Ensaluto

..KOMPAKTA JELTONARA TABELE PES TUTMONDA TRANSLITERADE PjJEJ GOST "DAShEeVICA"..

bildo de Ljeonjiid

 

 

 

.!!mi miras pro fanatikuloy de Esperanto ,?ch'u vi ne vidas ,kё filina EsperanteEspa dialekto de patra lingvo Esperanto estas pli perfekta moderna kopio de antikva Esperanto kun multe pli mallongay kaj bele prononcatay vortoy ,ekzemple ,!komparu diverslingvayn sinonimoyn: kaj = 'i ,.sed = on ,.tio = efe ,.ĉ'i+tio = fe ,?kiel = ?(e)ko = ?ko ,.?kial = ?(e)kro = kro ,?kia = ?ka ,?kiua = kjja ,?kiuo = ?kjje ,.?kiam = ?(e)kmo = ekmo = kmo ,?kie = ?(e)klo = klo ,!!lernu suplemente al Esperanto filinan dialekton de Esperanto kun internacia gramatika strukturo por poste lerni artofaritayn filinayn dialektoyn de aliay naciay lingvoy kun la sama gramatika strukturo.

 

..ankau^ mi kreis RuseEspan kaj InglisheEspan dialektoyn kun nacia (konforme la rusa kaj la angla) SENCA (semantika)leksiko ,!!sed kun komuna ESPA gramatiko (gramatikay vortoy estas komunay) ,.diversay naciay lingvoy ne povas intermiksiqhi pro malh^elpay al miksado diversay gramatikay strukturoy kun diversay gramatikay vortoy ,!!sed artofaritay tandemay dialektoy de naciay lingvoy povas facile unuiqhi en komunan lingvon per SENCA leksiko pro tio ,kё ili jam h^avas komunan gramatikan skeleton kun komunay gramatikay vortoy ,!!mi jam komencis krei RusAngleEspan lingvon surbaze de modernigita gramatiko de antikva Esperanto kaj senca anglalingva leksiko ,sed kun anglay vortoy ,prononcatay pli facile en rusa fonetika sistemo.

 

.!!baldau^ estos forgesitay ne nur artofaritay lingvoy ,kiel Ido kaj Esperanto ,kun apartay gramatikay strukturoy ,sed ech' moderna EsperanteEspa dialekto de antikva Esperanto ,kreita de mi ankau^ estos forgesita pro tio ,kё stultay esperantistoy ne diziris lerni la tandeman dialekton kaj tiel envivigi kaj disvolvi qhin ,!!chji+tio okazos nur pro tio ,kё aperos RusAngleEspa dialekto kun la anglay SENCAY vortoy ,jam delonge lernatay tutmonde ,!!jam plejmulto da h^omoy de la mondo scias anglayn SENCAYN vortoyn kaj pro tio tute ne necesas lerni esperantlingvayn vortoyn ,uzatayn en EsperanteEspa dialekto.

 

..sed esperantistoy ,kiuy lernis iam tandeman EsperanteEspan dialekton facile ellernos ankau^ RusAngleEspan dialekton ,.mi memorigas al vi nur komunan alfabeton ,reordigitan en JELTONARon:

 

..KOMPAKTA  JELTONARA TABELE PES TUTMONDA TRANSLITERADE PjJEJ GOST "DAShEeVICA"..

 

 

..JELTONaARA TABELE = TABLjyICE PRANLITERACIiJEs = TRANSLjITERaACIiJEs..

..01

 

,==> ь (Russian ==> rusa) = [-] (.!!unprononced => nonprononcata apostroph[f]e)

,j ==> ı (noprononcata skribsyignete pes originala skribforme por syigni molo prononcatan konsonanten ,ko pjje rusa move ( = lyingve) noprononcata litere "ь" signas molo prononcatayn konsonanteyn.

,==> й ==> I [j] ,J => Й = ˇй [j] (Russian ==> rusa) ==> ˇI (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.02

 

,je => йэ → е ==> I˪ [jɛ]  ,.JE => ЙЭ → Е (Russian ==> rusa) ==> ˇI˪ (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.03

 

,ja => йа → я ==> Ic [ja] ,.JA => ЙА → Я = ˇя (Russian ==> rusa) ==> ˇIc (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.04

 

,ji => йы → и ==> Iƨ  [ji],.JI => ЙЫ → И ,.Ji => Йы → И (Russian ==> rusa) ==> ˇIƨ (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

 

,.05

 

,jyi => йи [ji:] ,.JyI => ЙИ → И,.Jyi => Йи → И (Russian ==> rusa)

,.06

,ju => йу → ю [ju] ,.JU => ЙУ → Ю (Russian ==> rusa)

,.07

,jo => йо → ё ==> Iɔ [jo] ,.JO => ЙО → Ё (Russian ==> rusa) ==>ˇIɔ

,.08

 

,jh = j^ => jˆ => ĵ ==> ъ (Russian ==> rusa) = '' [-] (.!!unprononced double apostroph[f]e ==>> !!nonprononcata duobla apostrofe)

,.09

 

,e [ɛ] => э ==> ˪ [ɛ] ,.ē = ee [ɛ:] => ээ ==> ˪˪ (Russian ==> rusa)  ,.E => Э ==> ˇ˪,.Ē = Ee [ɛ:] => Ээ (Russian ==> rusa)

,.10

 

 

 

,eh [ə] = e^ => ê ,.Eh = E^ => Ê (Russian Э (for endings of nouns) ,А (for endings of adjectives [ǟ[ǣ]qh[q^ =  = ʤ]ê [ə]ktî[ı]vz] ,О (for endings of adverbs [ǟ[ǣ]dvöê[œˆ](ȓ)bz]) without accent [ǟ[ǣ]ksё[e]nt] ==> rusa Э (por finazhey substantyivay ( => pustantyivay) ,А(por finazhey adĵjektїvay ,О (por finazhey adverbay) (h)op(s) ( hops = ops = op <= senakcente)

,.11

,emh = em^ = e~ =>  ,.Emh = Em^ = E~

,.12

,ye [e] => ё => "е [je] ,.yE => Ё  => Е (Russian ==> rusa)

,.13

 

,l [l] = l^ = lˆ => ł ==> л ==> L [l] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  ,.L  = L^ = Lˆ => Ł  ==> Л ==> ˇL (Russian ==> rusa)

,.14

 

,lj = l' ==> ль = л' ==> Lı [l'] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  

,.15

,.ljlj l'l' => ɫ (') ,Lj = L' ==> Ль = Л' ==> ˇLı (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le),.Ljlj = L'l'

,.16

 

 

,lh = l^ = lˆ=> ł ==> л ==> L [l] ,ᘂ = L = Ɩ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le),.Lh = L^ => Ł ==> Л ==> ˇL ,ˇᘂ = ˇL = ˇƖ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le) (Russian ==> rusa)

,.17

 

 

,[t] => т ==> ˫ [t] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  ,.T = ˇt=> Т ==> ˇ˫ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le) (Russian ==> rusa) ,.Ṯ = (D [d]) ,ṯ = [d]

,.18

 

 

,d [d] => д ==> Ⱶ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  [d],.D = ˇd => Д (Russian ==> rusa) ==> ˇⱵ [d] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.19

,f [f] => ф ,.F => Ф (Russian ==> rusa) ,.F = (V [v] ),f = [v]

,.20

,v [v] => в ,.V => В (Russian ==> rusa) ,.Ṿ = (F [f]) ,ṿ = [f]

,.21

,p [p] => п ,.P => П ,.P (!!underlined) = B[b] ,p (!!underlined) [b]

,.22

,ps ,Ps

,.23

,psh ,Psh [pʃ]

,.24

,b [b] => б ,.B => Б (Russian ==> rusa) ,.Ḅ = P [p] ,ḅ = p [p]

,.25

,bz ,Bz

,.26

,bzh [bʒ] ,Bzh [bʒ]

,.S (underlined) = Z [z] ,s (underlined)  = z [z] ,Ẓ = S [s] ,ẓ = s [s] ,.Ẓ = S [s] ,ẓ = s [s]

,.Ḵ = G [g]  ,ḵ (underlined)  = g [g] ,.t̬s̬ = -ts [-] (.!!unprononced => nonprononcata)

,.27

 

 

,a [a] => а (Russian ==> rusa) ==> c (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  ,.A => А ==> ˇc (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le) (Russian ==> rusa)

,.28

 

 

,ah = a^ =  => â [ʌ]  ==> ,.Ah = A^ = Aˆ => Â (Russian А for endings of adjectives [ǟ[ǣ]qh[q^ =  = ʤ]ê [ə]ktî[ı]vz]) (rusa А por finazhey adĵjektїvay opakcentay ( <= senakcentay))

,.29

,amh = am^ = amˆ = a~ => ã ,.Amh = Am^ = Amˆ = A~ => Ã

,.30

,ya => ä [æ] =>  (Russian ==> rusa),.yA => Ä => "Я (Russian ==> rusa)

,.31

 

,m [m] => м (Russian ==> rusa) ==> C,.M => М (Russian ==> rusa) ==> ˇC (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.32

,c [ts] => ц (Russian ==> rusa),.C => Ц (Russian ==> rusa)

,.33

 

,q [dz] => дз (Russian ==> rusa) ==> F,.[dz] => ДЗ (Russian ==> rusa) ==> ˇF (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.34

 

,[s] => с (Russian ==> rusa),.S => С (Russian ==> rusa) ,.Ẓ = S [s] ,ẓ = s [s] ,.Ẓ = S [s] ,ẓ = s [s]

,.35

 

,z [z] => з (Russian ==> rusa),.Z => З (Russian ==> rusa) ,.S (underlined) = Z [z] ,s(underlined)  = z [z]

,.36

 

,k [k] => к (Russian ==> Rusa) ==>  (k [k]) (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le),K = ˇk => ˇ(grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le),.K => К (Russian ==> rusa)

,.37

 

 

,x [ks] => кс (Russian ==> rusa) ==> ˇɛ (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.X [ks] => КС (Russian ==> rusa) ==> KS = Ks = ˇks => ˇɛ (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.38

 

,xh = x^ = xˆ [kʃ] => кш (Russian ==> rusa),.Xh = X^ = Xˆ [kʃ] => КШ (Russian ==> rusa)

,.39

 

 

,g [g] => г (Russian ==> rusa) ==> ᘃ (g [g]) (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.G [g] => Г (Russian ==> rusa) ==> G = ˇg => ˇᘃ  [g] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)  ,.Ḵ = G [g]  ,ḵ (underlined)  = g [g]

,.40

 

,x [gz] => гз (Russian ==> rusa) ==> ᘃƐ  [gz]  ,.X [gz] => ГЗ (Russian ==> rusa) => ˇᘃƐ  [gz] (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.41

,xh [gʒ] => гж (Russian ==> rusa),.X [gʒ] => ГЖ (Russian ==> rusa)

,.42

,kh [x] = k^ = kˆ => (Russian ==> rusa)х ,.Kh [x] = K^ = Kˆ => Х (Russian ==> rusa)

,.43

,khs = k^s = kˆ => (Russian ==> rusa)хс ,.Khs = K^s = Kˆs => Хс (Russian ==> rusa)

,.44

 

,khsh = k^s^ = kˆsˆ => k^ŝ = kˆŝ => хш (Russian ==> rusa) ,.Khsh = K^s^ = Kˆsˆ= K^ŝ = Kˆŝ => Хш (Russian ==> rusa)

,.45

 

,gh [ɣ] = g^ = gˆ => ĝ [ɣ] => гъ (Russian ==> rusa) ,.Gh [ɣ] = G^ = Gˆ => Ĝ [ɣ] => Гъ(Russian ==> rusa)

,.46

 

,ghz = g^z = gˆz => ĝz [ɣz] => гъз (Russian ==> rusa) ,.Ghz [ɣ] = G^z = Gˆz => Ĝz [ɣz] => ГъЗ (Russian ==> rusa)

,.47

 

,ghzh = g^z^ = gˆzˆ => ĝẑ [ɣʒ] => гъж (Russian ==> rusa) ,.Ghzh [ɣʒ] = G^z^ => Ĝẑ[ɣʒ] => ГъЖ (Russian ==> rusa)

= Ŵ (underlined) = ˇw = ˇŵ (underlined) (ˇℲ (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le) [Ⅎ] = [w]) ,[Ⅎ] ,Ŵ = ˇŵ (ˇⅎ  [ⅎ] = [ŵ]) ,ŵ (ⅎ [ⅎ] = [ŵ]) ,.K = ˇk  ,.Ḵ = G = ˇg [g]  ,ḵ (underlined)  = g [g] = ˇg ,.D = ˇd ,.T = ˇt ,

 

..Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'їj):

..NOTE:

.!atentu ,kё pjje ( <= en) skribsisteme GOST "DAShEeVjICA" (GOST -+ Globala Ortografia Standardigita Transliterade) grafiko originalan (kreitan pet(s) ( <= de) iniciatore) pes multay tandemay dialektey ,gramatiko similay pem ( <= al) Esperante) majusklen (grandliteren) eblas signi onlo ( <= nur) per superlinia diakrita signete "birdete" (ˇpa(+s(e)m) ( = pasem <= antaûminuskle grafyiko originala yi la latinlitera:  ˇk = K ,.ˇg = G (latinliteray konsonantey) ,!komparu grafiko originalayn litereyn:  (vochja minuskle w) -+ ˇℲ (vochja majuskle W = ˇw) ,.  (o(p)vochja ( <= senvochja) minuskle ŵ = wh) -+ ˇⅎ (ovoĉ'a majuskle Ŵ = ˇŵ = ˇwh)

,!!on ( <= sed) signete "birdete" (ˇpu(s) ( <= sub) litere faras dhen ( <= qhin <= ghin = ǧin) noprononcata:

,.t̬s̬ = -ts  (.!!unprononced => nonprononcatan grupen pes literey pams ( <= qhis) fine pes vorte  ( = orˆ = or^ = orh <= ) apartigyitan per duobla apostrofe (") ,ko ( <= kiel) divida signete ,eblas syigni per pasema ( <= antaûa ) signete "minuse" (-) ,ekz"o (ekzemplo) ,pjje dha angla vorte: -k"now [-k"noû] -+ sci"i)

 

,.48

,i [ı] => ı [ı] ==> ы (Russian ==> rusa) ,.I [ı] => İ [ı] ==> Ы (Russian ==> rusa) ==> ƨ [ı] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.49

 

,.ih [ı] = î ==> ы (Russian ==> rusa) ==> й (Russian ==> rusa) ,.Ih [ı] = Î ==> Ы ==> Й

,.50

,.y [ı] ==> ы (Russian ==> rusa) ,.Y [ı] ==> Ы (Russian ==> rusa)

,.51

,.yh [ı] = ŷ ==> й (Russian ==> rusa) ,.Yh [ı] = Ŷ ==> Й (Russian ==> rusa)

,.52

 

,.yi [ı:]  => yı [ı:] => ї => ÿ ==> и (Russian ==> rusa) ,.Yi [ı:]  =>  [ı:] => Ï => Ÿ ==> И (Russian ==> rusa)

,.53

 

 

,.r [r] ==> р (Russian ==> rusa),.R [r] ==> Р (Russian ==> rusa) (Esperanto oȓ ( = or Russian vibrant consonant -+ Rusa vibranta konsonante) ==> Ƨ [r] ,.R => ˇƧ [r] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.54

 

 

,.rmh = rm^ = rmˆ = r~ ,.Rmh = Rm^ = Rmˆ = R~ (French uvular consonant -+ Franca uvula konsonante) ==> Ƨ [r] ,.R => ˇƧ [r] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.55

 

,.rh = r^ = rˆ => ȓ  ,.Rh = R^ = Rˆ => Ȓ (English frikativ konsonant -+ Angla frikativa konsonante)

,.56

 

,.ch = c^ = cˆ => ĉ [ʧ] ==> чъ (Russian ==> rusa) ,.Ch = C^ = Cˆ => Ĉ [ʧ] ==> Чъ(Russian ==> rusa)

,.57

 

,.chj = c^' = cˆ' => ĉ' [ʧ'] ==> чь = ч' (Russian ==> rusa) ,.Chj = C^' = Cˆ' => Ĉ' [ʧ'] ==> Чь = Ч' (Russian ==> rusa)

,.58

,.qh => q^ = qˆ [ʤ] ==> дж (Russian ==> rusa) ,.Qh => Q^ = Qˆ [ʤ] ==> ДЖ (Russian ==> rusa)

,.59

 

,.qhj => q^' = qˆ' [ʤ'] ==> джь = дж' (Russian ==> rusa),.Qh => Q^' = Qˆ' [ʤ'] ==> ДЖь = ДЖ' (Russian ==> rusa)

,.60

 

,.sh = s^ = sˆ => ŝ [ʃ] ==> ш (Russian ==> rusa) ,.Sh = S^ = Sˆ => Ŝ [ʃ] ==> Ш (Russian ==> rusa)

,.61

 

,.shj = s^' = sˆ' => ŝ' [ʃ'] ==> щ = шь (Russian ==> rusa) ,.Sh = S^ = Sˆ' => Ŝ' [ʃ'] ==> Щ = Шь (Russian ==> rusa)

,.62

,.zh = z^ = zˆ => ẑ [ȝ] ==> ж (Russian ==> rusa) ,.Zh = Z^ = Zˆ => Ẑ [ȝ] ==> Ж

,.63

 

,.zhj = z^' = zˆ' => ẑ' [ȝ'] ==> жь = ж' (Russian ==> rusa) ,.Zhj = Z^' = Zˆ' => Ẑ' [ȝ'] ==> ЖЬ = Ж' (Russian ==> rusa)

,.64

,.hh = h^ =  => ĥ [h] ,.Hh = H^ = Hˆ => Ĥ [h]

,.65

 

,. ẖh = ^ = ˆ (!!underlined)  => ĥ [ẖ] (underlined) ,.Hh (underlined) = H^ = Hˆ (underlined) => Ĥ [ẖ] (underlined)

,.66

,.==> у (Russian ==> rusa) ==> s [u],.U ==> У (Russian ==> rusa) ==> ˇs [u]

,.67

 

,.uh [ʊ] = u^ = uˆ => û => ŭ ==> ў (Russian ==> rusa) ==> S [ʊ]  ,.Uh[ʊ] = U^ = Uˆ => Û => Ŭ ==> Ў (Russian ==> rusa) ==> ˇS [ʊ]

,.68

,.yu => ü ==>  (Russian ==> rusa) ,.yU => Ü

,.69

,.th [θ] = t^ = tˆ ==> съ (Russian ==> rusa) ,.Th = T^ = Tˆ ==> Съ (Russian ==> rusa)

,.70

 

,.dh [ð] = d^ = dˆ ==> зъ (Russian ==> rusa) ,.Dh =D^ = Dˆ ==> Зъ (Russian ==> rusa)

 

 

,.71

,.o ==> о (Russian ==> rusa) ==> ɔ [o],.O ==> О (Russian ==> rusa) ==> ˇɔ [o] 

,.72

 

,.oh [ = o^ => ô [ɒ] = [ɔ] ,.Oh = O^ =>  Ô (Russian О for endings of adjectives [ǟ[ǣ]qh[q^ =  = ʤ]ê [ə]ktî[ı]vz]) (rusa О por finazhey adverbay opakcentay ( <= senakcentay))

,.73

,.omh = om^ = omˆ = o~ => õ ==> Ǝ ,.Omh = Om^ = Omˆ = O~ => Õ ==> ˇƎ (grafyiko originala jeltone por nazala vokale [o~]

 

,.74

 

,.yo [ø]  => ö ,.yO =>  Ö

 

,.75

 

,.yoe [œ] => öe ,.yOE [Œ] = yOe => ÖE = Öe (in accent syllable [in äksênt silêb(ê)l])

,.76

 

,.yoeh [œ^ = œˆ] => öê ,yOEh [Œ^] = yOeh = yOE^ = yOe^ = yOeˆ = Öê (in syllable without accent [in silêb(ê)l wid^au^t äksênt])

,.77

,.[n] ==> н (Russian ==> rusa) ==> Ɔ [n]   ,.N ==> Н (Russian ==> rusa) ==> ˇƆ [n] 

 

,.78

 

nj = n' [n'] ==> Ɔı [n'],.njnj = n'n' => ñ' ==> ньнь = н'н' (Russian ==> rusa)

 

 

 

 

,.Njnj = N'n' => Ñ' ==> Ньнь = Н'н' (Russian ==> rusa)

 

 

,.79

 

 

 

,.nh = n^ = nˆ = n̂ [ŋ] ==> нъ (Russian ==> rusa) ==> З [ŋ] ,Nh = N^ = Nˆ ==> ˇЗ [ŋ] (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le) por nazala konsonante [ŋ])

,.80

 

 

,.wh = w^ = wˆ =>  ŵ ==> ф (Russian ==> rusa) ,.Wh = W^ = Wˆ => Ŵ ==> Ф(Russian ==> rusa)

,.ŵ = wˆ = w^ = wh => ⅎ ,Ŵ = Wˆ = W^ = Wh = ˇŵ = ˇwˆ = ˇw^ = ˇwh  => ˇⅎ  (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.81

 

 

,.w [w] ==>  ў (Byelorussian ==> bjelharusa [b'elˆarusa]),.W ==> Ў (Byelorussian ==> bjelharusa) ==> w => Ⅎ ,W  = ˇw => ˇℲ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.82

 

 

,.wj = w' ==>  ўj = ў' (Byelorussian ==> bjelharusa) ,.Wj W' ==> Ўj Ў' (Byelorussian ==> bjelharusa) ==> w' => Ⅎı ,W  = ˇw => ˇℲ (grafiko originala litere elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le)

,.83

 

,.pwh = pw^ = pwˆ =>  = pˇ = pf ==> пф (Russian ==> rusa),.Pwh = Pw^ = Pwˆ => Pŵ Pˇ = Pf ==> ПФ (combination of Russian letters -+ kombyine pes rusay literey)

,.84

 

,.bw = bv = bˇ ==> бв  (Russian ==> rusa) ,.Bw = Bv =Bˇ ==> БВ (combination of Russian letters -+ kombyine pes rusay literey)

 

..NOTE:

,.wj = w' ==>  ўj = ў' (Byelorussian ==> bjelharusa) ,.Wj W' ==> Ўj Ў' (Byelorussian ==> bjelharusa) ==> w' => Ⅎı ,W  = ˇw => ˇℲı (grafiko originala literkombyine elpensita de mi ( => jeljpensyita pet(s) le).

 

 

..TANDEM NACIEeSP DIALEKTY yIP PLEN(O) NORMIGyIT KOMUN GRAMATEK(E) NONFERM(AS) RAPIDEC VOJ(EN) PEJM GLOBAL MOV(E) ESP(E) ,PRI KjJA ETLONG(MO) REVIS (ĤO)M(EN)AR(E) ( = ĤOMAR(E)ĤOMENAR(E) = MENAR(E))..

 

////..NOTE: .en la titole inter ronday krampey mi montris al esperantlingvay legantey mir'indan eblecen forzheti ( = forẑeti <== forĵeti) el vortey pes ( <= de) frazey presk(au^)o (= presk(aû)o = presko) ch'iuyn ( => ch'o(a)yn = ĉ'oyn = ĉ'ayn) gramat'ikayn morfemeyn --+ suf'ixeyn ,nkluz'ivo finalayn suf'ixeyn --+ finaẑeyn..////

 

 

 

 

 

..INFORM(E) PRI NOJV(A) GLOBAL(A) ALFABET(E) ,REORDIGÏTA P'JEN JELTONAREN yI PLENO NORMIGyITA GRAMATEKE ( <= GRAMATyIKE) POR TANDEMAY DIALEKTEY..

 

.!!karay zelotey ( <= zelotoj) pes Esperante ( <= Esperanto) ї aktiveley ( = aktivuley ї aktivїley <= (ge)aktivuley) pes Esperant+muvade  ( <== Esperanto+movado) ,ordinaray ї fejmay ( <= famaj) ,fejmo ( <= famo) konatay ,vy ( <= vi) vano yi ( = ї <= kaj) non"justo ( = nonĵjusto <= maljjuste = mal'juste) disputas ,metanto ( <= metante) kvazonacijan ( <= kvazaûnacian) Esperanten kontro(s) ( = kontro pes <= kontraû) realo internacija ( = pyipnacija <= internacia) angla move ( = lїngve) ї ( = yi <= kaj) kontros olay ( <= aliaj) nacijay movey ,dominїntay pjje ( <= en) la ( = dha = d^a [ðʌ]) monde pamo ( <= antaûo <== antaûe) ,on ( <= sed) pjjemo ( <= dum) ekzїste pes Esperante -+ kontro dha franca ї germana ( = dojchja).

 

.!!Esperante ekzїstas pjje dha monde jjLVJ [jejLeVeJo] ( = 130 [cent trїdek]) jiarey(s) ї fakto ( <= fakte) eblas dїri ,kё ( = kye <= ke) dhe ( = d^e [ðə] <= q^i = qhi  <==  ĝi = gˆi = g^i = ghi) jas ( <= estas) f(a)mo (famo ≈ fmo <= nun) antїkva artofarїta move ї ,eĉ' їf ( = echj yif <= eĉ' se ,kvankam) esperantїstey fiereco namas dhen [ðən] ( <= qhin = q^in <== ĝin = gˆin = g^in = ghin) "la internacija" ,dhe pams f(a)mo ( <== ghi ghis nun) restas pseûdo+ oȓ ( = orh = or^ <= aû) kvazonacija ( <= kvazaûnacia) move  їp ( = yip <= kun) rilato sїmplay konformecey pїp ( = pyip <= (p)їnter = (p)yinter) fonetekay ( = fonetїkay) reguley pes buŝa ( = busha) parole ї orhthografyijay ( = oȓt^ografїjay) reguley pes skrїbe ,kjjay ( <= kiuaj) garantїjas ẖˆelpo pes sїmpla gramateka ( = gramatїka) strukture pes move rilato sїmplan logeken ( = logїken) pes konstruade -+  i(p)metade ( = imetade <= kunmetade) -+ pes frazey pjje Esperante.

 

,!!on gramateka ( = gramatїka) strukture pes Esperante jas ( <= estas) nosufїĉ'o normigїta ,pjje dhe jas domaqhay ( <= domaghay) esceptey pjjeljs ( = pjjejs = p'jejs <= el) gramatekay reguley ,yi ( = ї) Esperanta foneteka alfabete jas trejst ( <= tro) limigїta ,kĥe ( = ke <= kio-e) kondukas pe(j)m ( = pejm = pem <= al) deformade pes prononcade pes nacijay personay namey yi pejm domaqhay miskompreney ,anhko ( = an̂[ŋ]ko <= ankaû) jas nonrapїda serĉ'ade pes vorte pjje komunay lїstey ,regїstrey ї pjje Interrete.

 

..apere pes Interrete pjje vїve pes teran(en)ey persїsto postulas blejlarqhїgi ( <= plilarghyigi) Esperantan alfabeten ,blejgrandїgi dhesan [ðεsʌn] ( <= ĝian) literan konsїsten ,!!ї fe ( <= ĉ'i+tio-e) jas facilo efektivigebla afere ,kĥen ( = ken <= kio-e+en = kio(e)n) le ( <= mi) realїgis trej ( <= tre) palongmo ( = petlongmo <= delonge = antaûlonge) ,kmo ( <= kiam) le konatїq^is їp Esperante jejloyixo ( = jejloїkso <= unuafoje) ,ko ( <= kiel) junga ( <= juna) studente pes aviada institute pjje regiona (provїnca) urbe Samaare pes Rus'їje --+ le kreis grafeko ( = grafїko) ariginalayn ( <= originalayn) fonetekayn ( = fonetїkayn) skribsїgneyn -+ litereyn ,kjjay ( <= kiu(a)j) posmejo ( = blej posmo = blej nonfrujo ( <= malfrue) = nonfrujejo) jis ( <= estis) namatay ko ( <= kiel) "jeltoney" (anglo: yelltones ,.ruso: jelhtoony = jełtōny ,.pjje Esperante: jeltonoj) ,cifereyn por facila skribade pes nambrey ( <= nombroj) nonlo ( <= n'e nur = nje nur) pjje jejlo ( <= en unu) decimala ( = dekeca = dekuma) kalkulsisteme ,on ї pjje dha olay ( <= aliaj) oft(m)o ( = oftmo = ofto) juzatay per(s(a)m) ( = pers(a)m) = persm = per) programїstey(+(s(a))m) ( = programїsteym) --+ duecay (binaray) ,okecay ,deksesecay ( = pudecay) yip ( <= kun) lasta cifere ,ẖˆ(av)asa ( = ẖˆasa =  ẖˆavanta) dha blejst ( <= la plej) grandan nambran signїfen "jejlemo" ( = jjLM = 15 -+ dek kvin) ,!!!ї eĉ' ekzyistas sola cifere ( = jejlocifera ( <= unucifera) nambre) yip dha blejst granda ( = grandejsta) nambra signyife "jejqevo" [jejdzevo] ( = jjQV = 63 -+ sesdek trї).


povigita de