Ensaluto

.?KIEL ESTI POLIGLOTO SEN LERNADO DE FREMDAJ NACIAJ LINGVOJ..

bildo de Ljeonjiid

..[Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'їj-a)]:

..Vi volas uzi en sia parolo antikvan Esperanton ,sed aliaj menoj = hhomoj ne volas ,?kiel eblas solvi chji+tiuan ( => fan) problemon de multilingveco en la mondo sen perforto demokratie ,!!mi trovis originalan solvon de fa ( <= chji+tiua) problemo per kreado de universala gramatika skeleto de internacia lingvo en Gamonthe (Augusto) de 2000a jiaro ,!!kio donis eblecon krei naciajn variantojn de antikva Esperanto kun multe pli korektaj gramatikay reguloy ,ol la samaj en Esperanto ,.alivorte dirante ,la gramatiko de antikva Esperanto estis modernigita kaj nomata kiel Espa gramatiko ,por zelotoj de Esperanto ne protestus ,ke mi ne rajtas shanqhi ion ajn en Esperanto --+ mi kreis modelan EsperanteEspan dialekton kun chjiuj SENCAJ vortoj ,!!pleno pruntoprenitaj el Esperanto (se pli qhuste diri ,!!ne vortoj ,sed RADIKOJ de SENCAJ vortoj) ,sed kelkaj Esperantaj GRAMATIKAJ vortoj (artikolo ,konjjunkcioj ,sistemo de prepozicioj ,numeraloj ktp'') estis anstatauigitaj ,ekz''e ( = ekzemple): sed => on ,.tamen => tamOn ,?chju malfacilo estas por esperantistoj ellerni EsperanteEspan filinan dialekton de Esperanto ,?chju malfacilo estas al angloj lerni InglisheEspan dialekton kun chjiuj la anglaj SENCAJ vortoj ,pruntoprenitaj el la angla ,?chju por hispanoj estas malfacilo lerni filinan dialekton EspanjnjoleEspan ,por rusoj --+ RuseEspan ,por germanoj --+ DojchjeEspan ,!!certe ,fe jas blej facila afere => chji+tio estas pli facila afero ,kolj ( = kol' <= ol) lerni fremdan nacian anglan or^ chjinan lingvojn ,.on ( <= sed) kiam aperos tandemaj filinaj dialektoj por dha blejst ( => por la plej) gravaj en la mondo naciaj lingvoj ,tiam defalos neceso lerni ilin --+ !!necesos nur lerni fremdlingvajn SENCAJN sinonimojn de propraj naciaj vortoj de gepetra lingvo sen naciaj gramatikaj malfacilazhoj.

 

.!!dha ( = la) h^elpa tandema EsperanteEspa dialekto jam ESTAS KREyITA kaj pro fe ( = chji+tio) vi povas forgesi pri ambicia deziro de ch'efay esperantistoy ,gvidantay Espant+mUvadon ,atingi celon de nura dominado de antikva Esperanto en la mondo kiel nura internacia lingvo anstatau la angla pro tio ,kё ekde 15+a Gamonthe ( = Au^guste) 2000+a jiaro aperis reala tutmonda (globala) multodialekta (matra = patrina) lingvo ESPE en formo de kelkay h^elpay nacieEspay dialektoy --+ In^glisheEspa ,RuseEspa kaj ( => yi) EsperanteEspa kun universala Espa gramatika skeleto de la dialektoy yi ( <= kaj) yip ( <= kun) plene pruntoprenita el gepatray lingvoy SENCA (semantika) leksiko ,krom fe (fe = chji+tio ,.efe = tio) ,baldau^ aperos ilia miksita varianto --+ RusAngleEspa lingvo yip ( <= kun) la angla SENCA leksiko ,!!on (on = sed) la anglay vortoy en RusAngleEspa lingvo estas ( => jas) prononcatay en la rusa fonetika sistemo pli ( => blej) klare ,kol' ( <= ol) en la angla ,!!chjay ( <= chjiuy) tandemay nacieEspay dialektoy h^as ( <= h^avas <= havas) la saman gramatikan skeleton --+ !!lernu ghin ( = g^in => q^in = qhin ==> dhen) unufoje yi juzu ( <= uzu) en sia parolo naciayn sencayn vortoyn de => pes) (ge)patra lingvo ,!!se tandema nacieEspa dialekto ,tandema al patra lingvo dume ne ekzistas ,!lernu EsperanteEspan dialekton ,tandeman al antikva Esperanto --+ nia ( => mysa) kARA LINGVO ,kreita pet(s) ( = pets = pet <= de) L" Zamenh^oof.

 

..por blej detala informe !vizyitu www.esperanto.com yi trovu eflo ( <= tie+o) lesayn ( <= miayn) publikazheyn pet(s) name pes Ljeonjiid..

 


povigita de