Ensaluto

La simbolo de la famo(35)

en la imago mi vidis ke mi estas enirinta al la ĉambro kaj la tablon de la estreco preninta kaj forte batinta al la kapo de la estro,poste elirinta ab la pordo kaj preteriginta la serviston kaj irinta,mi jam kisadas la manon kaj la piedon de la redaktoro,kaj diras:Sinjoro redaktoro!kiom multe vi estas afabla,kiom vi estas ĝentila!mi ne havas iun,kaj iun laboron,mi pretas estiĝi en via administrejo servisto aŭ pordisto,mian honorarion ankaŭ vi mem favordifinu! La vojo de la famo malfermiĝus en fronto de mia piedo,la simbolojn kaj sekretojn de la famo,ĉi tiujn rarajn kaj valorajn talismanojn mi grabus,el gajeco pri trovi la solvovojon,sen tio ke mi iru al la ĉambro de la estro kaj forte batu la tablon al la kapo de la estro,mi aliĝis al eskapo el tiu mallarĝa vestiblo,sed ankoraŭ neatinginte al la pordo de la vestiblo mi memoris ke la doktoro estas dirinta:Viaj nervoj estas uzdifektitaj,evitu,kaj vin detenu pri skribadi! Kvazaŭ oni verŝis sitelon da malvarma akvo al mia kapo,mi estiĝis malfirma kaj senrimeda.Mi jam konsolis min kaj instigis por daŭrigo de la batalado kontraŭ malfaciloj,la servisto eligis sian kapon el la ĉambro de la estro kaj diris:Favore envenu! Senprokraste mi eniris la ĉambron,post mi alia junulo ankaŭ envenis,mi jam komprenis ke li estas estinta en pozicio por akiri ĉi tiun gracon kaj favoron,kaj la intenco de la servisto estas dependinta al li,sed la junuleto estis staranta en fronto de la pordo kaj ne restis elirvojo por mi,mi prenis al mi honteman mienon ke la ekscelenco estro kun akrasenteco kaj konscio ke nepre tion havas,el mia hontanta vizaĝo divenu mian pentemon kaj ne skoldu nek humilige diru ion al mi,en la sama interbarakto la junuleto estis veninta antaŭen kaj jam estis ĉe mi,kaj nun alia persono estis antaŭ la pordo,mi estis konfuzita kaj en penso,nesciante kiel eblas eliri ab la pordo,la spiro de tiuulo kiu estis antaŭ la pordo estis enkarcerita en lia sino,pro la timo el la estreco li ne komprenis sian staton kaj ne vidis aludon de mia okulo kaj brovo por preteriĝi,la ekscelenco sonorile alvokis la serviston,sed li ne venis,ne estis en la ekstero,la ekscelenco aliĝis al mi kaj diris:Diru ke la arkivisto venu! Kvazaŭ estu jam aperta vojo de eskapo,mia koro viviĝis,firme kaj laŭte mi diris:Je la okulo!mi estu ofero al vi! Kaj tiun kiu estis antaŭ la pordo,forpuŝe preterigis kaj ab la pordo flugis eksteren,en la vojo de la vestiblo la servisto atingis,mi diris ke la ekscelenco estro favordiris ke mi diru al vi,ke frue trovu la arkiviston,la ekscelenco estro favorhavas senprokrastan aferon.Je la okulo!je la okulo! li diris,senprokraste li iris kaj post kelkaj momentoj kun viro kiu havis plumon en la mano venis.Mi malfermis la pordon kaj kiel sperta servisto unue mi mem iris al la ĉambro,kaj humile honorigis min serveme dirante:Mi oferu min al la ekscelenco,jen la arkivisto pri kiu vi estis favordirinta! La ekscelenco ofendiĝis,kaj paŭtmiene kaj minace diris:Mi estis dirinta pri ĉi tiu senkonscia vireto kiu la leterojn estas doninta al la arkivisto sen registri!eĉ li ne komprenas kiel iu azeno,mi en la jena tago riproĉos lin,diru ke li venu!ties kapo ludas kun ties vosto! Jes jes dirante en la sama pozicio mi iradis malantaŭeniĝante,kaj vidis ke la arkivisto sin pretigas por meti bastonon en la rado de la registristo kaj malbondiri  pri tiu persono,sed distingis ke la tempo ne adekvatas prie,kaj post mi li elvenis,mi demandis lin:Kun kiu havas aferon la ekscelenco?kiun li alvokas?li ne respondis kaj iris,mi sekvis lin por damandi denove,ĉar li estis tiu kiu sciis ke kiu estas la intencita persono,li eniris en oficejon kaj diris al iu el siaj kolegoj:La ekscelenco estas kolera kaj nervozita,la leteron neregistrinte vi donis kaj nu,mi arkivis.Tiu diris:Kiam vi vidis ke ĝi ne estas registrita,kial vi arkivis? Eho! li respondis,se mi ne subtenus vin la afero fiaskus,ĉu vi ion ankaŭ postulantas el mi? Mi ne donis oportunon al diskuto,al tiu persono mi diris:La ekscelenco estro estas favorvokinta vin rapide,mi kondukis lin al la favorĉeesto de la estro,kaj kelkfoje anstataŭ la servisto alportis teon,mesaĝojn mi alportis,bonservojn faris mi,kaj jam estis estinta vicservisto,lasttempe en tiu tago kiam iu el la deĵorantoj estis trovinta oportunon,

                                                                  35

bildo de davud shams hakimi


povigita de