Ensaluto

..GLOBALIGO estas artefarita DIALEKTIQhO de naciay lingvoy ,inkluzive de Esperanto ,kaj MIXAZhO de artefaritay DIALEKTOY..

bildo de Ljeonjiid

..GLOBALIGO estas artefarita DIALEKTIQhO de naciay lingvoy ,inkluzive de Esperanto ,kaj MIXAZhO de artefaritay DIALEKTOY..

 

..kelkay zelotay esperantistoy parolas pri ekzisto de esperanta popolo kaj qhia kulturo.

 

..se oni parolas pri ekzisto de esperanta popolo kaj kulturo de esperanta popolo kiel reala fakto ,do necesas atentigi ,ke Esperanton necesas nomi ne internacia lingvo ,sed la nacia (vernakulara) au kvazaunacia por kiu plejparto da zelotay esperantistoy+nacihistoy deziras dominadon en la mondo anstatau dominado de la angla ,sed al mi shajnas ,ke dominado de unu nacia lingvo ,tute egale ,chju la angla ,chju Esperanto ,estas danqhera por demokratia mondo ,!mi jam solvis negativayn flankoyn de multolingvismo ,kiam kelkay naciay lingvoy altrudas propran dominadon en la mondo ,hhelpe de mia originala ideo artefarite dialektiqhi almenau kelkayn la plejst gravayn en la mondo naciayn lingvoyn ,pretendantayn esti la internacia lingva komunikilo por miksi fayn (= chji+tiuyn) artefaritayn dialektoyn (kun komuna por ili kaj simpla gramatiko ,simila al gramatiko de Esperanto ,sed la modernigita ,kaj kun komuna kaj simpla latinlitera skribmaniero surbaze nur de 26 literoy de la angla alfabeto ,jam ekzistantay sur chjiuy klavoy de komputeray klavaroy) ,!mi ripetas por atentigi vin: !problemo de danqhera dominado en la mondo de unu nacia au kvazaunacia ,kiel Esperanto ,lingvo jam estas solvita de mi ,!necesas nun nur politika bonvolo de naciay registaroy kaj de gvidantoy de Esperanto+movado ,!jam estas kreita de mi komuna multonacia alfabeto ,nomata "jeltonaro" ,surbaze de 26 literoy de la angla alfabeto ,komuna por chjiuy naciay lingvoy ortografia standardo de skribado -+ GOST "Dasheevica" (,GOST -+ Globala Ortografia Standardo de Transliterado ,kiu estas kaj originala praktika Transskribado ,plej (< = pli) qhusta fonem(atik)a skribmaniero) kaj universala ,tauga por chjiuy lingvoy ,gramatiko de dume ne ekzistanta tiel nomata matra (= patrina) superlingvo Eespa ,nomita de vorto "Espe/ranto" (kun duobligita en propray nomoy akcentita vokalo) ,!do ,jam ekzistas artefaritay dialektoy de kelkay naciay lingvoy -+ Esperanto ,la angla (Inhglihsha) ,la rusa ,la germana (doyochja) ,la japana (nihhona) kaj kelkay aliay ,kaj eblas pohetape ilin miksi kaj tiamaniere krei la InhglihshEsperantEespan ,la RusInhglihshEsperantEespan kaj aliayn plej miksitayn lingvoyn ,lasta el kiuy estos la plejst miksita matra lingvo Eespa: http://www.esperanto.com/blogs/Ljeonjiid/


povigita de