Ensaluto

KOMPARO DE ANTIKVA LINGVO KUN QhIA ( = ghia => DhESA) MODERNA VARIANTO

bildo de Ljeonjiid
..Ljeonjyid Dasheevskjij:
.!sinceran saluton al zelotoy de antikva Zamenĥōfa Esperanto ,defendantay la netuŝeblajn bazojn de la lingvo kontraŭ modernistoj kaj reformistoj... ,.sed ?ĉ'u vy ( = "vi" por du kaj pli duaj personoy) povas respondi al mia simpla demando pri kiuy bazoy vy mencias-+ ?ĉ'u pri tro limigita la Esperanta alfabeto ,per literoy de kiu ne^eblas ĝuste laû prononco transskribi fremdlingvayn personayn nomoyn ,ekzemple ,la anglayn ,francayn ,germanayn ,aû ?ĉ'u pri netuŝeblay gramatikay elementoy ,ekzemple ,mi proponas uzi en Esperanta gramatiko pli videblan pluralan finazhon "+y" anstataû la Esperanta "+j" ,karakteran por pluralay formoy de substantivoy kaj ad"jektivoy ,inkluzive ,por pronomoy (komparu "vi" kun "vy") -+ ?ĉ'u ĉ'i+tio ne estos pli bone ,por(ke) antikva kvazaûnacia Esperanto estus reale nuntempa internacia lingvo aû vy deziras konservi la lingvon en antikva nivelo ,kiel oni konservas antikvariaton en muzeoy.
 
..ankaû estas dezirinde ,!!sed ne devige ,se vi preferas konservi la lingvon por muzeo ,reciproke ŝanĝi ( = shanghi) karakteran finazhon por singulara formo de substantivo (o => e) kaj adverbo (e => o):
 
.!imagu ,kё ( = kye <= ke) vy ĥavas
(((( = hhavas ,.ĥ [h] = hh ,!!sola "h" = ^ ne estas prononcata ĉ'iam = chjiam ,la unua el du literEy "j" egalas al rusa signE de mola komsonantE aû = auh unuobla apostrofE (') ,sed literkombinE "jh" = ĵ egalas al duobla apostrofE kaj rusa literE "ъ" (divida kaj malmola signE)))))
eblecEn akiri antikvan Zamenĥōfan kabrioletEn auh nuntempan (modernan) MersedesEn -+ ?kiun aûtomobilEn vy elektus por sia nuntempa vivE kaj ?kiun -+ por konservi en muzeĵE.
 
..la responde estas evidenta kaj la sama por elekto de lingvey ,se demandi:
.?kiua lingve estas pli ( => blej) bona -+ ?antikva auh modernigita Esperante <?antikva auh nuntempa greka ,angla k" t" p".
 
.!komparu ankauh ne lingvoyn ,sed iliayn alfabetoyn:
 
..KUTIMA ESPERANTA ALFABETE yIP ( <= KUN) PROPONATA GRAFIKA TRANSFORMADE PES KELKAY LITEREY PO(s) ( <= POST) MONTRELE ( <= MONTRyILE) "==>":
..(1)a ,(2)b ,(3)c ,(()q [dz]) ,(4)ĉ [ʧ] ==> ĉ' [ʧ'] = chj ,.()ĝ = g^ = gh ==> q^ = qh [ʤ] ,(5)d ,(6)e ,(7)f ,(8)g [g](eksploda voĉ'a konsonante ,por kjja ( <= kiua) opvoĉ'a ( <= senvoĉ'a) variante egalas pem ( <= al) [k]) ,.()ĝ [ɣ] = g^ = gh (frikatyiva voĉ'a konsonante ,por kjja opvoĉ'a variante egalas pem [k^ = kh]) ,(9)ĝ[ʤ] ==> q^ = qh [ʤ] ĝ [ɣ] = g^ = gh ,(10)h => ĥ ,(11)ĥ ==> k^ = kh ,(12)i [ ɪ ] ==> ih = i^ = î ,.()i [i:] ==> ї = yi ,(13)j ,(14)ĵ [ʒ] = j^ = jh ==> z^ [ʒ] = zh ,(15)k ,(16)l ,(17)m ,(18)n ,(19)o ,(20)p ,(21)r ,(22)s ,(23)ŝ [ ʃ ] = sh ,(24)t ,(25)u ,(26)ŭ ==> û = u^ = uh ( = ŭ) ,(27)v ,(28)z .
..KUTIMA ESPERANTA ALFABETE ,REhORDIGyITA PjJEN JELTONAREN:
..(1)j ,(2)e ,(3)l ,(4)t ,(5)d ,(6)f ,(7)v ,(8)p ,(9)b ,(10)a ,(11)m ,(12)c ,(13)s ,(14)k ,(15)k^ = kh ,(16)g ,(17)i ,(18)r ,(19)ĉ [ʧ] ==> ĉ' [ʧ'] = chj ,(20)ĝ = g^ = gh ==> q^ = qh [ʤ] ,(21)ŝ [ ʃ ] = sh ,(22)ĵ [ʒ] = j^ = jh ==> zh = z^ [ʒ] ,(23) h => ĥ ,(24)ĥ ==> k^ = kh ,(25)u ,(26)ŭ ==> û = u^ = uh ( = ŭ) ,(27)o ,(28)n .
 
..DISLARQhyITA ESPERANTA ALFABETE ,RE^ORDIGyITA PjJEN JELTONAREN yIP 34 ( = jjVB) JELTONEY(s):
 
..(1)j ,(2)e ,(3)l ,(4)t ,(5)d ,(6)f ,(7)v ,(8)p ,(9)b ,(10)a ,(11)m ,(12)c ,(13)q [dz] ,(14)s ,(15)z ,(16)k ,(17)k^ = kh ,(18)g ,(19) ĝ [ɣ] = g^ = gh (frikatyiva voĉ'a konsonante ,por kjja opvoĉ'a variante egalas pem [k^ = kh]) (20)i [ ɪ ] ==> ih = i^ = î ,.(21)i [i:] ==> ї = yi ,(22)r ,(23)r^ = rh ,(24)ĉ [ʧ] ==> ĉ' [ʧ'] = chj ,(25) ĝ[ʤ] ==> q^ = qh [ʤ] ,(26)ŝ [ ʃ ] = sh ,(27)ĵ [ʒ] = j^ = jh ==> zh = z^ [ʒ] ,(28)h [h] => ĥ [h] ,(29)u [u] ,(30)ŭ [ʊ] ==> û [ʊ] = u^ = uh ( = ŭ) ,(31)o ,(32)n ,.(33)n^ = nh [ŋ] ,.(34)w.
 
..THE USUAL ENGLISH ALPHABET:
 
..(1) a ,A ,.(2) b ,B ,.(3) c ,C ,.(4) d ,D ,.(5) e ,E ,.(6) f ,F ,.(7) g ,G ,.(8) h ,H = > hh = h^ = ĥ ,Hh = H^ = Ĥ ,.(9) i ,I ,.(10) j ,J ,.(11) k ,K ,.(12) l ,L ,.(13) m ,M ,.(14) n ,N ,.(15) o ,O ,.(16) p ,P ,.(17) q ,Q ,.(18) r(h) = r^ ,R(h) = R^ ,.(19) s ,S ,.(20) t ,T ,.(21) u ,U ,.(22) v ,V ,.(23) w ,W ,.(24) x ,X ,.(25) y ,Y ,.(26) z ,Z.
 
..dha InhglihshEespa jeltonare (= IE+jeltonare) with updated (changed) the order of the letters in it (with the numbering within the 26):
..(1) j ,J ,.(2) e ,E.(3) l ,L ,.(4) t ,T ,.(5) d ,D ,.(6) f ,F ,.(7) v ,V ,.(8) p ,P ,.(9) b ,B ,.(10) a ,A ,.(11) m ,M ,.(12) c ,C ,.(13) q ,Q ,.(14) s ,S ,.(15) z ,Z ,.(16) k ,K ,.(17) x ,X ,.(18) g ,G ,.(19) i ,I ,.(20) y ,Y ,.(21) r ,R ,.(22) hh = h^ = ĥ ,Hh = H^ = Ĥ ,.(23) u ,U ,.(24) o ,O ,.(25) n ,N ,.(26) w ,W.
 
.. ADVANCED TO 68 WRITTEN symbols (LETTERS AND letter combinations) dha InhglihshEespa jeltonare (= IE+jeltonare) with updated (changed) the order of the letters in it (with the numbering of the 26 ENGLISH LETTERS in the range of 68):
 
..(1) j ,J ,.(2) e ,E.(6) l ,L ,.(9) t ,T ,.(10) d ,D ,.(11) f ,F ,.(12) v ,V ,.(13) p ,P ,.(14) b ,B ,.(15) a ,A ,.(19) m ,M ,.(20) c ,C ,.(21) q ,Q ,.(22) s ,S ,.(23) z ,Z ,.(24) k ,K ,.(25) x ,X ,.(27) g ,G ,.(32) i ,I ,.(33) y ,Y ,.(37) r ,R ,.(48) hh = h^ = ĥ ,Hh = H^ = Ĥ ,.(50) u ,U ,.(55) o ,O ,.(61) n ,N ,.(65) w ,W
{,.(66) wj = w' ,Wj = W' ,.(67) pwh [pʷ] ,Pwh ,.(68) bw [bʷ] ,Bw}.
 
.!por blej ( <= pli) detala informo !vizitu http://www.esperanto.com/blogs/Ljeonjiid/


povigita de