Ensaluto

..ANTAUh ELEKTO pes KOMUNA LyINGVO (MOVO) pors EU+LANDOY !ELEKTU KOMUNAN SKRyIBMANIERON..

bildo de Ljeonjiid
..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'їj-a):
 
..ANTAÛ ELEKTO pes KOMUNA LyINGVO (MOVO) por(s) EU+LANDOY !ELEKTU KOMUNAN ORhThOGRAFIJAN SKRyIBMANIERON pors NACIJAY MOVOY (LyINGVOY) pes EU+LANDOY.. =====>>> (traduke pjjen EsperantEespen):
 
..pa ELEKTE pes KOMUNA MOVE por(s) EU+LANDEY !ELEKTU KOMUNAN ORhThOGRAFIJAN SKRyIBMANIEREN pors NACIJAY MOVEY pes EU+LANDEY..
 
.!!saluton ,estimatay administrantay esperantyistoy ,gvidantay Esperant+mUvadon ,kiuay estas ( => kjjay jas) veray internacionalyistoy.
 
..mi ( => le) kreis komunan por chjiuy lingvoy (multlingvan = blomovan) alfabeton ,reordigitan ,certe ,en JELTONaron (en kiu la unuay literoy J ,E ,L ,T estas kunmetitay en unu vorto kun du lastay literoy: ...O ,N + sufikso "+ar") ,konsistantan el 84 latinliteray skribsignoy ,servantay por signi 84 fonemoy: 26 anglay literoy kaj restay estas simplo nornigitay literkombinoy de prononcata litero kun neprononcata "h" = ^ ,j = ' (post alia konsonanto egalas al unuobla apostrofo por signi molan prononcadon de la konsonanto ,jh = " (duobla apostrofo -+ divida intervokala skribsigno por dividi apudayn vokalayn literoyn en najbaray silaboy ,kaj neprononcata litero "y" egalas al tremao ,kiam ghi trovighas antau^ vokala litero: ye = ё ,yi = ї ,yo = ö ,ya = ä [æ] ,.litero "h" estas chjiam neprononcata ,sed por prononci ghin ( => qhin) ,necesas aldoni alian "h" = ^: hh = h^ = ĥ [h] -+ prononcata kiel la angla [h] senvochja ,sed la esperantan literon ĥ necesas signi per literkombino "kh" = k^ ,.same anstatau^ la esperanta "gh" = g^ = ĝ skribu: qh = q^ ,.mi ankau^ shanqhis kelkayn gramatikayn elementoyn: +y -+ finala vokala litero por pluralay formoy de vortoy astatau^ la esperanta "+j" ,+o -+ finala vokalo por adverboy kaj numeraloy (anstatau^ la esperanta "+e") ,+e -+ finala vokalo por singularay formoy de substantivoy ,ekzemple via persona nomo estas substantivo kaj pro tio mi aldonis -e (post minusa signeto ne prononcata) ,sed familiay kaj aliay nomoy estas ad"jektivay atributoy de personay nomoy kaj pro tio mi aldonis al via familia nomo "-a" (kun minuso ,se qhi estas neprononcata ,?chju kompreneble mi klarigas al vi modernigitan esperantan gramatikon kaj multlingvan alfabeton ,reordigitan en jeltonaron.
 
..fanatikuloy pes Esperanto ne deziras agnoski evidentan fakton pes ekzistado pes ebleco krei multnombrayn dialektoyn kun la sama simpla gramatiko ,simila al gramatiko pes Esperanto yi komuna por chjiuy artofaritay dialektoy ,tandemay al chjiu konforma nacia lingvo lau^ la nacia SENCA leksiko ,!!krom fe ( <= chji+tio) ,nun ekzistas ,kiel modela ekzemplo ,tandema al Esperanto EsperantĒspa dialekto kun komuna multodialekta gramatiko ,kiu estas kreita el Esperanta gramatiko per qhia ( <= ghia) modernigado.
..komuna por chjiuy tandemay dialektoy gramatiko pes ankorau^ n'e ekzistanta globala matra ( <= patrina) Ēspa lingvo donas eblecon facile lerni nur ( => onlo) tandemayn dialektoyn yi tiel eviti lernadon pes chjiuy konformay komplikay naciay lingvoy ,!!n'e nur ( => nonlo) Esperanton ,yi donas eblecon por fulm+rapida du"etapa tradukado pes gravay nacilingvay verkoy yi dokumentoy per simpla Interreta programa tradukele ( <= tradukilo) ,on ( <= sed) la blejst ( <= plej) gravan yi qhustan tradukon pes la unua etapo el nacia lingvo en konforman naciĒspan dialekton povos facile fari mem verkisto por blej rapida disvastigo pes la verko tutmonde.
 
..anstatau^ lerni fremdan lingvon ,!facile lernu echj petnaske ( <= denaske) propran naciĒspan dialekton orh ( <= auh) ,if ( <= se) propra naciĒspa lingvo ( = movo) ankorauh n'e estas ( => n'as = njas) kreyita ,!lernu EsperantĒspan dialekton ,tandeman al Esperanto.
 
.!!chjiu esperantisto povos facile el'lerni tandeman EsperantĒspan dialekton ,if ve ( <= li or^ shi) jas ( <= estas) internaci"yisto yi dezyiras jyi ( <= esti) almenau^ dulingva poligloto ,on n'e unulingva nacionalisto ,?їl' ( = ?yilj <= ?chju) le ( <= mi) n'e pravas.
 
..por blej ( < = pli) detalo ( <= detale) konatyiqhi kun ( = > yip) qhi ( = q^i = > fje = dhe = d^e) ,!vizyitu mian ( = > lesan) fsb+grupen "ESPERANTEeSPE -+ FILyINA LyINGVe PE(V)S ( = PES = PEV) ESPERANTE" or^ ( = orh < = au^) lesan ( < = mian) pejqhen ( = pejq^en < = pag^en): www.esperanto.com
http://www.esperanto.com/blogs/Ljeonjiid/
 
 
..L'eon'їd-e Dasheevsk'ij-a:
 
..mi ( => le) delonge abonas yi ( => kaj) legas esperantmovayn ( = esperantlyingvayn) eldonazhoyn yi ,certe ,"La ONDO-n de Esperanto" ,!!on le ( => !!sed mi) chjiam trovis onlo ( <= nur) naci"ismayn alvokoyn pes ( <= de) gravay administrantay esperantyistoy ,gvidantay Esperant+mUvadon ,por(kё) lukti ,batali yi echj milyiti kontrau^ la angla movo (lyingvo) ,dominanta nun en la ( = dha) mondo ,!!anstatau^ modernyigi Esperanton ,almenau^ qhian ( = q^ian <= ghian = g^ian) skrїbmanieron au^ ( => or^) korekti eraroyn en gramatyiko pes antyikva (preskau^ 130+jiara) Esperanto ,ko ( <= kiel) milyitas ukrayinay nacionalyistoy kontrau^ pacema rusmova = ruslyingva loqhantaro pes ( <= de) Ukrainjїjo.
 
..-+ .?ЇL' ( = ?yILj <= ?chju = ?ĉ'u) ESPERANTЇSTEY N'E JAS ( = N'AS <= ne estas) INTERNACIONALyISTEY yI N'E POVAS FACILO LERNI ESPERANTĒSPAN DIALEKTEN ,TANDEMAN PEM ESPERANTE..
 
..-+ .!!EFMO ( <= tїam) JEJLOMOVAY ( <= unulingvaj) ESPERANTyISTEY JAS ( <= estas) DANQhERAY NACIONALyISTEY..
 
..bedaûrїnde ,antїkva Zamenĥōfa Esperanto jam perdas sian allogecon kaj baldaû (post la 2020+a jaro) perdos ĝin por ĉ'їam sen ( => ops) modernigado pes ( <= de) ortografia ( => orhthografyija) skryibmaniero yi ( <= kaj) pes la gramatїko ,pro tio ,kё ( = kye) modernay kopioy de ( => pes) antїkva Esperanto jam ekzїstas ,inter kiuy ,ekzemple ,tianomata EsperantEespa dialekto kun pli ( => blej) korekta gramatїko kaj ( => yi = ї) kun SENCAJ vortoy preskaû pleno pruntoprenїtay el Esperanta vortaro pes ( <= de) sencay vortoy ,sed ( => on) gramatїkay vortoy estas blej ( <= pli) sїmple prononcatay ,!komparu ,ekz"e ( = ekzemple) ,kon"junkcioyn: kaj ==> ї = yi (pruntoprenїta el rusa lїngvo) ,aû = auh ==> oȓ = or^ = orh (el la angla) ,!!ĉ'їuy prepozicioy en EsperantEespa dialekto estas normigїtay per karaktera radїka konsonanto "+p+" (el vorto "PrePozicio" = "PrePozazho") kaj per fina kaza konsonanto laû kaza sistemo pes ( <= de) germana lingvo: Genitivo: de ==> pe(v)s = pev(s) = pev = pes (posediva formo) ,de ==> pet(s) = pet = pets (kreativa kaj inversdirekta forme) ,D(on)ativo: al ==> pe(j)m = pejm = pem (nOdeviga konsonanto "j" ,montrata en prepozazho inter ronday krampoy ,transdonas ideon de move) ,Akuzativo: pen -+ prepozazho ( = prepozicio) pes ( <= de) rekta "senprepozicia" Akuzativo ne ( => nje) ekzistas en Esperanto ,on ( <= sed) ekzistas en la franca lingvo anstataû finazho pes ( <= de) substantivo "+n" ,on ( <= sed) direkta prepozazho ( = prepozicio) "pjjen" egalas al la konforma Esperanta prepozazho "en" ,kiam respondas al demando: ?kien ( => ?klon) ,.al demando "?kie" ( => ?klo) respondas prepozazho "pjje" ( <= en) ,!!ankaû kvazaûnaciay esperantay numeraloy (nomoy => namoy pes ciferoy ї ( = yi <= kaj) nombroy => nambroy) ricevis "internaci(j)an" prononcon dank" al klara ї komprenebla al chjiuy ĥomoy ( = menoy) pes la mondo prononcado pes latinliteray ciferoy kiel konformay latinay literoy en nojva ( <= nova) modernigїta alfabeto pes antїkva Esperanto ,reordigїta en ( => pjjen) JELTONARon laû nombra signїfo pes literoy: 0 (J) ,1 (L) ,2 (D) ,3 (V) ,4 (B) ,5 (M) ,6 (Q [dz] -+ prononcata kun vochjo kiel pola vochjigita "c" [ts]) ,7 (Z) ,8 (G) ,9 (R -+ !!devige prononcata kiel ( => ko) rusa vibranta konsonante ,!la anglan R signu Rh = R^ = Ȓ (kun chjapelo) ,la francan uvulan R skribu kun tildo: R~ = Rm^ = Rmh)
 
.!komparu Esperantayn numeraloyn kun dha ( <= la) Eespay:
(0) nulo ==> (jjJ) nojlo = jejjo ,.(1) unu ==> (jjL) jejlo ,.(2) du ==> (jjD) jejdo ,.(3) tri ==> (jjV) jejvo ,.(4) kvar ,.(5) kvin ==> (jjM) jejmo ,(6) ses ==> (jjQ) jejqo [jejdzo] ,.(7) sep ==> (jjZ) jejzo ,.(8) ok ==> (jjG) jejgo ,(9) naû ==> (jjR) jejro ,.(10) dek ==> (jjCh [tsh = ʧ ]) jejcho = jejĉo = jejtsho -+ !!devige NE prononcu mole [jejtjshjo = jejchjo = jejĉ'o] ,!!(10) ,nomata "dek" ,estas ducifera nombro ,sed ne unu cifero ,pro kio konsonanto "ch" en nomo de la numeralo estas senvochja ,!!tamen ( => tamOn) en matra (patrina) Eespa lingvo (kaj ,certe ,en ĝia filina EsperantEespa dialekto) ekzїstas ankaû latinlitera cifero Qh = Q^ [dzh = dz^ = ʤ] por facilo skribi nombrojn de deksesuma (pudeca) kalkulsistemo.
 
..ekzyistas anhko ( <= ankau^) ciferoy yip originala grafyika formo ,kreyita pets le ( <= de mi) ,pjibazo pes ( <= surbaze de) qhenerala ieroglyifo 王(oo63 = jjQV [jejQeVo = jejdzevo]) juzata onlo ( <= nur) por syigni jejlociferan ( <= unuciferan) nambron 63 ( = jjQV [jejQeVo = jejdzevo]) ,on ( <= sed) (kj)jokay ( <= kelkay) blej syimple skribatay variantoy pes skribsyignoy kun ( => yip = їp)
..L'eon'їd-e Daŝēvsk'ij-a (Ljeonjyid-e Dasheevskjij-a):
 
..INFORME PRI NOJVAY ESPERANTAY ALFABETE ,REORDIGÏTA P'JEN JELTONAREN ,yI MODERNIGyITA GRAMATyIKE ,NAMATA ESPERANTĒSPA..
 
.!salutEn ,estimatay poliglotey.
 
..NOTO => NOTE: per neprononcata "-e" (po(s) ( = pos = po <= post) minusE) mi ( => le) signas ,kё persona nomo ( => nAmE) estas ( => jas) substantivo ( => ustantyivE = nawne) ,sed ( => on) familijan namen le ( <= mi) signas per "-a" pro tio ( => efe) ,kё ( = kye <= ke) familija name jas ( <= estas) adjjektiva atributE al persona name.
 
..min ( => len) chjiam embarasas diverslingva skribmaniero per latinay literoy kun komplikay ї ( = yi <= kaj) samtempe tute diversay ortografiay reguloy pes ( <= de) skribado ,kvazau en la mondo ekzistas nur ( => onlo) stultay lingvїstoy ,echj profesoroy en lingvistїko ї larghe konatay poliglotey ,vershajne tro ( => trejst) okupitay ,kiuy nje ( = n'e <= ne) povas trovi liberan tempon ,por krei komunan ortografї(j)an skribmanieron por chjiuy lїngvoy ,!!mї ( => le) provis kompreni kiel prononci viayn nomoyn ( => namoyn) -+ personan yi ( = ї <= kaj) famili(j)an ї kompreni kia el namoy estas persona yi kia -+ famili(j)a.
 
..mi ( => le) decidis montri al stultay poliglotoy ( => poliglotEy) ,kiel ( => ko) sїmple ( => sїmplO) eblas krei tutmondan multlїngvan ( = blomovan) skribmanierEn ,(j)uzantO !!nur 26 anglayn literEyn yi iom ( => jo) korekti alfabetEn yi gramatikEn pes EsperantE ,kiun oni ( => jey = jy) nomas ( => namas) "internaci(j)a " lїngvE ,on ( <= sed) nenioEn internacijan ghi ( => qhi ==> dhe) nje hhavas ,nek alfabetEn ,nek ortografijan skribmanierEn ,nek gramatїkEn ,!!nje trompu komencantEyn ,!!EsperantE estas nur ( => onlo) gramatїkO simpla kvazau^nacija lїngvE ( = MOVE) ,!!on n'e internacija ,.yi myi ( = mї => le) korektis gramatikEn pes EsperantE ,por fari dhen ( <= qhin <= ghin) internacija ,alivorte ( => olvortO) diri ,por eblus uzi ( => juzi) la ( => dha) samayn gramatїkayn elementEyn (hhelpayn yi servayn vortEyn ,morfemayn partEyn pes SENCAJ vortEy -+ prefiksEyn yi sufiksEyn ,inkluzivO finalayn sufiksEyn ,aliel ( => olo) nomataj ( => namatay) kiel ( => ko) finazhEy.
 
 
..le ( <= mї = myi) trarigardis gramatїkajn skeletoyn pes diversay lїngvoy ї ekvїdis multayn gramatїkayn elementoyn echj blej ( <= pli) simplay yi bele prononcatay ,ol ( => kolj = kol') tiuj ,kiuj elektis L"-e Zamenĥōf-a ,ekz"o ( = ekzemplo) ,le ( <= myi) trovis ,kё en rusa lyingvo konjjunkci(j)o "yi" = "ī" estas blej mallonga ( => nonlong(l)a) yi bele prononcata ,kol' la Esperanta "kaj" ,kiuan ofte jey ( <= oni) provas mallongїgi ( => nonlong(l)їgi) ghis ( => qhis ==> pams) unu ( => jejlo) litero "k" ,kaj ( => yi = ī) pro chji+tio ( => pro fe) le ( <= myi) anstatau^їgis chji+tiuan ( => fan) konjjunkcijon ī aliajn ( => olayn) gramatīkayn elementOJn ( => elementEYn ,.EY -+ por substantyiv(o)E plurala) inter ( => pyip = pīp) krampey kun ( => īp = yip) montrīle ( => montrele) "<=" au^ ( = or^) "=>".
 
..ekz"E (ekzemple) ,chji+tio => fe ,.tio => efe ,au^ => or^ (yip la angla prononce de ( => pe(v)s = pes) konsonante r^ ( = ȓ = rh)) ,sed => on ,.ol => kolj = kol' ,.pli => blej ,.plej => blejst ,.tre => trej ,.tro => trejst.
 
..novan ( => nojvan) gramatikon ( => gramatyiken) le ( <= myi) nomis ( => nAmis) ko ( <= kiel) gramatike pes matra ( <= patrina) lyingve ( => move) yi tandeman dialektEn de ( => pes) EsperantE mi ( => le) namis kiel ( => ko) EsperantĒspa dialekte.
 
..nun+tuj ( => fmo) le ( <= mi) rakontos ,ko ( <= kiel) le kreis multlingvan ( => blomovan) alfabetEn.
 
..antau^O ( <= antau^E) le kreis duan signaden pes ( <= de) grandliterey per malgranday literey kun signete "fluganta birdete" (ˇ) antau^ litere ,ekz"o ,A =ˇa ,.B =ˇb ,.C =ˇc ,.D =ˇd ,!atentu ,kё birdete ˇ troviqˆas antauˆ minuskla litere ,on ( <= sed) nje ( = n'e <= ne) super ( => pi) ghi ( = qhi = qˆi => dhe = dˆe)
 
..al ( => pem ) chjiua ( => chja) el ( => pjjeljs = p'je(l)j(s) = p'jel' = p'jejs) 26 anglay literey le donis prononcan signifen nur ( => onlo) pes unu ( => jejlo) foneme ,signata per transskriba signe pes IP(h)A = IFA inter ( => pyip) rektangulay krampey: Nh = Nˆ = ˇnˆ ,nˆ = n̂ [ŋ] ,ˇn̂ = Nˆ [ŋ]
 
..(01)ˇa = A [a] ,.(02)ˇb = B [b] ,.(03)ˇc = C [ts] ,.(04)ˇd = D [d]
,.(05)ˇe = E [ɛ] ,.(06)ˇf = F [f] ,.(07)ˇg = G [g] ,.(08) h [-] = ^ = ˆ (cirkumflexe ( = cirkumflekse <= circumflex [sə:ȓkəmfleks]))
,.(09)ˇi = I [i] = [ı] ,.(10) j [-] = ' (apostroph[f]e) ,.j [j] ,ˇj = J [j] ,.(11)ˇk = K [k] ,.(12)ˇl = L [l] ,.(13)ˇm = M [m] ,.(14)ˇn = N [n]
,.(15)ˇo = O [o] ,.(16)ˇp = P [p] ,.(17)ˇq = Q [dz] ,.(18)ˇr = R [r] ,.(19)ˇs = S [s] ,.(20)ˇt = T [t]
,.(21)ˇu = U [u] ,.(22)ˇv = V [v] ,.(23)ˇw = W [w] ,.(24)ˇx = X [ks]
,.(25)ˇy = Y [i] = [ı] ,.(26)ˇz = Z [z]
 
 
..le ripetu la ( => dha) anglayn litereyn sen ( => ops) iliay ( => dhesay) numerey:
 
..A =ˇa ,a [a] ,.B =ˇb ,b [b] ,.C =ˇc ,c [ts] ,.D =ˇd ,d [d]
,.E =ˇe ,e [ɛ] ,.F =ˇf ,f [f] ,.G =ˇg ,g [g] ,.H ,h => (h = ˆ ,h = ^) ==> Hh = H^ = Hˆ = Ĥ =ˇĥ = Hh ,ĥ = hh [h] (flo ( <= chji+tieO) Vi ( => De) vidas ,kё ( = kye <= ke) sola litere "h" estas ( => jas) neniam ( => nokmo) prononcata yi egala pem ( <= al) cirkumflekse (^))
,.I = İ =ˇi ,i [ı] ,.J =ˇj ,j [j] ,.K =ˇk ,k [k] ,.L =ˇl ,l [l] ,.M =ˇm ,m [m] ,.N =ˇn ,n [n]
,.O =ˇo ,o [o] ,.P =ˇp ,p [p] ,.Q =ˇq ,q [dz] ,.R =ˇr ,r [r] ,Ȓ = Rh = ˇȓ = ˇrh ,.S =ˇs ,s [s] ,.T =ˇt ,t [t]
,.U =ˇu ,u [u] ,.V =ˇv ,v [v] ,.W =ˇw ,w [w] ,.X =ˇx ,x [ks]
,.Y =ˇy ,y [ı] ,.Z =ˇz ,z [z]
 
 
..pem chja angla litere my ( <= ni) emdonu ( <= aldonu) modifikateren h = ˆ ,por ricevi 26 nojvayn fonemeyn:
 
 
..(01)ˇaˆ = Aˆ = Â [ʌ] ,.(02)ˇbˇ = ˇbw = Bw = Bˇ [bw]
,.(03)ˇcˆ =ˇĉ =ˇch = Ch = Ĉ [ʧ] ,ˇcˆ' =ˇĉ' =ˇchj = Chj = ˇCˆ' = Ĉ' [ʧ'] ,.(04)ˇdˆ = ˇdh = Dh = Dˆ [ð]
,.(05)ˇeˆ = ˇê = ˇeh = Eh = Eˆ = Ê [ə] ,.(06)ˇf = F [f] ,.(07)ˇgˆ =ˇĝ = ˇgh = Gh = Gˆ [ɣ] ,.(08)ˇhh =ˇhˆ =ˇ ĥ = Hh = Hˆ = Ĥ [h]
,.(09)ˇiˆ =ˇî = Î [ı] ,.(10) jˆ = ĵ [-] = '' (jejdobla ( <= duobla (double [dʌbl] ,twofold [tu:fəʊld]) apostroph[f]e) ,.(11)ˇkˆ =ˇkh = Kh = Kˆ [x]
,.(12)ˇlˆ = Lˆ [lˆ = ł] ,.(13) mˆ = mh = ~ [-] ,.(14)ˇnˆ = ˇn̂ = ˇnh = Nh = Nˆ [ŋ]
,.(15)ˇoˆ = ˇô =ˇoh = Oh = Oˆ = Ô [ɒ] = [ɔ] ,.(16)ˇpˇ = ˇpŵ = ˇpwh = ˇpf = Pˇ = Pŵ = Pf [pŵ = pf]
,.(17)ˇqˆ = ˇqh = Qh = Qˆ [ʤ] ,.(18)ˇrh =ˇrˆ =ˇȓ = Rh = Rˆ = Ȓ [ȓ]
,.(19)ˇsˆ = ˇŝ = ˇsh = Sh = Sˆ = Ŝ [ʃ] ,.(20)ˇtˆ = ˇth = Th = Tˆ [θ]
,.(21)ˇuˆ =ˇû = ˇuh = Uh = Uˆ = Û [ʊ] ,.(22)ˇvˆ = Vˆ [v] ,.(23)ˇwˆ =ˇŵ =ˇwh = Wh = Wˆ [ŵ = f] ,.(24)ˇxˆ =ˇxh = Xh = Xˆ [kʃ]
,.(25)ˇyˆ =ˇŷ =ˇyh = Yh = Yˆ = Ŷ [i] = [ı] ,.(26)ˇzˆ =ˇẑ = ˇzh = Zh = Zˆ [ȝ]
 
 
..por dislarq^i listen pes fonemey pem chja vokala litere my emdonu noprononcatan literen "y" antau^ dha vokala litere ,egala pem trema"e:
 
 
..(01)ˇaˆ = Aˆ = Â [ʌ]
==>ˇya = yA = Ä = Æ[æ]
,.(05)ˇeˆ = ˇê = ˇeh = Eh = Eˆ = Ê [ə]
==>ˇye = ˇё = yE = Ё [e]
,.(09)ˇiˆ =ˇî = Î [ı]
==> ˇyi =ˇї = Ї [i:] = [ı:]
,.(15)ˇoˆ = ˇô =ˇoh = Oh = Oˆ = Ô [ɒ] = [ɔ]
==> ˇyo = ˇö = yO = Ö [ø]
==> ˇyoe = ˇöe = yOe = Öe = Œ [œ]
==> ˇyoeh = ˇyoeˆ = ˇöeˆ = yOeh = yOeˆ = Öeˆ = Œˆ [œˆ]
,.(21)ˇuˆ =ˇû = ˇuh = Uh = Uˆ = Û [ʊ]
==> ˇyu =ˇü = yU = Ü [γ]
,.(25)ˇyˆ =ˇŷ =ˇyh = Yh = Yˆ = Ŷ [i] = [ı]
==> ˇyi =ˇÿ = Yi = Ÿ [i:] = [ı:]
 
 
..eblas ankau^ signi nazalayn vokaleyn per tilde (~) ,on ( <= sed) flo ( <= chji+tieO) dhey ( = dhy <= ili -+ por senvivay ( => o(p)vivay) objjektey => abjjektey) nje gravas ,.blej ( <= pli) intereso montri dem ( <= al vi) grafiko originalayn litereyn ,(j)eljpensitay pet(s) le ( <= de mi) por dha ( <= la) sekva (dua => jejda) etape pes globala modernigade pes tutmonda blomova ( <= multlingva) skribmaniere (dha jejla ( <= unua) etape jas ( <= estas) latinlitera modernogade) ,ekz"o:
 
..R => ˇƧ [r],r => Ƨ [r] ,.I => ˇƨ [i] ,i => ƨ [i] ,.W => ˇℲ [w] ,w => Ⅎ [w] ,.Ŵ = Wh => ˇⅎ [ŵ], ŵ = wh => ⅎ [ŵ]
,.า (k [k]) ,ᘃ (g [g]) => ˇา (K = ˇk [k]) ,ˇᘃ (G = ˇg [g]) ,Ǝ = З = ᗱ [ŋ] ,ɛ [s] ,E = Ɛ = ᗴ [z] ,ᒥ = ⨡ [b]
..
..
..(fa)samo ekzistas ciferey latinliteray ,skribitay per grandliterey (majuskley) ,yi grafiko originalay literey ,kreitay pet le:
(∥Ⅎ = ˩ + ˧ = 48 = 32 + 16) (∥ -+ fe jas nambra artikole => artikele)
Ǝ <= 56 = 32 + 16 + 8 ,.王 < = 63 = 32 (˩) + 16 (˧) + 8 (˥) + 4 (Г) + 2 (l-) + 1 (L) -+ ..fe jas grafiko originalay ciferey yi nAmbrey ,!!certo.
 
..latinliteray ciferey yip nambra artikele "jj" ,prononcata ko "jej":
 
jjJ [jejJo -+ nojlo] ,jjL [jejLo -+ unu (1)] ,.jjD [jejDo -+ du (2)] ,.jjV [jejVo -+ tri (3)] ,.jjB [jejBo -+ kvar (4)] ,.jjM [jejMo -+ kvin (5) ,.jjQ [jejQo = jejdzo] -+ ses(6) ,.jjZ [jejZo -+ sep (7)] ,.jjG [jejGo -+ ok (8) ,.jjR [jejRo -+ nau^ =naû =nauh (9)] -+ !prononcu R ko vibranta foneme ,on n'e ko dha angla fenda Rh = Ȓ.
 
..por blej ( <= pli) detala informe !vizitu: http://www.esperanto.com,http://www.esperanto.com/blogs/Ljeonjiid/

 


povigita de