Ensaluto

.?KRO APERIS ''KROKODyILY'' DIALEKTY ,BLEJ PERFEKTY ,KOLj ESPERANTE

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

.?KRO ( <= KIAL) APERIS ''KROKODILAY'' DIALEKTEY ,BLEJ ( <= PLI) PERFEKTAY ,KOLj (KOL' <= OL) ESPERANTE..

 

..pjje Esperante qy legis blej fruo sekvan artekelen ,on fa artekele jas publikigyita pjje EsperanteEspe:

( ..en Esperanto vi/vy legis pli frue sekvan artikolon ,sed chji+tiua artikolo estas publikigita en EsperanteEspe):

..їnter ( => pyip = pїp) esperantїstey => esperantest(e)y = esperantesty delonge ( => etlong(m)o) ekzistas eldire ''krokodili en ( => pjje = p'je) Esperante'' ,kїam ( => (e)kmo = ekmo = kmo) komencant(a)y esperantist(e)y => komencanty esperantesty ,forgesїnto jan ( <= iu(a)n) SENCAN (semantekan <= semantїkan) Esperantan vorten ,uzas => juzas en sia ( => p'je sesa = s(am)esa) propra Esperantlїngva ( = Esperantmova) parolo alilїngvan ( => ollyingvan = ollїngvan = olmovan) sinonїmon ( = (fa)samnamen) pes ( <= de) forgesїta Esperanta vorte ,kio+e ( => k(ĥ)e) = kĥe = ke) shajnas ( = ŝajnas) al ( => pem) sperty esperantesty ko trej ( <= kiel tre) amuza erare pes la komencant(e) ,!!on le ( <= sed mi) ekvїdis ( = vidїtis) pjje fe ( = p'je fe <= en chji+tїo) belan ide(j)en pes kreade pes multnambry ( = blonambry <= multnombraj) naci(j)ay ''krokodїlay'' dialektey їp ( = yip <= kun) preskau^ ( => presko) pleno nacijay SENCAY vortey yi ( <= kaj) pleno Esperantay gramatikay vortey yi ,certo ,pleno Esperantay morfemay partey pes SENCAY vortey --+ prefїksey ,sufїksey yi finazhey ,tamOn ( <= tamEn) le ( <= mi) ekvїdis ( => vidїtis) ankau^ ( => an^ko) ,kё ( = kye <= ke) Esperanta gramateke n'as ( = njas = nje jas <= ne estas) sufїchjo perfekta yi ekzistas erarey pjje ( = p'je <= en) dhe ( <= qh(j)i <= gh(j)i) ,kioen ( => k(ĥ)en) = kĥen = ken) necesus korekti ,.certo ,le nje rajtas korekti Esperantan gramateken ,juzatan pjje ( <= en) lїngve Esperante ,on le rajtas korekti yi renami ( <= renomi) dhen ( <= qhin) ,ko Espa gramateke ,por juzi pjje ẖˆelpay nacieEspay dialektey ,tandemay pjjej ( <= lau^) SENCA lexike ( = leksike => lekseke) ,yi similay pem ( <= al) Esperante p'jej gramatekay vortey yi morfemay partey pes SENCAY vortey ,!!fo ( <= tiel) aperis tandemay parey pes ( <= da) lingvoy --+ tandem lingvejdy ( = movejdy).

..se ( => (y)if = їf) Esperantay gramatike ,alfabete ї ( = yi <= kaj) ortografia skribmaniere jus ( <= estus) perfektay ,!!le ( <= mi) n'e plibonigus ( => blejbonїgus) ilin ( => dheyn --+ pronamo por grupo da triaj ''personoj'' (nur kiel diversaj objjektoj de la monde) jas ( <= estas) pruntoprenita el la angla) ,on ( <= sed) juzus ( <= uzus) dheyn pjje ( <= en) chjy ( <= chjiuy ( <= chiuj)) tandemay ( <= tandemaj) nacieEspay dialektey їp ( <= kun) simїla Esperanta gramatika parte yi ( = ї <= kaj) pleno nacia SENCA (nocia ,semantїka => semanteka) vortare ,.certo ,la Esperanta gramatike => gramateke jas sїmpla por lernade ,on dhe ( <= sed ghi => qhi) n'as ( <= ne estas) sufichjo korekta ,por(kё) proponi dhen por їnterlїngva ( = pїpmova = pyipmova) juzade ( <= uzade) en ( => pjje = p'je) naciay artofaritay dialektey kun naciay SENCAY vortey ,!!ne kun Esperantay SENCAY vortey ,nur ( = onlo) gramateko similay їp ( = yip <= kun ,.al => pem) Esperante ,!!mult(a)y ( = bl(a)y) hhom(e)y ( = ĥom(en)ey = (ĥo)meney = meney = meny) [[ .!komparu: multaj homoj => bly meny]] ( =pli ( => blej) facilo ellernos ( => jeljslernos = jeslernos) nuntempan ''nacian Esperanten'' ,kolj ( = kol' <= ol) antikvan Zamenhhoofan Esperanten

 

,.((y)if = їf <= se) vi ( => de) !vizitu iun ( => jan) nacian landen ,!!lernu konformayn naciayn sinonimeyn ( = samnameyn) pes SENCAY vortey yi !juzu ( <= !uzu) dheyn ( <= ilin) pjje ( <= en) propra parole їp ( = yip <= kun) Esperanta gramateka parte ,anstatau^ ( = anstato = pjjenl(ok)o = pjjenlo) lerni fremdan artofaritan Esperanten pleno yip dhesay ( <= ghiaj) SENCAY vortey ,!!on le ( <= mi) ripetas dem ( = pem de <= al vi):

..la Esperanta gramateke jas primitiva ,on nje (n'e) perfekta ,pro kĥe ( = ke <= kio) le modernigis qhen por juzi en nacieEspay dialektey ,!!ne en ( => nje pjje = n'e p'je) naciEsperantay dialektey.

 

..sekva yi antau^lasta ( => pa(sem)lasta = palasta) ŝanq̂'e jas ( <= estas) anstatau^ige ( = anstatoyige = pjjenlo(k)yige = pjjenloyige) pes ( <= de) kharaktera plurala finazhe pes substantivey ( => (p)ustantyivey = ustantyivey = nawney yi adjjektivey: +j ==> +y kun libera eblece forzheti singular(a)yn finazh(e)yn ( = singularyn finazhyn) dum ( => pjjemo) rapid(a) parol(o) ,.jas dezirind(a) ,on n'e devig(a) ( <= sed ne deviga) reciproka interŝanq̂'e pes finazhey pyip nawney ( = pyip ustantyivey <= inter substantivoy ( ''+o'' => ''+e'')) yi adverbey ( ''+e'' => ''+o'')

 

,.sekva yi lasta ŝanq̂'e jas pjjenlo(k)yige ( = anstatoyige <= anstatau^ige) pes Esperantay numeraley per internacio ( = pyipnacijo) prononcatay surbaze de ( => pjibazo pes) latinliteray ciferey ,kiuy ( => kjjay) ekzyistas nonlo ( <= ne nur) ko ( <= kiel) decimalay (dekumay = dekecay) ,on ( <= sed) ko deksesumay ( = deksesecay = pudecay = pudumay): J ( = 0 ,nulo => nojlo = jejJo) ,L ( = 1 ,unu => jejLo) ,D ( = 2 ,du => jejDo) ,V ( = 3 ,tri => jejVo) ,B ( = 4 ,kvar => jejBo) ,M ( = 5 ,kvin => jejMo) ,Q [dz] ( = 6 ,ses => jejQo [jejdzo]) ,Z ( = 7 ,sep => jejZo) ,G ( = 8 ,ok => jejGo) ,R ( = 9 ,naû => jejRo [jejro] --+ !!necesas prononcadi konsonanten R ko vibranta rusa orh esperanta konsonante ,!!on n'e ko la angla fenda Rh ,rh = R̂ ,r̂) ,.por pudeca kalkulsisteme ekzistas sekvay latinliteray pudecay ciferey yip ( <= kun) diakrita signete ''chjapele'' (^): Q̂ = Qh [ʤ] ( = 10 ,dek => jejQ̂o [jejdzho]) ,Ẑ = Zh [ȝ] => 11 ,dek unu => jejẐo = jejQ̂lo) (Ẑ = Zh [ȝ] jas prononcata ko la esperanta ĵ = jh [ȝ] ,!!on ( <= sed) pjje dasheevica skribmaniere la litere ĵ n'as ( <= ne estas) prononcata: ĵ = jh = j^ = jˆ ==> ъ = '' (Russian ==> rusa ''muta'' litere ,egala al ( => pem) divida duobla apostrofe ('') por divyidi apudayn vokalayn litereyn en ( => pjje) najbaray silabey) lau^ ( => pjjej) prononcade ,.Ẑl = Zhl ( =12 ,dek du => jejẐlo = jejQ̂do) ,Ẑd = Zhd ( = 13 ,dek tri => jejẐdo = jejQ̂vo) ,Ẑv = Zhv ( = 14 ,dek kvar => jejẐvo = jejQ̂bo) ,Ẑb = Zhb ( = 15 => jejQ̂mo = jejẐbo)

 

,!!ceteray ŝanq̂'ey en ( => pjje) Esperante toto ( <= tute) nje ( = n'e <= ne) necesas ,(y)if ( <= se) esperantyistey agnoskos ekzistaden pes tandema (filїna) EsperanteEspa dialekte pjje tandema lingvejde ( = movejde --+ jejdolїngva ( = jejdomova <= dulїngva) sisteme pes nacia ''patra'' move ( <= lїngve) yip ( = їp <= kun) filїna artofarїta dialekte).

 

bildo de Ljeonjiid


povigita de