Ensaluto

..LA FACILA yi RAPIDA VOJO pejm ( <= al) KOMUNA TOTMONDA LINGVO JAS ( <= ESTAS) TROVyITA..

bildo de Ljeonjiid
..Leonyid ( L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'ij):
 
..por eviti lernadon de ( => pes) multnomray kvazau^naciay lingvoy ,kiel ,ekzemple ,Ido ,Esperanto kaj aliay naciay lingvoy kun aparta gramatika strukturo ,tau^ga nur por unu lingvo Ido ,Esperanto au^ iu unu nacia lingvo ,mi ( => le <= me) proponas a(l) vi ( => pem qy [dzi] = qym --+ plurala proname) krei h^elpan Ido''eEspan dialekton ,tandeman lau^ senca (nocia) leksiko pem ( <= al) Ido ,sed kun ( => on yip) komuna por naci+eEspay dialektoy gramatika strukturo ,kreita per modernigado pes ( <= de) gramatika strukturo pes Esperanto.
 
..mia ideo de ''naciay Esperantoy'' au^ ,alivorte ,''krokodilay'' filinay hhelpay = h^elpay = ĥelpay dialektoy por chjiu nacia lingvo ne estas tro ( => trejst) originala kaj komplika por kompreni qˆ'in = q̂'in = qhjin = [ʤ'in] <= ĝ'in ,!!q̂i estas (=> jas) tre ( => trej) simpla: !donu al ĉ'a ( <= ĉ'iua) nacia lingvo propran nacian ''krokodilan'' Esperanton ,kjja jas ( => kiua estas) !!eĉ' b(o)lej ( = blej <= pli) perfekta ,kol' ( = kolj <= ol) la tiel nomata ( => namata) ''internacia'' Zamenẖˆōfa Esperanto ,!!ja ekzistas en la mondo variantoy (dialektoy) de la angla ,sed tio n'e malhhelpas = nonh^elpas al la angla lingvo esti reale tutmonda internacia lingvo ,.s''ro L'' Zamenẖˆōf estis junga ( <= juna) diletanto en lingvistiko ,kiam ( => ekmo = kmo) li ( => vue = vu) estis ( => jis) studento de ( => pes) medicina instituto ,tiam ( => efmo) ve ( = vue = vu = ve <= li) faris multe da eraroy ,sed ( => on) n'e sukcesis ilin (dheyn = dhyn = d̂yn [ðın] +-- plurala formo por diversay objjektoy pes la mondo ,inkluzive senvivay => ovivay ,.nur ( = onlo) por ĥomoy necesas juzi ( <= uzi) pluralan pronamon ( <= pronomon) ''zy'' <= ili ,prononcata ko ( <= kiel) konforma pronamo en la germana lingvo).
..se ( => if) ortodoksay esperantistEy deziras ,kё multnaciay ( = blonaciay) landEy agnoskus Zamenẖˆōfan EsperantEn ko ( <= kiel) totmondo ( <= tutmonde) internacia lїngve ( = lyingve = move = shprakhe = ŝprak̂( = k^ = kˆ)e) ,gvidantey pes Esperant+mUvade ( <= Esperanto+mOvado) DEVAS jo ( <= iom) MODERNyIGI antyikvan Esperanten yi ( <= kaj) korekti gramatyikayn erareyn.
..certE (=> certO) ,ekzistas multe ( => multo = bolo = blo) da ( => pes) erarOJ ( => erarEY) en ( => pjje = p'je) ĉ'iuy ( => ĉ'y) etnay lyingvey ( = lїngv(e)y = lїngvy = movy) ,en ( => pjje = p'je) mїa ( => lesa) (ge)patra lїngve ( = move) ankaŭ = ankaû = ankau^ = ankauh (h = ^) estas ( => jas) neniam ( => nokmo) prononcata modifikatoro de ( => pes) ĉ'y ( <= ĉ'iuy) 26 literey pes la angla alfabete ,ekzemplO: s [s] ,sed ( => on): sh = s^ = ŝ [ʃ] ,.shj = s^' = sˆ' => ŝ' [ʃ'] ,.zh = z^ = zˆ => ẑ [ȝ] ,.qh => q^ = qˆ = q̂ [ʤ] ,.qhj => q^' = qˆ' = q̂' [ʤ'] ,.ch = c^ = cˆ => ĉ [ʧ] ,.chj = c^' = cˆ' => ĉ' [ʧ'] ,.rmh = rm^ = rmˆ = r~ ,.Rmh = Rm^ = Rmˆ = R~ = ˇr~ (French uvular consonant -+ Franca uvula konsonante) ,.vokalay literkombyiney: i [ı] => ı [ı] ==> ы (Russian ==> rusa) ,.I [ı] => İ [ı] ==> Ы (Russian ==> rusa) ,.ih [ı] = î ==> ы (Russian ==> rusa) ==> й (en => pjje = p'je diftongey) (Russian ==> rusa) ,.Ih [ı] = Î ==> Ы ==> Й (p'je diftongey) ,.yi [ı:] => yı [ı:] => ї ,.uh [ʊ] = u^ = uˆ => û <= ŭ ,.yu => ü ,.ye => ё ,.oh [ = o^ => ô [ɒ] = [ɔ] ,.Oh = O^ => Ô ,.yo [ø] => ö ,.yO => Ö ,.yoe [œ] => öe ,.yOE [Œ] = yOe => ÖE = Öe (in accent syllable [in äksênt silêb(ê)l]) ,.yoeh [œ^ = œˆ] => öê ,yOEh [Œ^] = yOeh = yOE^ = yOe^ = yOeˆ = Öê (in syllable without accent [in silêb(ê)l wid^au^t äksênt]) ,.nh = n^ = nˆ = n̂ [ŋ] ,.jh = j^ => jˆ => ĵ ==> ъ (Russian ==> rusa ''muta'' litere) = '' [-] (.!!unprononced double apostroph[f]e ==>> !!nonprononcata duobla apostrofe) ,.rh = r^ = rˆ => ȓ ,.Rh = R^ = Rˆ => Ȓ = ˇȓ (fluganta birdete antaû ((p)antau^ = pa(ntau^) => pa) minuskle faras majusklen ,.chjapelita R^ signas la anglan prononcaden pes la konsonante) ,.wh = w^ = wˆ => ŵ ,Ŵ = Wˆ = W^ = Wh = ˇŵ = ˇwˆ = ˇw^ (japana senvochja W) ,.dh [ð] = d^ = dˆ ,.th [θ] = t^ = tˆ ,.uh [ʊ] = u^ = uˆ => û <= ŭ ,.hh = h^ = hˆ => ĥ [h] ,.Hh = H^ = Hˆ => Ĥ = ˇĥ [h] (prononcata kiel la angla ''h'').
..tamEn ( => tamOn) ( = sed => on) etnay liangvey ( = movy) jas ( <= estas) NATURAY (naciay) yip ( = їp <= kun) apartay unulingvay (NEShANQhEBLAY = nEŝanq̂eblay => nOŝanq̂eblay) gramatikay ( => gramatekay) skeletey ,on ( <= sed) Esperante jas artOfarita (kvazaûnacia) ,pretendanta ESTI ( => JYI = JÏ ) INTERNACIA kaj ( => ї = yi) eĉ' TOTMONDA ,!!on ( <= !!sed) por ĉ'i+tiua ( => fa) cele ( <= celo) NECESAS KOREKTI ĉ'iuyn gravayn parteyn pes la lingve --+ alfabeten ,ortografian skribmanieren ,gramatekan skeleten ,!!n'e namu ( <= nomu) Esperanten ko ( <= kiel) INTERNACIA lingve ,!ne trompu komencanteyn per falsa reklame pes antikva Esperante ,!vivu modesto ( <= modeste) p'je ( = pjje <= en) propray esperantlingvay sektey por senprudentay zelotey pes Esperante ,samo ko ( <= same kiel) volapükestey = volapyukestey ( <= volapükistoj) ї ( = yi <= kaj) ido''estey ( <= idoistoj) ,!!nur pjje fa ( <= ĉ'i+tiua) okaze mi N'E proponos ŝanq̂i ion pjje Esperante ,.krom fe ( <= ĉ'i+tioE) ,ĉ'iuyn proponatayn pet(s) le ( <= de mi) ŝanq̂eyn le ( <= mi) priskribis pjje kreїta pets le EsperanteEspa dialekte kun ( => їp = yip) Espa gramateka skelete ,kjja jas ( <= kiua estas) toto ( <= tute) samstara ( <= memstara) lingve ,sendependa ( => o(ps)dependa = odependa) pet ( <= de) antyikva Esperante.

 


povigita de