Ensaluto

INFORME PRI GLOBALA ,KOMUNA POR ChjY LyINGV(e)Y ,SKRyIBMANIERE

bildo de Ljeonjiid

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

..

 

.!!ELEKTI KOMUNAN por diversaj lyingvoj de la mondo ORhThOGRAFyI(J)AN SKRyIBMANIERON necesas ANTA ELEKTO de KOMUNA LyINGVO

POR INTERNACI(,J)A (J)UZADO..

 

..le ( <= mi) montras al vi ( => pem de = dem) dislarqhitan alfabeton de Esperanto:

 

..a ,A (,.â = ah , = Ah = ˇah = ˇâ [ʌ]) ,.b ,B = ˇb ,.(b̂ = bh ,B̂ = Bh kaj ( => yi = ї) bˇ = bw ,Bˇ = Bw en Esperanta skryibo NE ekzyistas) ,.c ,C = ˇc (eblas signi grandliteran (majusklan) varianton per superskriblinia signeto ''fluganta birdeto'' (ˇ) antaû nongranda (minuskla) litero) ,.ĉ' = chj ,Ĉ' = Chj [ʧ '] ,.d ,D (,.d̂ = dh ,D̂ = Dh [ð] --+ la angla vochja konsonanto en Esperanto ne ekzyistas) ,.e ,E (,.ê = eh ,Ê = Eh) ,.f ,F (,.ĝ = gh ,Ĝ = Gh) => (transformyiqhas en …) => ,.q̂ = qh ,Q̂ = Qh ,.(h ,H --+ en globala skribmaniero ne ekzistas grandlitera varianto H) => ,.ĥ = hh ,.Hh => Ĥ = ˇĥ [h] ,.Esperanta litero ĥ = hh ,Ĥ = Hh => (transformyiqhas en …) => ,.k̂ = kh ,K̂ = Kh ,.k ,K ,.i = î = ı ,I = Î = İ ,.ї = yi ,Ï = yI ,.j = ı (nur kiel signete de mole prononcata konsonanto) ,.j = ,J ,.ĵ = jh [-] (kiel divida intervokala skribsignete NE estas prononcata kaj forestas en nojva globala (multlingva = blomova) skribmaniero grandlitera varianto Ĵ = Jh) ,.l (nonmola prononcado) , l' (mola alveola) = l̂' (mola dentala) = lhj ,.Lhj = L̂' = l̂' (eblas signi grandliteran (majusklan) varianton per superskriblinia signet ''fluganta birdeto'' (ˇ) antaû nongranda (minuskla) litero) ,m ,M (,.noprononcata ( <= neprononcata) ĉ'apelїta litere m̂ = mh = ~ (tildo) servas por signi nazalayn vokaloyn kaj francan uvulan konsonanton R) ,.n ,N = ˇn ,.n̂ = nh ,N̂ = Nh [ŋ] (nazala varianto kiel la angla ''ng'' [ŋ] sen ( => ops) subtono [g]) ,.o ,O ,.ô = oh ,Ô = Oh ô [ɒ] = [ɔ] ,.(p̂ = pĥ ,P̂ = Pĥ ,.pˇ = pf ,Pˇ = Pf --+ NE EKZyISTAS EN ESPERANTA SKRyIBMANI''ERO) ,.q = dz ,Q = Dz [dz] (en Esperanta skryibo ne ekzyistas vochja varianto de ekzistanta senvochja ( => ovochja) varianto C ,c [ts]) ,.q̂ =qh ,Q̂ = Qh [d͡ʒ] ,.r̂ = rh ,R̂ = Rh (la angla fenda (frikatyiva ,novibranta <= nevibranta) konsonante R) ,.ŝ = sh ,Ŝ = Sh ,.ŝ' = shj ,Ŝ' = Shj (mole prononcata varianto de la konsonanto ekzyistas en rusa lyingvo) ,.t̂ = th ,T̂ = Th [θ] --+ la angla ovochja konsonanto en Esperanto ne ekzyistas) ,û = uh ( <= u) ,Û = Uh ( <= U) ,v V ,.w ,W ,.ŵ = wh ,Ŵ = Wh (ovochja varianto) ,.x = ks ,X = Ks ,.x̂ = kŝ ,X̂ = Kŝ = KŜ ,.y = i (minuskla litero ''y'' antaû vokalay literoy n'as ( <= ne estas) prononcata ї servas nur por modїfi prononcadon de la vokala litero) ,Y (majusklo antaû vokalay literoy ne ekzїstas ,sed en fino de vortoy povas ekzyisti por syigni pluralan formon de la vorto) = I ,.ŷ = yh ,Ŷ = Yh (ekzyistas nur en fino de vortoy por syigni pluralan formon de la vorto) ,.z ,Z ,.ẑ = zh ,Ẑ = Zh [ȝ] (jas ( <= estas) juzata ( <= uzata) anstataû la Esperanta ĉ'apelїta litero ĵ ,Ĵ [ȝ])

..eblas ankau^ signi nazalayn vokaleyn per tilde (~) ,on ( <= sed) flo ( <= chji+tieO) dhey ( = dhy <= ili -+ por senvivay ( => o(p)vivay) objjektey => abjjektey) nje gravas ,.blej ( <= pli) intereso montri dem ( <= al vi) grafiko originalayn litereyn ,(j)eljpensitay pet(s) le ( <= de mi) por dha ( <= la) sekva (dua => jejda) etape pes globala modernigade pes tutmonda blomova ( <= multlingva) skribmaniere (dha jejla ( <= unua) etape jas ( <= estas) latinlitera modernogade) ,ekz"o:

 

..R => ˇƧ [r],r => Ƨ [r] ,.I => ˇƨ [i] ,i => ƨ [i] ,.W => ˇℲ [w] ,w => Ⅎ [w] ,.Ŵ = Wh => ˇⅎ [ŵ], ŵ = wh => ⅎ [ŵ] (senvochja => ovochja) varianto

,.(k [k]) ,ᘃ (g [g]) => ˇ(K = ˇk [k]) ,ˇᘃ (G = ˇg [g]) ,Ǝ = З = ᗱ [ŋ] ,ɛ [s] ,E = Ɛ = ᗴ [z] ,ᒥ [b]

..

..

..(fa)samo ekzistas CIFEREY latinliteray ,skribitay per grandliterey (majuskley) ,yi per grafiko ( => grafeko) originalay literey ,grafeke pes k'jay jas kreita pet le ( <= de mi) persono:

(∥Ⅎ = ˩ + ˧ = 48 = 32 + 16) (∥ -+ fe jas nambra artikole => artikele)

Ǝ <= 56 = 32 + 16 + 8 ,.< = 63 = 32 (˩) + 16 (˧) + 8 (˥) + 4 (Г) + 2 (Ͱ) + 1 (L) -+ ..fe jas grafeko originalay ciferey yi nAmbrey ,!!certo.

 

..latinliteray ciferey yip nambra artikele "jj" ,prononcata ko "jej":

 

jjJ [jejJo -+ nojlo] ,jjL [jejLo -+ unu (1)] ,.jjD [jejDo -+ du (2)] ,.jjV [jejVo -+ tri (3)] ,.jjB [jejBo -+ kvar (4)] ,.jjM [jejMo -+ kvin (5) ,.jjQ [jejQo = jejdzo] -+ ses(6) ,.jjZ [jejZo -+ sep (7)] ,.jjG [jejGo -+ ok (8) ,.jjR [jejRo -+ nau^ =naû =nauh (9)] -+ !prononcu R ko vibranta foneme ,on n'e ko dha angla fenda Rh = Ȓ.

 

 

..famaniero ( <= tiamamiere) le ( <= mi) montris pem ( <= al) qy [dzy] ( <= vi = vy <= plurala forme pes persona proname) ko ( <= kiel) eblas krei komunan literaren eĉ' p'je jejdo ( <= du) variantey --+ 1 ,pjibazo pes ( <= surbazo de) grafeko originalay skrїbsїgney (jeltoney) ї pjibazo pes 26 ( = jjDQ [jejdeqo = jejdedzo] <= dudek ses) latїnay literey pes dha angla alfabete !!inkluzїvo por latїnlitera ciferare pjjenl(ok)o ( = pjjenlo = anstato <= anstataû) dha kutima araba ,onlo decimala ,ciferare.

 

..por blej ( < = pli) detalo ( <= detale) konatyiqhi kun ( = > yip) qhi ( = q^i = > fje = dhe = d^e [ðə]) ,!vizyitu mian ( = > lesan) fsb+grupen "ESPERANTeESPE -+ FILyINA LyINGVe PE(V)S ( = PES = PEV) ESPERANTE" or^ ( = orh < = au^) lesan ( < = mian) pejqhen ( = pejq^en < = pag^en): www.esperanto.com
http://www.esperanto.com/blogs/Ljeonjiid/


povigita de