆ  = Ŷ = ˇyh = ˇy^ = ˇyˆ = ˇŷ [i] = [ı]

,.(52) yi [ı:] => yı [ı:] => ї => ÿ => и [i:] ,yI = Ї ,.Yi [ı:] ( => Ÿ) => Yı [ı:] ( => Ï) => Ÿ => И [i:]

,.(53) r ,R = ˇr (vibrant consonant in Russian)

,.(54) rmh = rm^ = rmˆ = r~ ,Rmh = Rm^ = Rmˆ = R~ = ˇr~  (uvular consonant in French)

,.(55) rh = r^ = rˆ = ȓ ,Rh = R^ = Ȓ = ˇȓ = ˇrˆ = = ˇȓ (fricative consonant in English)

,.(56) ch = c^ = cˆ = ĉ [ʧ] => чъ ,Ch = C^ = Cˆ = Ĉ = ˇch = ˇc^ = ˇcˆ = ˇĉ [ʧ] => Чъ =ˇчъ [ʧ]

,.(57) chj = c^' = cˆ' = ĉ' [ʧ'] => чь ,Chj = C^' = Cˆ' = Ĉ' = ˇchj = ˇc^' = ˇcˆ' = ˇĉ' [ʧ'] => Чь =ˇчь [ʧ']

,.(58) qh = q^ = qˆ [ʤ] => дж ,Qh = Q^ = Qˆ = ˇqh = ˇq^ = ˇqˆ [ʤ] => ДЖ = Дж =ˇдж [ʤ]

,.(59) qhj = q^' = qˆ' [ʤ'] => джь ,Qhj = Q^' = Qˆ' = ˇqhj = ˇq^' = ˇqˆ' [ʤ'] => ДЖь = ДЖ' =ˇджь [ʤ']

,.(60) sh = s^ =sˆ = ŝ [ʃ] => ш ,.Sh = S^ => Ŝ [ʃ] => Ш

,.(61) shj = s^' =sˆ' = ŝ' [ʃ'] => щ(ь) ,.Sh = S^ => Ŝ [ʃ] => Щ(ь)

,.(62) zh = z^ =zˆ = ẑ [ȝ] => ж ,.Zh = Z^ => Ẑ = ˇẑ [ȝ] => Ж

,.(63) zhj = z^' =zˆ' = ẑ' [ȝ'] => жь ,.Zhj = Z^' => Ẑ' = ˇẑ' [ȝ'] => Жь

,.(64) hh = h^ = hˆ = ĥ ,Hh = H^ = Ĥ = ˇhh = ˇh^ = ˇhˆ = ˇĥ [h](la angla o(p)vochja ( <= senvochja) prononcade)

,.(65) ,. h = ^ = ˆ (!!underlined -+ !!ustrekyita ( <= substrekyita) konsonante jas prononcata vochjo)  => ĥ [ẖ] (underlined) ,.Hh (underlined) = H^ = Hˆ (underlined) => Ĥ [ẖ] (underlined) = ˇĥ (underlined) = ˇˆ [] (underlined) (chja ( <= chjiua) (p)ustrekyita (ustrekyita <= substrekyita) litere jas prononcata yip ( <= kun) emdone ( <= aldone) pes vochje: Ṯ = (D [d]) ,ṯ = [d] ,on ( <= sed) litero yip minusa signete or^ signete pes fluganta byirde (ˇ) pu(s(e)m) ( <= sub) dhe njas ( = n'as <= ne estas) prononcata: t̬s̬ = -ts [-])

,.(66) u ,U = ˇu ,.(67) uh = u^ = uˆ = û [ʊ]  ,Uh = U^ = Uˆ => Û  = ˇuh = ˇu^ = ˇuˆ = ˇû [ʊ]  => Ŭ =ˇŭ [ʊ] ==> Ў = ˇў [ʊ] (Russian ==> rusa) 

,.(68) yu => ü  ,yU =>  Ü = ˇü = ˇyu

,.(69) th = t^ = tˆ [θ] ,Th = T^ = Tˆ = ˇth = ˇt^ = ˇtˆ [θ] ==> ˇсъ = Съ [θ]  (Russian ==> rusa)

,.(70) dh = d^ = dˆ [ð]  ,Dh = D^ = Dˆ = ˇdh = ˇd^ = ˇdˆ [ð] ==> ˇзъ = Зъ [ð]  (Russian ==> rusa)

,.(71) o ,O = ˇo ,.(72) oh = o^ = oˆ = ô [ɒ] = [ɔ] ,Oh = O^ = Oˆ = Ô = ˇoh = ˇo^ = ˇoˆ = ˇô [ɒ] = [ɔ]

,.(73) omh = om^ = omˆ = o~ ,Omh = Om^ = Omˆ = O~ = ˇomh = ˇom^ = ˇomˆ = ˇo~ (nasal [neızəl] vowel [vaʊəl] -+ nazala vokale)

,.(74) yo = ö [ø] ,yO = Ö [ø]

,.(75) yoe = öe [œ] ,.yOE = yOe = Œ [œ]  => ÖE = Öe [œ] (in accent syllable [in äksênt silêb(ê)l] -+ pjje akcentyita silabe)

,.76) yoeh = öê [œ^ = œˆ] ,.yOEh = yOeh = Œh = Œ^ = Œˆ [œˆ]  => ÖE^ = ÖEˆ= Öeˆ [œˆ]

,.(77) n ,N = ˇn ,.(78) nh = n^ = nˆ = n̂ [ŋ] ,Nh = N^ = Nˆ = ˇnh = ˇn^ = ˇnˆ = ˇn̂ [ŋ]

,.(79) njnj = n'n' => ñ(') ==> ньнь = н'н' (Russian ==> rusa) ,.Njnj = N'n' => Ñ(') = ˇnjnj = ˇn'n' => ˇñ(') ==> ˇньнь = ˇн'н' (Russian ==> rusa)  ==> Ньнь = Н'н' (Russian ==> rusa)

,.(80) ŵ = wˆ = w^ = wh [ⅎ] ,Ŵ = Wˆ = W^ = Wh = ˇŵ = ˇwˆ = ˇw^ = ˇwh  [ˇⅎ] (unvoiced)

,.(81) w [w] = [Ⅎ] ,W  = ˇw ( = ˇℲ) [w] = [Ⅎ]   (voiced consonant -+ voĉ'a ( = vochja) konsonante)

{,.(82) wj = w' ,Wj = W' = ˇw' ,.(83) pwh = pwˆ= pŵ [pʷ] ,Pwh =ˇpwh = ˇpwˆ = ˇpŵ [pʷ]

,.(84) bw = bv = bˇ [bʷ] ,Bw = ˇbw = ˇbv = ˇbˇ [bʷ] }.

 

..por blej ( <= pli) detala informe !vizitu: http://www.esperanto.com


povigita de