Ensaluto

..EMVOKE JUZI TUTMONDAN ALFABETEN P'JE ESPERANTMOVA SKRIBMANIERE yI F(A)MOTEMPAN TANDEMAN DIALEKTEN PES ANTyIKVA ESPERANTE..

bildo de Ljeonjiid
..Ljeonjyid-e Dasheevskjij-a [L'eon'їd-e Daŝēvsk'ij-a]:
 
..EMVOKE JUZI TUTMONDAN ALFABETEN P'JE ESPERANTMOVA SKRIBMANIERE yI F(A)M(O)TEMPAN ( = FAM(O)TEMPAN = FAMTEMPAN = FMOTEMPAN) TANDEMAN DIALEKTEN PES ANTyIKVA ESPERANTE..
 
..ALVOKE UZI TUTMONDAN ALFABETON EN ESPERANTLINGVA SKRIBMANIERO KAJ NUNTEMPAN TANDEMAN DIALEKTON DE ANTyIKVA ESPERANTO..
 
.!!salutEn ,estimatay zelotey pes antyikva Esperante
 
,!ju jejdomovay (dulyingvay = ambau^lyingvay) rilato pes artofaryitay movey --+ Esperante yi dhesa facilo lernebla tandema dialekte EsperanteEspa yi juzu dislarqhyitan tutmondan alfabeten ,namatan ko JELTONARe ,pjje Esperantmova skribmaniere
 
( <== traduke p'je(j)s ( = pjje(j)ljs = p'jeljs = p'jel' <= el') moderna EsperanteEspe pe(j)m ( = pejm = pem <= al) antyikva ( => antekva) Esperante):
 
!estu dulingvaj rilate de artefaritaj lingoj --+ Esperanto kaj ghia facile lernebla tandema dialekto EsperanteEspa kaj uzu dislarghitan tutmondan alfabeton ,nomatan kiel JELTONARo ,en Esperantlingva skribmaniero)
 
..anstatau^ lerni fremdan lingvon ,!facile lernu echj (p)etnaske (petnaske = etnaske <= denaske) propran naciĒspan dialekton (ekzemple ,francoy lernu FranseEspan dialekton ,rusoy --+ RuseEspan ,germanoy --+ Doy(o)chjeEspan ,angloy --+ In^gli^s^eEspan (InhglihsheEspan) ,japanoy --+ NikhaneEspan ,h^ispanoy --+ EspanjjoleEspan) ,en kiuay estas uzatay ( => juzatay) SENCAY (semantekay <= semantyikay) vortoy ,plene prjntoprenytay pjje(lj)s ( <= el') konforma (ge)patra ( <= patr(en)a = patra) lyingvo ( = movo) orh ( <= auh) ,on if ( <= sed se) propra naciĒspa dialekto ankorauh n'e estas ( => n'as = njas) kreyita ,!lernu EsperantĒspan dialekton ,tandeman al Esperanto lau^ SENCA lexeko ( = lekseko <= leksyiko) kaj tre ( => yi trej) simyila al Esperanto lau^ h^elpa yi ( <= kaj) gramateka lexeko.
 
.?chju vi komprenas ( => ?їl' = ?yilj de kompren (-as) --+ !!eblas forzheti finalan morfemon pes ( <= de) verboy pjje ( = p'je <= en) prezenca formo) ,kiuan grandegan plusan efekton atyingos la (h^o)m(en)aro ( = h^omenaro = h^omaro = menaro) en interlyingva komunikado ,!!pri kyio ghyi delonge revis ( ==> !!pri k(h^)e = kh^e = ke) dhe [ðə] ( <= ĝї = ghyi) (p)et(s)long(m)e ( = etlongme) revis).
 
.!!tutmonda diverslyinga ( = diversmova) tradukade per syimplay programay Interretay tradukeley ( <= tradukyiloy) pjjejs ( = pjjelj(s) <= el) jejlo ( <= unu) nacieEspa dialekto pjjen ( <= en) olay ( <= alyiay) jos ( <= estos) fulmrapida pro syimpla anstatau^їgo pes bazay au^ ( = auh => orh = or^) radyikay ( => radekay) partoy pes diversmovay (fa)sa(m)namoy ( = fasanamoy = sanamoy <= sinnyimoy) ,!!kiuayn ( => kjjayn) ,certe ,necesas lerni antau^ ( => pa) vizyito pes konforma fremdlyingva ( = fremdmva) lande ,.!!fa ( <= chji+tiua) celo jas ( <= esas) multe pli facila ( => multo blej facila = blo blej facila) ,kolj ( = kol' <= ol') celo lerni diversayn fremdayn movoyn ( = lyingvon) kun ( <= yip) arkhayikay ( => arkha"ekay) alfabetoy ,or^t^ografijay skribmanieroy yi gramatekoy ,?
 

 .!!chjiu esperantisto povos facile el'lerni tandeman EsperantĒspan dialekton ,if ve ( <= li or^ shi) jas ( <= estas) internaci"yisto yi dezyiras jyi ( <= esti) almenau^ ( = almeno) ,kiel ( => ko) minimumo ( = mlejst(ec)o),dulyingva ( => jejdomova) poligloto ,on n'e unulingva ( => jejlomova) nacionalisto ,?їl' ( = ?yilj <= ?chju) le ( <= mi) n'e prav (-as) ( == .?їl' le n'as ( = njas = n'e estas) prav).?їl' le n'as prav.

 
,!atentu ,kё ( = kye <= ke) le ( <= mi) skryibas ( = skrїb-as) dem ( = pem de <= al vi) per latyinay literey pes ( <= de) universala multlyingva alfabete ,nAmata ko ( <= kїel) JELTONARe.
 
..krom fe ( <= chji+tio+E) ,le kreis universalan (multlyingvan = blomovan) gramatyikEn ( => gramateken) por globala Espa lїngve ( = move) ї por dhesay ( <= ghїaj) "krokodїlay" naci(j)eEspay dialektey їp komuna Espa gramateke per modernigade pes Esperanta gramateke ( <= gramatik-o+E) ,pjje kjja ( <= en kiua) kharaktera vokala finazhe por substantyivey ( => (p)ustantyivey = ustantyivey = nawney) jas ( <= estas) vokala litere "+E" ,por adverbey --+ "+O" ,plurala forme: "+Y" anstatau^ "+J" ,.personay namey ( <= nomoj) jas ustantyivey yi ( = ї <= kaj) pro(s) fe ( = pros fe <= pro ĉ'i+tio+E) le emdonis ( <= aldonis) "-e" noprononcatan ( <= neprononcatan) ,їf ( = yif <= se) skribyitan їp ( = yip <= kun) minusa signete ,.familї(j)a name jas ad"jektїva atribute pes persona name їp k^araktera vokala finazhe "-a".
 
..le modernїgis unulїngvan ( => jejlomovan) Esperantan gramateken
,por(kё) facilo ( <= facile) krei "krokodїlayn" nacieEspayn dialekteyn ,simїlayn lau^ ( => pjjej = p'je) gramateke em ( <= al) Esperante ,sed ( => on) їp nacijay SENCAY (semantEkay <= semantikaj) vortey,porkё evїti lernaden pes diversay nacijay movey ( = lїngvey = lyangveqhey) ї por fulm(o)rapїda Interreta tradukade pjjeljs ( = p'jes <= el) unu ( => jejlo) nacijeEspa dialekte pjjen ( <= en) dha ( <= la) olayn ( <= aliajn) per sїmpla anstatau^їge pes diversmovay ( = diverslїngvay) SENCAY vortey+sinonamey ( <= sinonimej) ,.pem dha au^tere pes belliteratura verke ( <= al la au^tore de belliteratura verko) sufїĉ'os traduki dhen ( <= ghin) pjje(lj)s ( <= el) nacija gepatra ( => patrena) move pjjen ( = p'jen <= en) konforman nacijeEspan dialekton ,porkё disvastїgi dhen tutmondO.
 
.!!fen ( <= ĉ'i+tio+En) nje ( = n'e <= ne) eblas atїngi onlo ( = nur) per Esperante ,ekzistanta 130 [cent tridek] j(i)arey(s) ( = jjLVJ [jejLeVeJo] jiareys).
 
..jas ( <= estas) modernigїtay an^ko ( <= ankau^) Esperantay numeraley ,pronamey ( < = pronomoj) ,prepozicijey ,kon"junkcijey ї olay gramatekay jejlomentey ( = elementey) ,!!ekzїstas an^ko nuntempan ( = f(a)motempa) EsperanteEspa dialekte --+ !!facilo traduku p'jen dhen p'jes antїkva Esperante verkeyn pes fejmay ( <= famaj) Esperantmovay verkestey ( <= verkїstej) por facilo disvastїgi dheyn ( <= їlin) tutmondo ,!partoprenu pjje ( <= en) yutmonda Espa muvade ( <= movado).
 
..FE JAS ( <= ChjI+TIO+e ESTAS) UTILA INFORME PRI NOJVA GLOBALA ALFABETE ,RENAMyITA PjJEN JELTONAREN ,yIP ( = ÏP <= KUN)  REORDIGÏTAY P'JE ( = PjJE <= EN) DhE [ðə] ( <= ĜyI => QˆyI [ʤï ]) LITEREY (JELTONEY) ..
 
..UTILA INFORME PRI NOJVA GLOBALA (UNIVERSALA ,BLOMOVA ( = MULTLÏNGVA) ALFABETE ,REFORMÏTA PjJEN JELTONAREN ,ÏP ( = yIP <= KUN)  REORDIGÏTAY P'JE ( = PjJE <= EN) DhE ( = D^E = Dˆ  [ðə] ( <= ĜyI => QˆyI [ʤï ]) LITEREY (JELTONEY) ONLO ( <= nur) yIP ( = ÏP <= KUN) JEJLO ( <= unu) FONETeEKA ( = FONETÏKA) Ï JEJLO NaAMBRA SIGNÏFE Ï FRO ( = P'JEJ FA KaAWZE ( = KaAÛZE) <= TIAL = LAÛ TI(U)A KAÛZE)  RENAMÏTAY P'JEN JELTOoNEYN ,DISLOKÏQˆ'AS JEJLO POS DhA (dha = d^a = dˆa [ðʌ] <= la) OLA ( <= ,dislokiĝas unu post la alia) P'JE oORDE PES TUJPoOSA ( <= tujposta) SEKVaADE PET(s) PAJaANTA ( <= antaûanta) ÏP MLeEJA ( = m(a)leja <= malpli granda) NaAMBRA SIGNÏFE PEJM DhA (dha = d^a = dˆa [ðʌ] <= la) SeEKVA ÏP BLeEJA ( = b(o)leja <= pli ( => blej) granda) NaAMBRA SIGNÏFE --+ .!!PAMS FAaMO ( <= ĝyis nun) JÏS ( <= estis) KREÏTAY oONLO ( <= nur) JEJLOMoOVAY (NACiIJAY) ALFABeETEY ÏP ARK^AJeEKA DISLOKÏQ^E PES LITeEREY P'JE Dh(E)Y [ð(ε)î] ( <= en ili)..
 
..KOMPAKTA  JELTONARA TABELE PES TUTMONDA TRANSLITERADE PjJEJ GOST "DAShEeVICA"..
 
..flo ( <= chji+tie"o) jas ( <= estas) montrata kompakta tabele pes latinay literey yi literkombiney por fonema transliterade per programay redakteley ( <= redaktiley) pjjen ( = p'jen <= en) rusayn litereyn yi grafiko originalayn fonemayn skribsigneyn ,kreyitayn pet(s) le ( <= de mi) persono ( <= persone):
 
 
..JELTONAaRA TABELE = TABLjyICE PRANLITERACIiJEs = TRANSLjITERAaCIiJEs..
 
..01
,j ==> ь (Russian ==> rusa) = ' [-] (.!!unprononced => nonprononcata apostroph[f]e)
,j ==> ı (noprononcata skribsyignete pes originala skribforme por syigni molo prononcatan konsonanten ,ko pjje rusa move ( = lyingve) noprononcata litere "ь" signas molo prononcatayn konsonanteyn.
..02
,jh = j^ => jˆ => ĵ ==> ъ (Russian ==> rusa) = '' [-] (.!!unprononced double apostroph[f]e ==>> !!nonprononcata duobla apostrofe)
..03
,j ==> й ==> I [j] ,J => Й = ˇй [j] (Russian ==> rusa) ==> ˇI (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)
,.04
,je => йэ → е ==> I˪ [jɛ]  ,.JE => ЙЭ → Е (Russian ==> rusa) ==> ˇI˪ (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)
,.05
,ja => йа → я ==> Ic [ja] ,.JA => ЙА → Я ˇ (Russian ==> rusa) ==> ˇIc (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)
,.06
,ji => йы → и ==> Iг  [ji],.JI => ЙЫ → И ,.Ji => Йы → И (Russian ==> rusa) ==> ˇIƨ (grafiko originala literkombine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)
,.07
,jyi => йи [ji:] ,.JyI => ЙИ → И,.Jyi => Йи → И (Russian ==> rusa)
,.08
,ju => йу → ю [ju] ,.JU => ЙУ → Ю (Russian ==> rusa)
,.09
,jo => йо → ё ==> Iɔ [jo] ,.JO => ЙО → Ё (Russian ==> rusa) ==>ˇIɔ
,.10
,e [ɛ] => э ==> ˪ [ɛ] ,.ē = ee [ɛ:] => ээ ==> ˪˪ (Russian ==> rusa)  ,.E => Э ==> ˇ˪,.Ē = Ee [ɛ:] => Ээ (Russian ==> rusa)
,.11
,eh [ə] = e^ => ê ,.Eh = E^ => Ê (Russian Э (for endings of nouns) ,А (for endings of adjectives [ǟ[ǣ]qh[q^ = qˆ = ʤ]ê [ə]ktî[ı]vz] ,О (for endings of adverbs [ǟ[ǣ]dvöê[œˆ](ȓ)bz]) without accent [ǟ[ǣ]ksё[e]nt] ==> rusa Э (por finazhey substantyivay ( => pustantyivay) ,А(por finazhey adĵjektїvay ,О (por finazhey adverbay) (h)op(s) ( hops = ops = op <= sen) akcente)
,.12
,emh = em^ = e~ => ẽ ,.Emh = Em^ = E~
,.13
,ye [e] => ё => "е [je] ,.yE => Ё  => Е (Russian ==> rusa)
,.14
,l [l] = l^ = lˆ => ł ==> л ==> L [l] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  ,.L  = L^ = Lˆ => Ł  ==> Л ==> ˇL (Russian ==> rusa)
,.15
,lj = l' ==> ль = л' ==> Lı [l'] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  ,.ljlj = l'l' => ɫ (') ,Lj = L' ==> Ль = Л' ==> ˇLı (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le),.Ljlj = L'l'
,.16
,lh = l^ = lˆ=> ł ==> л ==> L [l] ,ᘂ = L = Ɩ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le),.Lh = L^ => Ł ==> Л ==> ˇL ,ˇᘂ = ˇL = ˇƖ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le) (Russian ==> rusa)
,.17
,t [t] => т ==> ˫ [t] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  ,.T = ˇt=> Т ==> ˇ˫ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le) (Russian ==> rusa) ,.Ṯ = (D [d]) ,ṯ = [d]
,.18
,d [d] => д ==> Ⱶ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  [d],.D = ˇd => Д (Russian ==> rusa) ==> ˇⱵ [d] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)
,.19
,f [f] => ф ,.F => Ф (Russian ==> rusa) ,.F = (V [v] ),f = [v]
,.20
,v [v] => в ,.V => В (Russian ==> rusa) ,.Ṿ = (F [f]) ,ṿ = [f]
,.21
,p [p] => п ,.P => П ,.P (!!underlined) = B[b] ,p (!!underlined) [b]
,.22
,ps ,Ps
,.23
,psh ,Psh [pʃ]
,.24
,b [b] => б ,.B => Б (Russian ==> rusa) ,.Ḅ = P [p] ,ḅ = p [p]
,.25
,bz ,Bz
,.26
,bzh [bʒ] ,Bzh [bʒ]
,.S (underlined) = Z [z] ,s (underlined)  = z [z] ,Ẓ = S [s] ,ẓ = s [s] ,.Ẓ = S [s] ,ẓ = s [s]
,.Ḵ = G [g]  ,ḵ (underlined)  = g [g] ,.t̬s̬ = -ts [-] (.!!unprononced => nonprononcata)
,.27
,a [a] => а (Russian ==> rusa) ==> c (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  ,.A => А ==> ˇc (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le) (Russian ==> rusa)
,.28
,ah = a^ = aˆ => â [ʌ]  ==> ,.Ah = A^ = Aˆ => Â (Russian А for endings of adjectives [ǟ[ǣ]qh[q^ = qˆ = ʤ]ê [ə]ktî[ı]vz]) (rusa А por finazhey adĵjektїvay opakcentay ( <= senakcentay))
,.29
,amh = am^ = amˆ = a~ => ã ,.Amh = Am^ = Amˆ = A~ => Ã
,.30
,ya => ä [æ] => "я (Russian ==> rusa),.yA => Ä => "Я (Russian ==> rusa)
,.31
,m [m] => м (Russian ==> rusa) ==> C,.M => М (Russian ==> rusa) ==> ˇC (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)
,.32
,c [ts] => ц (Russian ==> rusa),.C => Ц (Russian ==> rusa)
,.33
,q [dz] => дз (Russian ==> rusa) ==> F,.Q [dz] => ДЗ (Russian ==> rusa) ==> ˇF (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)
,.34
,s [s] => с (Russian ==> rusa),.S => С (Russian ==> rusa) ,.Ẓ = S [s] ,ẓ = s [s] ,.Ẓ = S [s] ,ẓ = s [s]
,.35
,z [z] => з (Russian ==> rusa),.Z => З (Russian ==> rusa) ,.S (underlined) = Z [z] ,s(underlined)  = z [z]
,.36
,k [k] => к (Russian ==> Rusa) ==>  า (k [k]) (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le),K = ˇk => ˇา (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le),.K => К (Russian ==> rusa)
,.37
,x [ks] => кс (Russian ==> rusa) ==> ˇาɛ (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)
,.X [ks] => КС (Russian ==> rusa) ==> KS = Ks = ˇks => ˇาɛ (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)
,.38
,xh = x^ = xˆ [kʃ] => кш (Russian ==> rusa),.Xh = X^ = Xˆ [kʃ] => КШ (Russian ==> rusa)
,.39
,g [g] => г (Russian ==> rusa) ==> ᘃ (g [g]) (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)
,.G [g] => Г (Russian ==> rusa) ==> G = ˇg => ˇᘃ  [g] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  ,.Ḵ = G [g]  ,ḵ (underlined)  = g [g]
,.40
,x [gz] => гз (Russian ==> rusa) ==> ᘃƐ  [gz]  ,.X [gz] => ГЗ (Russian ==> rusa) => ˇᘃƐ  [gz] (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)
,.41
,xh [gʒ] => гж (Russian ==> rusa),.X [gʒ] => ГЖ (Russian ==> rusa)
,.42
,kh [x] = k^ = kˆ => (Russian ==> rusa)х ,.Kh [x] = K^ = Kˆ => Х (Russian ==> rusa)
,.43
,khs = k^s = kˆ => (Russian ==> rusa)хс ,.Khs = K^s = Kˆs => Хс (Russian ==> rusa)
,.44
,khsh = k^s^ = kˆsˆ => k^ŝ = kˆŝ => хш (Russian ==> rusa) ,.Khsh = K^s^ = Kˆsˆ= K^ŝ = Kˆŝ => Хш (Russian ==> rusa)
,.45
,gh [ɣ] = g^ = gˆ => ĝ [ɣ] => гъ (Russian ==> rusa) ,.Gh [ɣ] = G^ = Gˆ => Ĝ [ɣ] => Гъ(Russian ==> rusa)
,.46
,ghz = g^z = gˆz => ĝz [ɣz] => гъз (Russian ==> rusa) ,.Ghz [ɣ] = G^z = Gˆz => Ĝz [ɣz] => ГъЗ (Russian ==> rusa)
,.47
,ghzh = g^z^ = gˆzˆ => ĝẑ [ɣʒ] => гъж (Russian ==> rusa) ,.Ghzh [ɣʒ] = G^z^ => Ĝẑ[ɣʒ] => ГъЖ (Russian ==> rusa)
W = Ŵ (underlined) = ˇw = ˇŵ (underlined) (ˇℲ (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le) [Ⅎ] = [w]) ,w [Ⅎ] ,Ŵ = ˇŵ (ˇⅎ  [ⅎ] = [ŵ]) ,ŵ (ⅎ [ⅎ] = [ŵ]) ,.K = ˇk  ,.Ḵ = G = ˇg [g]  ,ḵ (underlined)  = g [g] = ˇg ,.D = ˇd ,.T = ˇt ,
..NOTE:
.!atentu ,kё pjje ( <= en) skribsisteme GOST "DAShEeVjICA" (GOST -+ Globala Ortografia Standardigita Transliterade) grafiko originalan (kreitan pet(s) ( <= de) iniciatore) pes multay tandemay dialektey ,gramatiko similay pem ( <= al) Esperante) majusklen (grandliteren) eblas signi onlo ( <= nur) per superlinia diakrita signete "birdete" (ˇ) pa(+s(e)m) ( = pasem <= antaû) minuskle grafyiko originala yi la latinlitera:  ˇk = K ,.ˇg = G (latinliteray konsonantey) ,!komparu grafiko originalayn litereyn: Ⅎ (vochja minuskle w) -+ ˇℲ (vochja majuskle W = ˇw) ,. ⅎ (o(p)vochja ( <= senvochja) minuskle ŵ = wh) -+ ˇⅎ (ovoĉ'a majuskle Ŵ = ˇŵ = ˇwh)
,!!on ( <= sed) signete "birdete" (ˇ) pu(s) ( <= sub) litere faras dhen ( <= qhin <= ghin = ǧin) noprononcata:
,.t̬s̬ = -ts  (.!!unprononced => nonprononcatan grupen pes literey pams ( <= qhis) fine pes vorte oȓ ( = orˆ = or^ = orh <= aû) apartigyitan per duobla apostrofe (") ,ko ( <= kiel) divida signete ,eblas syigni per pasema ( <= antaûa ) signete "minuse" (-) ,ekz"o (ekzemplo) ,pjje dha angla vorte: -k"now [-k"noû] -+ sci"i)
,.48
,i [ı] => ı [ı] ==> ы (Russian ==> rusa) ,.I [ı] => İ [ı] ==> Ы (Russian ==> rusa)
,.49
,.ih [ı] = î ==> ы (Russian ==> rusa) ==> й (Russian ==> rusa) ,.Ih [ı] = Î ==> Ы ==> Й
,.50
,.y [ı] ==> ы (Russian ==> rusa) ,.Y [ı] ==> Ы (Russian ==> rusa)
,.51
,.yh [ı] = ŷ ==> й (Russian ==> rusa) ,.Yh [ı] = Ŷ ==> Й (Russian ==> rusa)
,.52
,.yi [ı:]  => yı [ı:] => ї => ÿ ==> и (Russian ==> rusa) ,.Yi [ı:]  => Yı [ı:] => Ï => Ÿ ==> И (Russian ==> rusa)
,.53
,.r [r] ==> р (Russian ==> rusa),.R [r] ==> Р (Russian ==> rusa) (Esperanto oȓ ( = or Russian vibrant consonant -+ Rusa vibranta konsonante) ==> Ƨ [r] ,.R => ˇƧ [r] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)
,.54
,.rmh = rm^ = rmˆ = r~ ,.Rmh = Rm^ = Rmˆ = R~ (French uvular consonant -+ Franca uvula konsonante) ==> Ƨ [r] ,.R => ˇƧ [r] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)
,.55
,.rh = r^ = rˆ => ȓ  ,.Rh = R^ = Rˆ => Ȓ (English frikativ konsonant -+ Angla frikativa konsonante)
,.56
,.ch = c^ = cˆ => ĉ [ʧ] ==> чъ (Russian ==> rusa) ,.Ch = C^ = Cˆ => Ĉ [ʧ] ==> Чъ(Russian ==> rusa)
,.57
,.chj = c^' = cˆ' => ĉ' [ʧ'] ==> чь = ч' (Russian ==> rusa) ,.Chj = C^' = Cˆ' => Ĉ' [ʧ'] ==> Чь = Ч' (Russian ==> rusa)
,.58
,.qh => q^ = qˆ [ʤ] ==> дж (Russian ==> rusa) ,.Qh => Q^ = Qˆ [ʤ] ==> ДЖ (Russian ==> rusa)
,.59
,.qhj => q^' = qˆ' [ʤ'] ==> джь = дж' (Russian ==> rusa),.Qh => Q^' = Qˆ' [ʤ'] ==> ДЖь = ДЖ' (Russian ==> rusa)
,.60
,.sh = s^ = sˆ => ŝ [ʃ] ==> ш (Russian ==> rusa) ,.Sh = S^ = Sˆ => Ŝ [ʃ] ==> Ш (Russian ==> rusa)
,.61
,.shj = s^' = sˆ' => ŝ' [ʃ'] ==> щ = шь (Russian ==> rusa) ,.Sh = S^ = Sˆ' => Ŝ' [ʃ'] ==> Щ = Шь (Russian ==> rusa)
,.62
,.zh = z^ = zˆ => ẑ [ȝ] ==> ж (Russian ==> rusa) ,.Zh = Z^ = Zˆ => Ẑ [ȝ] ==> Ж
,.63
,.zhj = z^' = zˆ' => ẑ' [ȝ'] ==> жь = ж' (Russian ==> rusa) ,.Zhj = Z^' = Zˆ' => Ẑ' [ȝ'] ==> ЖЬ = Ж' (Russian ==> rusa)
,.64
,.hh = h^ = hˆ => ĥ [h] ,.Hh = H^ = Hˆ => Ĥ [h]
,.65
,. ẖh = ẖ^ = ẖˆ (!!underlined)  => ĥ [ẖ] (underlined) ,.Hh (underlined) = H^ = Hˆ (underlined) => Ĥ [ẖ] (underlined)
,.66
,.u ==> у (Russian ==> rusa) ==> s [u],.U ==> У (Russian ==> rusa) ==> ˇs [u]
,.67
,.uh [ʊ] = u^ = uˆ => û => ŭ ==> ў (Russian ==> rusa) ==> S [ʊ]  ,.Uh[ʊ] = U^ = Uˆ => Û => Ŭ ==> Ў (Russian ==> rusa) ==> ˇS [ʊ]
,.68
,.yu => ü ==> "ю (Russian ==> rusa) ,.yU => Ü
,.69
,.th [θ] = t^ = tˆ ==> съ (Russian ==> rusa) ,.Th = T^ = Tˆ ==> Съ (Russian ==> rusa)
,.70
,.dh [ð] = d^ = dˆ ==> зъ (Russian ==> rusa) ,.Dh =D^ = Dˆ ==> Зъ (Russian ==> rusa)
 
 
,.71
,.o ==> о (Russian ==> rusa) ==> ɔ [o],.O ==> О (Russian ==> rusa) ==> ˇɔ [o] 
,.72
,.oh [ = o^ => ô [ɒ] = [ɔ] ,.Oh = O^ =>  Ô (Russian О for endings of adjectives [ǟ[ǣ]qh[q^ = qˆ = ʤ]ê [ə]ktî[ı]vz]) (rusa О por finazhey adverbay opakcentay ( <= senakcentay))
,.73
,.omh = om^ = omˆ = o~ => õ ,.Omh = Om^ = Omˆ = O~ => Õ
,.74
,.yo [ø]  => ö ,.yO =>  Ö
,.75
,.yoe [œ] => öe ,.yOE [Œ] = yOe => ÖE = Öe (in accent syllable [in äksênt silêb(ê)l])
,.76
,.yoeh [œ^ = œˆ] => öê ,yOEh [Œ^] = yOeh = yOE^ = yOe^ = yOeˆ = Öê (in syllable without accent [in silêb(ê)l wid^au^t äksênt])
,.77
,.n [n] ==> н (Russian ==> rusa) ==> Ɔ [n]   ,.N ==> Н (Russian ==> rusa) ==> ˇƆ [n] 
,.78
nj = n' [n'] ==> Ɔı [n'],.njnj = n'n' => ñ' ==> ньнь = н'н' (Russian ==> rusa) ,.Njnj = N'n' => Ñ' ==> Ньнь = Н'н' (Russian ==> rusa)
,.79
,.nh = n^ = nˆ = n̂ [ŋ] ==> нъ (Russian ==> rusa) ==> З [ŋ] ,Nh = N^ = Nˆ ==> ˇЗ [ŋ] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)
,.80
,.wh = w^ = wˆ =>  ŵ ==> ф (Russian ==> rusa) ,.Wh = W^ = Wˆ => Ŵ ==> Ф(Russian ==> rusa)
,.ŵ = wˆ = w^ = wh => ⅎ ,Ŵ = Wˆ = W^ = Wh = ˇŵ = ˇwˆ = ˇw^ = ˇwh  => ˇⅎ  (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)
,.81
,.w [w] ==>  ў (Byelorussian ==> bjelharusa [b'elˆarusa]),.W ==> Ў (Byelorussian ==> bjelharusa) ==> w => Ⅎ ,W  = ˇw => ˇℲ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)
,.82
,.wj = w' ==>  ўj = ў' (Byelorussian ==> bjelharusa) ,.Wj = W' ==> Ўj = Ў' (Byelorussian ==> bjelharusa) ==> w' => Ⅎı ,W  = ˇw => ˇℲ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)
,.83
,.pwh = pw^ = pwˆ => pŵ = pˇ = pf ==> пф (Russian ==> rusa),.Pwh = Pw^ = Pwˆ => Pŵ Pˇ = Pf ==> ПФ (combination of Russian letters -+ kombyine pes rusay literey)
,.84
,.bw = bv = bˇ ==> бв  (Russian ==> rusa) ,.Bw = Bv =Bˇ ==> БВ (combination of Russian letters -+ kombyine pes rusay literey)
 
.!por blej ( <= pli) detala informE !vizitu http://www.esperanto.com/
 
.!emdonu fan blogaẑen pejm pejqhey pes desay socijay retey ( <= .!aldonu ĉi+tїu(a)n blogaĵon al paghoj de viaj sociaj retoj)..
 
..por blej ( < = pli) detalo ( <= detale) konatyiqhi kun ( = > yip) qhi ( = q^i = > fje = dhe = d^e [ðə]) ,!vizyitu mian ( = > lesan) fsb+grupen "ESPERANTeESPE -+ FILyINA LyINGVe PE(V)S ( = PES = PEV) ESPERANTE" or^ ( = orh < = au^) lesan ( < = mian) pejqhen ( = pejq^en < = pag^en): www.esperanto.com
http://www.esperanto.com/blogs/Ljeonjiid/
 
..por blej ( <= pli) detala informe !vizitu: http://www.esperanto.com
, http://www.esperanto.com/blogs/Ljeonjiid/

 


povigita de