Ensaluto

Dimanĉa Evangelio - 16.03.2014.

bildo de Takács Sándor

Mateo 17, 1-9

 

Kaj post ses tagoj Jesuo prenis kun si Petron, kaj Jakobon, kaj Johanon, lian fraton, kaj kondukis ilin sur altan monton aparte; kaj li estis aliformita antaŭ ili, kaj lia vizaĝo lumis kiel la suno, kaj liaj vestoj fariĝis blankaj kiel la lumo. Kaj jen aperis al ili Moseo kaj Elija, parolantaj kun li.

 

Kaj Petro responde diris al Jesuo: Sinjoro, estas bone por ni esti ĉi tie. Se vi volas, mi faros ĉi tie tri laŭbojn: unu por vi, kaj unu por Moseo, kaj unu por Elija. Dum li ankoraŭ parolis, jen luma nubo superombris ilin; kaj jen voĉo el la nubo, dirante: Ĉi tiu estas Mia Filo, la amata, en kiu Mi havas plezuron; aŭskultu lin [Jes 42,1; Rea 18,15]. Kaj aŭdinte tion, la disĉiploj falis sur sian vizaĝon, kaj tre timis. Kaj Jesuo alvenis kaj ektuŝis ilin, kaj diris: Leviĝu, kaj ne timu. Kaj levinte siajn okulojn, ili vidis neniun krom Jesuo sola.

 

Kaj dum ili malsupreniris de la monto, Jesuo ordonis al ili, dirante: Rakontu al neniu la vizion, ĝis la Filo de homo releviĝos el la mortintoj.

 

Fonto: Kristanaj Fontoj - http://fontoj.net/

 

Vi povas legi la evangelion kun homilio ĉi tie: http://www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/16032014.pdf

 

Vidu ankaŭ tiun bildon: http://www.ipernity.com/doc/35095/31098183


povigita de