Ensaluto

INTERLINGVAY RILATOY pes LINGVEJDAY POLIGLOTOY

bildo de Ljeonjiid

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a): 

..mi shatas antïkvan Zamenẖˆōfan Esperanton

,sed mi ( => on le) miras pri stulteco de zelotoj de antikva Esperanto ,kiam jam ekzistas ghia ( = ĝia => q̂'ïa = qhjyia) moderna varianto --+ tandema artofarïta EsperanteEspa dialekto kun modernigïtaj ( => modernigïtay) 1 ,alfabeto ,namata ( <= nomata) JELTONaro ,2 ,ortografïa skrïbmaniero ï ( = yi <= kaj) 3 ,gramatïka ( => gramateka) strukturo ,sed SENCA (nocia) leksiko preskau^ plene restas la Esperanta ,alivorte dirante radikay au^ bazay partoy de ( => pes) SENCAY vortoy (pes 4 bazay vortklasoy --+ substantivoy ,adjjektivoy ,verboy ï adverboy) restas la samay kiel en antïkva Esperanto ,kio ,certe ,plisimpligas lernadon pes tandema EsperanteEspa dialekto ,se antikva Esperanto jam estas pli frue lernata ,!!on le ( <= !!sed mi) miras ,kё ( = kye <= ke) kelkay esperantistoy ,aparte komencantay esperantistoy ,kiuy malbone scias Esperanton ,kiel obstïnay azenoy ,ne deziras subteni facile efektiveblan ideon pes ( <= de) tandema lingvejdo ( = bilingvismo) pes nacia lingvo kun q̂'ïa nacieEspa dialekto ,ï ,kiel modela ekzemplo por diverslingvay naciuloy ,pes antїkva Esperanto kun ( => їp = yip) q̂'ïa EsperanteEspa dialekto ,!!tamOn ( <= tamEn) fa ( <= ĉ'i+tiua) ideo pes diversnaciay tandemay lingvejdoy donas eblecon eviti lernadon pes diversay naciay lingvoy ,se ekzistos q̂'ïay konformay tandemay nacieEspay dialektoy ,ekzemple ,por la angla lingvo jam ekzistas pli facile lernebla In̂glîŝĒspa dialekto ,por la rusa --+ RusĒspa dialekto ,?kial ( => ?kro) esperantistoy timas esti lingvejday poliglotoy.


povigita de