Ensaluto

GRAVA DEMANDE PRI ANTAUhSUBSTANTIVAY ARTIKELEY

bildo de Ljeonjiid

 

..artikele (<= artikole)..

 

..juzade echj pes jejlo ekzyistanta pjje Esperante dyifyin(yit)a artyikele (<= artyikole) ofto sekvagas (<= sekvyigas) nonfacilazheyn (<= maljfacilazheyn) ,proske pjje muljtay naciay lyingvey ekzyistas dyiversay nochjmo (<= ne chyiam) koyinciday reguley pes fjesa juzade yi pjje keljkay lyingvey jay pasubstantivay (<= (p)antauhsubstantivay) artyikeley nohekzyistas tuto ,ekzemplo ,pjje rusa lyingve nohekzistas fa asyista gramatyika (olformaqhanta (<= alyiformyiqhanta) orh noholformaqhanta) atributa partyikele (<= partyik(u)le) ko gramatyika vortklase ,.muljtay lyingvey hhas jejdo artyikeley(s) -+ dyifyina yi nodyifyina ,on keljkay pedantecemay gramatyikyistey trovas jejvan (<= tryian) orh jejjan (<= nulan) noprononcatan ,tamon (<= tamen) pukomprenatan (<= subkomprenatan) artyikelen ,!echj pjje Esperante.

 

..por komencantay esperantistey gravas kompreni korektan juzaden pes videblay pjje textey yi auhdeblay pjjemo (<= dum) (pes) konversacijhey(s) pasubstantivay artikeley ,on pjje Eespe jas permesita lyibera juzade orh nojuzade pjjemo chaqenjay(s) (<= chyiutagay) konversacijhey pes chjoy artyikeley ,ko pjje rusa lyingve ,yi juzade pjjenlo (<= (p)anstat(auh)o) fjey(s) (<= yilyi -+ “persona” pronome pors “nonpersonay” objhjektey) pes nodifinay orh difinaj (montray) atributadjhjektivay pronomey ,if (<= se) pjjeljs akomponantay cirkonstancey pes konversacijhe yi kuntexte noheblas kompreni difinecen pes diskutatay eventey ,subjhjektey ,objhjektey ,tamon ,porke plej qhusto kompreni olayn fremdlingvayn konversacianteyn ,necesas konatiqhi ip korekta juzade pes artikeley nomo pjje Eespe komparo ip Esperante yi olay popularay naciay lingvey.

 

..pjje Eespe ekzistas suficho muljto da(s) artikeley ,porke diverslingvay scienceley (<= scienculey ,sciencistey) ,filos(a)feley (<= filozofey) ,politikistey povus facilo ,klaro yi kurto (= nonlongo <= maljlongo) esprimi s(e)y(h)esayn (= seyhesayn = seyesayn = syhesayn = syesayn) (<= siayn = si(es)ayn = siesayn) (pjj)elj(s)direyn ,pjjeljs kjay ip noshanqhebla atributa finazhe +a jas nur jejlo difina artikele “(s)la” (la = sla ,kje egalas pem “s(o)la” = “sola”) ,.difina artikele “la” jas kreyita pjjeljs vorte “sola” yi juzata nur pors solay ,unikay yi konkretay objhjektey orh subjhjektey ,inkluzive pors fejmay (<= famay) personay nomey ,pors chjomondo (<= tutmondo) konatay (= mondfejmay) eventey ,faktey ,objjektey ,subjjektey ,on pors restay difinay eventey ,objjektey yi subjjektey necesas juzi artikelen “dha” ,pruntoprenitan pjjeljs angla lingve presk(auh)o ip anglay reguley pes fjesa juzade ,on jo (<= iom) plej (<= pli) nonofto yi atentemo -+ !nodevas ji pjje jejlo fraze choy substantivey yip artikeley yi nonecesas pjje sekvay frazey ripeti substantiveyn yip samay artikeley (,eblas ,ekzemplo ,jejloixo (<= unufojo) juzi artikelen “la” yi sekvantixo juzi “dha” pjjenlo “la”) ,!pem artikele “dha” eblas pemdoni pluralan yi kazayn finazheyn ,krom fe (<= krom chi+tio+eh) pjje substantive forme “dhefje povas ji juzata pjjenlo dha substantive ,porke noripeti dhen (= fjen).

 

..pjje Eespe pem klase pes difinay artikeley rilatas sesaspeca (<= siaspeca) artikele “da(s)” ,juzata pors difinitay pjjej ecey kaj konkretay materiey ,materialey ,kja pjje genitiva (posediva) forme ip kaza finazhe +s difinas certan ampleksen pes nokaljkulebla objjekte pjje volum(e)nay mezureblecey pes kaljkulebla objjekte ,cetero yi nodifina artikele “hha” ,juzata pors chjay (<= chyiay) objjektey ip nodifinay yi indiferentay pors parolante ecey ,kaljkuleblay yi nokaljkuleblay ,samo difinas volumnen (= volumenen) pes mezurata objjekte ,pro(s)ke mezurele (<= mezurile) jas difinita pjjeljs akomponantay cirkonstancey pes konversacijhe (y)irh (= yi+(o)rh <= kauh = k(aj)+auh) kuntexte.


povigita de