Ensaluto

..ALDONA KLARIGO: LA FACILA yi RAPIDA VOJO pejm ( <= al) KOMUNA TOTMONDA LINGVO JAS ( <= ESTAS) TROVyITA..

bildo de Ljeonjiid

..Leonyid ( L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'ij): ..LA REKTA VOJO AL TOTMONDA LINGVO JAS MALFERMITA ( => NONFERMyITA)

..mi ankaû delonge estas esperantisto kaj scias ,kё Esperanto estas simpla ,sed en la mondo ekzistas multe da komplikay naciay lingvoy ,por kiuy necesas krei ĥelpayn artofaritayn dialektoyn ,similayn al Esperanto laû gramatiko ,sed kun plene naciay SENCAY ( = semantikay ,nociay) vortoy de 4 bazay vortklasoy --+ nur substantivoy ,adjjektivoy ,adverboy kaj verboy

 

,.laû mia ideo ,kiam ĉ'iu grava en la mondo nacia lingvo (la angla ,franca ,germana ,ĉ'ina ,japana kaj tiel plu) ĥavus propran nacian artofaritan dialekton kun Esperanta gramatika strukturo ,siaspecan ''nacian Esperanton'' kun nacia SENCA leksiko ,tiam ni povus eviti lernadon de naciay lingvoy pro tio ,kё aperus ebleco lerni naci+Esperantan filinan dialekton de ĉ'iu (ge)patra nacia lingvo anstataû lerni konforman nacian lingvon ,!!ĉ'iuy gravay naciay lingvoy ,kiuy estas laboray lingvoy de UNo kaj aliay internaciay organizaẑoy ,devas ĥavi proprayn ĥelpayn ''naciayn'' Esperantoyn pro tio ,kё tiel nomata ''internacia'' Zamenẖˆōfa Esperanto jam 130 jiaroy ne povas sukcese plenumi ĥelpan rolon por unuiq̂'i naciayn lingvoyn en unu tot(al)monda = totmonda ( <= tutmonda) lingva ,komuna por ĉ'iuy ĥomoy = ĥom(en)oy = (ĥo)menoy = menoy de la mondo

 

,.sed mi konjjektis ,kё nur simpla artofarita gramatika strukturo ,simila al gramatika strukturo de Esperanto sen Esperantay SENCAY vortoy facile kaj rapide povos ĥelpi al gravay naciay lingvoy (kaj samtempe al Esperanto) unuiq̂'i en unu internacia totmonda lingvo pro tio ,kё artofaritay dialektoy kun simpla komuna gramatiko facile kaj rapide intermiksiq̂'os per SENCAY naciay vortoy dum konkurenca elekto el diverslingvay sinonimoy de diversnaciay SENCAY vortoy ,!!same kaj ĥelpayn gramatikayn vortoyn eblas elekti el diversay lingvoy (ne nur el Esperanto) kiel la plej mallongay kaj bele prononcatay ,ekzemple ,vi mem !provu kompari kaj elekti konjjunkcioyn ,prepozicioyn ,diversayn asistayn vortoyn --+ pronomoyn ,numeraloyn ,ĥelpayn verboyn ''esti'' ,''havi'' ,!komparu la esperantayn kun alilingvay: esti <=> ji ,.estas <=> jas ,.estos <=> jos ,.estu <=> ju ,.estus <=> jus ,.havi <=> ĥi ,.havas <=> ĥas ,.havis <=> ĥis ,!havu <=> !ĥu ,!komparu personayn ,posedivayn kaj montrayn esperantayn pronomoyn kun la alilingvay: mi <=> le ,.mia <=> lesa (kun posediva sufikso ''+s'') ,.ni ,nia <=> my (pruntoprenita el la rusa) ,misa ,.vi (singulara) ,via /ci ,cia <=> de ,desa / te ,tesa ,li ,lia aû ŝi ,ŝia <=> ve ,vesa ,.li ,lia <=> vue ,vuesa ,.ŝi ,ŝia <=> vyie = vїe ,vyiesa = vїesa ,.vi = vy (la esperanta plurala) ,via <=> qy [dzy] ,qisa [dzisa] (estima formo) ,cy ,cisa (amika ,kamarada plurala formo) ,.ili <=> zy (pruntoprenita el la germana por menoy = ĥomoy) ,dhey = d̂(e)y = d̂y [ð(ɛ)ɪ] (pruntoprenita el la angla por ĉ'iuy objjektoy de la mondo) ,!!post ĉ'i+tiua ( => .!!pos fa) komparo pes gramatikay Esperantay vortoy kun sinonimoy ,elektitay el aliay ( => olay) lingvoy ,vi ,verŝajno komprenos ,kё en la mondo ekzistas en diversay lingvoy pli simple kaj bele prononcatay gramatikay vortoy ,ol ( => kolj = kol') la Esperantay sinonimoy ,kaj pli taûgay por krei universalan gramatikon por estonta totmonda lingvo ,komuna por ĉ'iuy ĥomoy = ĥom(en)oy = (ĥo)menoy = menoy de la mondo ,sed antaûe necesas utiligi universalan gramatikon por ĉ'iuy ekzistantay artofaritay filinay dialektoy de naciay lingvoy ,!!por Esperanto ankaû ekzistas ĥelpa EsperanteEspa filina dialekto ,kiel modela ekzemplo por spertay diverslingvay lingvistoy povus krei nacieEspayn filinayn dialektoyn de patray lingvoy.


povigita de