Ensaluto

..ALVOKO UZI EN ESPERANT+MUVADO ESPERANTEeSPAN DIALEKTON EN TANDEMO KUN ESPERANTO..

bildo de Ljeonjiid

..L'eon'їd Daŝēvsk'ij (Ljeonjyid Dasheevskjij):

 

..EMVOKE JUZI TANDEMAN DIALEKTEN ESPERANTĒSPE yIPO yIP ( <= KUNO KUN) ESPERANTE P'JE ESPERANT+MUVADE POR RAPyIDO REALyIGI PETLONGMAN REVEN PES LA MENARE ( = ĤOMARE) AKIRI LA BLEJST BELAN KOMUNAN TUTMONDAN MOVEN.

 

..en ( => pjje) Esperante kaj ( => yi) pjje aliay ( => olay) naciay movey ( = lingvey) ,kjjayn ( <= kiuayn) vi  ,ci (singulara estima ,frenda = ameka)/vy (plurala) ( => de ,te (singulara estima ,ameka = frenda)/ qy [dzy] ,cy [tsy] (plurala estima ,ameka = frenda) perfekto posedas ,ekzemplo ,gepatran moven ,!juzu diversayn internaciayn gramatikayn elementeyn (ekzemplo ,personayn pronameyn ,numeraleyn) ,n'e onlo ( <= ne nur) anstatau^ ( => pjjenlo) la Esperantay ,on ( <= sed) pjjenlo ( <= anstatau^ = anstataû = anstatauh) la samay gramatikay elementey pes via /vy"a ( <= desa /qy((")e)sa) gepatra move ( <= lingve) ,kreantO famanierO ( <= tiamanierE) tandeman naciEespan dialekten pes desa ( <= via) gepatra move ,kiuan ( => kjjan) eblus pli ( => blej) facilo lerni ,ol ( => kolj = kol') la gepatran (nacian) moven (ekz"o ,Kore(j)an) kun ( => yip = їp) ark^aїka alfabete ,skribmaniere ї gramatїke ,?їl' = ?yilj <= ?chju = ?ĉ'u le ( <= mi) n'e pravas ,!!le petas den krei KorejEespan dialekten yip pruntoprenita universala Eespa gramatike ,tandeman al ( => pem) Koreja move pjjej ( <= lau^) SENCA (semantika) leksike ,por le facilo dhen lernus pjjenlo lerni Koreian moven ,pro tioe ,ke ( => pro efe ,kye = kё) le delongo ( => petlong(m)o = petlongo = petlongmo) posedas la universalan multlingvan ( => blolingvan = blomovan) gramatiken yi fam(om)o ( = famomo = famo <= nun) necesas lerni onlo SENCAYN koreiayn vorteyn.

 

.?ch'u ( => ?yilj = ?їl' ) alfabete pes ( <= de) Esperante jas ( <= estas) internacia aŭ ( => or^ = oȓ = orh) pli ( => blej) internacia ,ol ( => kolj = kol') la angla ,se ( => yif = їf) pjje ( <= en) dha ( <= la) angla ekzistas literey ( <= literoj) "w" ,"x" ,"y" ,sed ( => on) en ( => pjje) Esperanto ili ( => dhey = dhy [ð(ə)ɪ]) forestas ,kioE ( => k(ĥ)e = ke) malfaciligas ( => nonfacilyigas) skrїbi fremdlїngvayn proprayn nameyn ( <= nomojn) ї ( <= kaj) familїayn nameyn onlo ( <= nur) per esperantay literey ,.gramatїke pes ( <= de) Esperante jas ( <= estas) primitїva (ekz"o ,n'e (j)entenas tenzempaspektayn formeyn pes anglay verbey) ї nekompleta kun ( => їp = yip) bl(o)ay ( = blay <= multaj) gramatikay erarey (ekz"o ,?kro ( <= ?kial) ekzїstas tabelay pronAmay ( <= prnOmaj) formey "?kies" -+ "..ties" ,on ( <= sed) n'e ekzїstas formey "mies" (mia) ,"vies" (via)) ,on dha angla gramatїke jas sїmpla ( = syimpla) rilatO al ( => pem) gramatyike pes aliaj ( => olay) naciay movey  ( = lyingvey) ,.senca (semantika) leksyike pes dha angla ,certo ,jas konata pem blejb(o)lo ( = blejmulto <= plimulte) pes ĥomey pes la monde ,on Esperante baldau^ ( => baldo) jos ( <= estos) tuto forgesїta ko ( <= kiel) Volapüke ,chjar ( => pro(s)kye = prokё) ekzїstas pjje la monde tandema (filyina) dialekte pes Esperante yip modernigyita gramatyike pes Esperante ,kjja ( <= kiu(a) nAmyiqhas EsperantEespa dialekte yip sufichjo dislarqhyita alfabete ,syimpla ort(h)agrafyia skribmaniere (eblas facilo skryibi prononcen pes fremdmovay ( = fremdlyingvay) namey) gramatyike jas idealo perfekta echj sen ( => op(s)) unu ( => jejlo) erare.

 

..yif ( <= se) esperantyistey jas realo internaci"yistey yi putenas ( <= subtenas) blomovecen ( <= mult+lingvecen) per trej ( <= tre) reklamyita Esperant+mUvade ( <= +mOvade) ,!!efmo ( <= tiam) ?kro ( <= ?kial) zy ( <= ili) n'e povus rapyido yi facilo lerni tandeman filyinan EsperantĒspan dialekten pes patra move Esperante yi matra (patryina) move Ēspe ,por motivigi diversnaciayn esperantyisteyn krei tandemayn dialekteyn pes propray gepatray movey yip komuna Eespa gramatyike yi nacia SENCA (semantyika) leksyike ,ke ( = kĥe <= kioE) donos eblecon pem ordinaray meney ( = ĥomey) tuto evyiti lernaden pes chjoy ( <= chjiuy) naciay movey (inkluyzyivo ,Esperante :-( yi olay blonambray ( <= multnombray) artofaryitay movey yip aparta gramatyika parte pes dha move) -+ !!sufyichjos lerni onlo fremdmovayn SENCAYN sinonyimeyn pes diversay naciay movey yi elekti pjjes ( = pjjeljs <= el) dhey ( <= ili) dha ( <= la) blejst ( <= plej) belo prononcatay por estonta globalo komuna matra move Eespe -+ ?yilj nje pri fe ( <= ?chju ne pri chji+tioE) petlong(m)o ( = petlongo < = delongo) revis la menare ( <= ĥomare).

 

..ankau^ ( => an^ko) numeraleyn ( <=numeralojn) eblas nomi ( => nami) ,uzante ( => juzanto) latinliterayn cifereyn:

0 =>jj J ,1 => jjL ,2 => jjD ,3 => jjV ,4 => jjB ,5 => jjM ,6 => jjQ [dz] ,7 => jjZ ,8 => jjG ,9 => jjR (prononcata kiel ( => ko) rusa au^ ( auh => or^ = orh) Esperanta vibranta konsonante ,!!por la ( => dha) angla "R" ,"r" necesas juzi "Rh" = R^ = Ȓ ,"rh"= r^ = ȓ):
nulo => nojlo = jejJo (0) ,.(1) unu => jejLo ,.(2) du => jejDo ,.(3) tri => jejVo ,.(4) kvar => jejBo ,.(5) kvin => jejMo ,.(6) ses => jejQo [jejdzo] ,.(7) sep => jejZo ,.(8) ok => jejGo ,.(9) naŭ ( = nau^ = nauh) => jejRo ["R" jas ( => estas) prononcata ( => prononcata+jas = prononcat(a)jas = prononcatjas = prononcat'as) ko ( <= kiel) rusa or^ Esperanta konsonante ,.!!on ( <= !!sed) dha Inglishan ( <= anglan) "R" necesas signi ko "Rh" ( = R^ = Ȓ).

.."dek" (10 = jjLJ) estas ( => jas) nomo ( => name) de ( => pes) radyika numerale ( = name ( <= nomo) por nAmbrE <= nOmbrO) ,namata ( <= nomata) ko: jejcho [jejtsho = jejtŝo] yip nonmola ( <= malmola) konsonante ,on eblas nami ko "jejLeJo" (10 = jjLJ) ,.(11 = jjLL) dek unu => jejLeLo ,.(12 = jjLD) dek du => jejLeDo ,... ,.(99 = jjRR) naŭdek naŭ => jejReRo ,(100 = jjLJJ) cent => jejLeJeJo ( = jejchi(x)(^)e(x)(^)(a)to = jejchi^i^to ,xx [ks(e) ks] = x^x^ [ksh(e)ksh] = xĥh -+ signete pes ( <= de) potencige ,."to" -+ indeksa "du" (2) signifas du nojley ( <= nuley) pjje radika nambre "100").

 

.!konatyiqhu emdono ( <= aldone) yip grafyiko originalay ciferey yi provu samstaro ( <= memstare) adici"i dheyn ( <= ilin) pjjej ( <= lau^) modelay ekzempley:

 

ᒪ (1)  ,ᒥ (4) ,F (6) ,E (7) ,ᒣ (8) ,Ƨ (9) ,˧ (16) +ᒧ (32) = Ⅎ (48) ,Т (12) ,˧ (16) + Т (12) +┣ (2) = Ŧ (30)

,Ⅎ (48) ,Ǝ (56) ,.Ǝ <= 56 = 32 + 16 + 8 ,.王 < = 63 = 32 (˩) + 16 (˧) + 8 (˥) + 4 (Г) + 2 (┣) + 1 (L)

,.˧ (16) +ᒣ (8)  = ? ꟻ (24).

..tiamanierE ( => famanierO) ,per modernigadE pes gramatikE pes antikva Esperante ,le kreis universalan gramatiken pes estonta Globala Lingve EeSPE ,nomata ( => nAmata) pet(s) ( <= de) vorte "Espe-rante".

..por blej ( <= pli) detala informe !vizitu: http://www.esperanto.com,http://www.esperanto.com/blogs/Ljeonjiid/


povigita de