Ensaluto

“VIRTO ALTIGAS POPOLON...”

Estimataj,
“VIRTO ALTIGAS POPOLON...”
“Virto altigas popolon; Sed peko pereigas gentojn…. [Tial] justeco fluu kiel akvo, kaj vero kiel potenca torento" (Sentencoj 14:34; Amos 5:24).
Niĝerio kiel nacio okazigos sian 57-a sendependecan datrevenon je la 1-a de oktobro, 2017. Por marki ĉi tion kaj kiel rezulto de la regantaj situacioj en la lando, Kristana Asocio de Niĝerio (la nacia organizo de kristanoj en la lando) deklaris la tagon kiel tagon de preĝo por la nacio. Kiam mi pripensis pri ĉi tiu deklaro, mi malĝojis pri la organizo aparte kaj la nacio ĝenerale. La nacio bezonas preĝojn, konsentite. Tamen, la popolo de la nacio bezonas re-orientiĝon. Jen nacio kaj popolo, plejparte dividitaj de kristaneco kaj islamo. Ĉiu homo estas au kristano au islamano. Eĉ, plenmano da civitanoj klare identiĝas kun tradicia religio. Ekleziaj konstruaĵoj kaj moskeoj troviĝas en preskau ĉiuj stratoj de vilaĝoj, urboj kaj urbegoj de la lando. Preskau ĉiu homo estas pastoro au imamo en Niĝerio. Homoj tropasas en preĝaj montoj/tendaroj ĉiutage serĉantaj benojn kaj miraklojn. Religio fariĝis la plej grava eksportado de la lando al aliaj partoj de la mondo.
Malgrau tio, la morala situacio de la lando similas al la Jehuda popolo kiel priskribita en Jesaja 59, kie la manoj de la popolo estis makulitaj per sango de senkulpaj homoj; iliaj fingroj estis ruinigitaj per maljusteco; iliaj lipoj parolis mensogojn; neniu vokis justecon, kaj neniu petis veron; ili fidis malplenajn vortojn; iliaj faroj estis faritaj de malbonagoj, kaj la agado de perforto estis en iliaj manoj; iliaj piedoj kuris al malbono; iliaj pensoj estis pensoj pri maljusteco; justeco kaj virteco malproksimiĝis de ili; ili parolis kaj agis en premado kaj ribelo; kaj ili koncipis kaj parolis mensogajn vortojn de la koro (vidu: Jesaja 59:3-13). Fakte: "forturniĝis malantauen la justeco, kaj la virto staras malproksime; ĉar la vero faletis sur la strato, kaj la ĝusteco ne povas veni. Kaj la vero estas forigita; kaj prirabata estas tiu, kiu detenas sin de malbono. Kaj la Eternulo vidis, kaj Li indignis, ke forestas justeco" (verskiloj 14-15). La nomataj religiaj gvidantoj ne helpas la aferojn, ĉar la plej multaj el ili estas kiel la paŝtistoj en la tempo de Jeĥezkel kiuj nutris sin anstatau nutri la ŝafaron (vidu: Jeĥezkel 34:1-10). Ne mirinde, Jesaja antaue diris, ke la homoj apartiĝis de Dio per ĉi tiuj pekoj, kaj ĉi tiuj pekoj kaŝis la vizaĝon de Dio de la homoj. Ĉu ĉi tio ne estas la vera bildo de Niĝerio kaj ĝiaj homoj?
Estas bone esti religia, kiel multaj niĝerianoj estas hodiau. Sed estas multe pli bone esti pia kaj justa. Estas bone plori al Dio en preĝoj por la regantaj situacioj de Niĝerio, au iu ajn alia lando au persono. Sed pli bone estas vivi sanktan kaj justan vivon. Por ke Dio auskultu niajn preĝojn kaj respondu al ili, ni devas esti pretaj doni auskulton al la konsilo de alia profeto, Amos: "justeco fluu kiel akvo, kaj vero kiel potenca torento" (Amos 5:24). Dio kategorie diris al Reĝo Salomono: "sed Mia popolo, kiu portas Mian nomon, HUMILIĜOS kaj preĝos kaj serĉos Mian vizaĝon kaj RETURNOS SIN DE SIAJ MALBONAJ VOJOJ: tiam Mi auskultos el la ĉielo, kaj pardonos ilian pekon kaj resanigos ilian landon" (2 Kronikoj 7:14 emfazo aldonita).
Virto efektive altigas popolon kaj ĝian popolon. Mi deziras aj Niĝerio kaj Niĝerianoj Feliĉan Sendependecon!
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastro).

Preĝa Punkto: Preĝu, ke vi ne nur estu religia, sed pia kaj justa.

bildo de Adebayo Afolaranmi


povigita de