Ensaluto

LA BENITAJ DE LA ETERNULO

Estimataj,

LA BENITAJ DE LA ETERNULO

“Feliĉa estas tiu, kiu timas la Eternulon Kaj iras lau Liaj vojoj” (Psalmo 128:1).

Denove, Feliĉan kaj prosperan Novan Jaron! Kiel mi uzis Psalmon 128 preĝi por vi ĉi-novjaro, mi diras denove ke vi estos benita kaj kovrita per la favoro de Dio; vi manĝos la laborakiron de viaj manoj; bone estos al vi; via familio estos kiel fruktoporta vinberbranĉo interne en via domo; efektive, vi vidos la bonon de viaj devenoj, infanojn de viaj infanoj; kaj paco estos al vi je ĉi tiu jaro je la nomo de Jesuo. Amen.

Estas bone postuli ĉi tiujn profetaĵojn. Tamen, la profetaĵoj estas por aparta aro de homoj: tiuj, kiuj timas Dion (vidu verskilojn 1, 4) kaj tiujn, kiuj iradas lau Liaj vojoj (vidu verskilon 1). Kion ĝi signifas timi Dion, kaj kiel oni iradas lau la vojo de Dio? Ambau estas similaj se ne interplektitaj. Timi Dion estas teni Lin respekte, adori Lin, honori Lin, fidi al Li, danki Lin, ami Lin kaj, kompreneble, timi Lin por kiu Li Estas kaj la fakto ke Li povas mortigi la korpon kaj puni (kaj ankau rekompenci) la animon (vidu: Luko 12:5). La verkisto de Sentencoj simple diris: "Timo antau la Eternulo malamas malbonon..." (8:13). Iri lau la vojoj de Dio estas vivi lau Liaj vortoj kaj volo por niaj vivoj. Nur tiuj, kiuj timas respektante Lin, adorante Lin, honorante Lin, kaj amante Lin povas vivi lau Liaj vortoj.

Ĥanoĥ iris fidele kun Dio, li ricevis specialan privilegion per tio, ke li estas prenita de ĉi tiu vivo per tio, ke ĝi ne travivs fizikan morton (vidu: Genezo 5:24; Hebreoj 11:5); Abraham timis Dion, ke li preskau oferis sian filon, Isaakon al Dio, kaj Dio benis lin kaj faris al ĉiuj nacioj esti benita de li (vidu: Genezo 22:12-18); Dio donis al la hebreaj akuŝistinoj siajn proprajn hejmojn ĉar ili timis Dion (Eliro 1:21); David estis homo lau la koro de Dio, ĉar li pretis fari ĉion, kion Dio volis fari (vidu: Agoj 13:22). La listo de tiuj, kiuj timis Dion kaj iradis lau Liaj vojoj, estas neelĉerpebla. Unu afero certas pri ĉiu el ili: ili estis benitaj de la Eternulo.

Ĉu vi ankau volas esti benita de la Eternulo ĉi-jare? Timu Lin kaj iru fidele kun Li! Nur tiuj, kiuj timas Dion kaj iras fidele kun Li, vere estos benitaj de Li. Ĉi tiuj estas la veraj benitoj de la Eternulo!

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

 

Preĝa Punkto: Donu al mi la gracon, ho Eternulo, timi vin kaj iradi fidele kun Vi tiel ke mi estu benita de Vi ĉi-jare.

 

 

bildo de Adebayo Afolaranmi


povigita de