Ensaluto

Esperantistoj dumTurisma Foiro en Lodzo

Ni prezentigu Esperanton dum amasaj okazaĵoj

Por multaj agadoj oni bezonas reklamon. Reklamo estas ofte multekosta kaj multaj ne povas uzi ĝin. Tamen, ĝi estas esenca elemento de multaj projektoj. Nuntempe, neniu imagas komenci iun enterprenon sen reklamo. La popularigado  de Esperanto bezonas reklamon. Esperanto-organizoj havas malgrandajn moneblecojn por reklamado. Bona reklamo postulas adekvatan investon.

Intensa konkurado kaŭzas malaltajn presprezojn. Presi bonaspektan flugfoliojn pri la lingvo estas atingebla por la Esperanto-organizaĵoj. Nur flugfolioj kaj prospektoj ne sufiĉos. Oni devas disdoni informojn  pri ekzisto de la internacia lingvo Esperanto. Kiel kaj kie fari tion? Disdonado de broŝuretojn sur la stratoj ne estas tre efika. Vi devas trovi lokon aŭ eventon en kiu vi povas partopreni kiel eble plej malmultekoste kaj dum ĝi popularigi Esperanton ankaŭ per disdonigado de informiloj pri la internacia lingvo. Esperantistoj el Łódź de tri jaroj partoprenas Turisman Foiron sub titolo „Ĉe la limo/vojkruciĝo de kulturoj”.
Kunlaboro kun la foira organizanto konsistas el reciproka interŝanĝo de servoj. Esperantistoj pliriĉigas foiran programon invitante proprajn prelegantojn. Ĉiun foiron akompanas prelegoj kaj prezentaĵoj. Kontraŭ tiu servo, la organizantoj proponas senpagan spacon aŭ standon en la foira halo. Esperantistoj el Łódź mem aranĝas sian standon. Ni pendigas afiŝojn kun informoj pri la lingvo, ni prezentas eldonaĵojn kaj distribuas diversajn broŝurojn pri Esperanto kaj la Esperanto-movado. Ĉijare ni invitis al Łódż esperantistojn Roman Dobrzyński kaj Marlon Ribeiro.

Partoprenkostoj estas malaltaj. Ni redonas al prelegentoj la vojaĝkostojn, presas flugfoliojn kaj ni pagas la transportkoston de la ekspozicio al foirejo (per taksio).

La foiran halon dum  tri tagoj vizitas de 7 ĝis 8 mil personoj. Parto de ili haltas ĉe nia stando kaj interesiĝas pri prezentitaj informoj. Danke al tio ni anoncas al multaj personoj ofte junuloj pri la ekzisto de la internacia lingvo. Tia kontakto kun Esperanto ne garantias, ke tiuj homoj baldaŭ lernos Esperanton. Gravas kontakto kun informoj pri la internacia lingvo. Kiel montras sciencaj esploroj nur post 5-8 kontaktoj kun informo personoj komencos serioze interesiĝi pri ĝi. Kontakto povas esti diverstipa: flugfolio, gazetartikolo, la informoj en la radio aŭ televido, la libro en Esperanto, la surskribo sur la ĉemizo, metita sur vesto esperanta insigno, ktp. Por interesigi pri Esperanto necesas krei tiajn neformalajn kontaktojn. Tio estas longa laboro, sed danke al tiaj agadoj oni povas trovi inter la amaso da homoj estontajn esperantistojn.

Ni invitas vin sekvi niajn agadojn. Ni volonte helpos en la organizo de similaj agoj.

 

bildo de Robert Kaminski


povigita de