Ensaluto

La simbolo de la famo(36)

kaj kun dolĉaĵlingveco laŭdis la estron,kaj atribuis al li sciencon kaj komprenon kaj erudicion kaj lin gajigis kaj ĝojigis,mi diris:Ekscelenco estro! mi estas dungita el nova tempo,mi petas favordifini mian deĵoron.Li demandis:Kio estas via nomo?vi estas bona junulo.Mi diris mian nomon,li telefonis al deĵoroficejo kiu dependis al personaro,poste demandis min:Do el la jenaj kelkaj tagoj antaŭe,kie vi estis?Mi humile diris:Estis paktita ke hodiaŭ mi atingu al la favorĉeesto.Mi jam sciis ke el tri tagoj antaŭe mi havas salajron kaj provianton,mondvaste mi dankis kaj profunde kredis lian estrecon.En la nokto mi sonĝis ke mi estas jam posedanto de digno kaj ofico,mi estas sidinta en malantaŭo de la tablo de la estreco kaj preninta al mi mienon de estreco,mi neniom miras pro tio ke mi estas jam estro kaj suvereno,la pordo malfermiĝas kaj la fraŭlinoj kaj fraŭloj kun multaj humilecoj kaj submetiĝoj unuj post la aliaj envenas,ab la imponeco de mia estreco,mondo de humiliĝo kaj respekto estas estiĝinta en ili,ili estas hontemaj kaj kapklinitaj kaj ne kuraĝas rekte kaj aŭdace rigardi al miaj influaj kaj imponaj okuloj,ne pro tio ke eble ili estu farintaj iun pekon,ilia timo estas pro tio ke ne estu iel ke ili havu en fronto de mia estreco iun agon kaj faron frapantan...kiel iu kiu dum multaj jaroj estas estinta estro kaj en la sama stato,afable mi aludas ke ili sidiĝu!ili diskrete sidiĝas,mia plano en la cerbo estas gvidi ĉi tiujn junulojn en artaj aferoj,subite venas al mia memoro ke la dokumento de mia studo estas nekompleta,kaj pro tio ke ili eblas kompreni,mi implikiĝas al timo kaj hororo,abrupte la pordo malfermiĝas,mi vidas Zulfeli-on ke li estas malferminta la pordofendon,kaj mirante rigardas al mi,kaj pro tio ke mi jam estas estro,senvole li ridas,kaj forkuras,subite la maljunulo havante bastonon en la mano,envenas kun abunda kolero,kolero pro tio ke gvidi la junulojn dependas al li,kaj mi ne rajtis interferi al ĉi tiu afero,mi klopodas diri ion kaj intermeti ekskuzon kaj pretekston,li levas la bastonon kaj por bati min postkuras al mi en ĉirkaŭo de la tablo,je la fino mi trovas eskapvojon kaj eliĝas ab la ĉambro.Mi flugis el la dormo vekiĝante,post horo mi denove dormis kaj la sekvon de la sama sonĝo mi vidis,ke mi estas forkurinta el la ĉambro de la estreco,kaj la maljunulo jam ne postkuras min,mi malfermis la pordofendon por vidi ĉu la maljunulo estas sidinta en la loko de mia estreco?la maljunulo ke estis embuskinta post la pordo,la bastonon forte batis al mia kapo kaj laŭte kriis:Iru perdiĝi patrobrulita!...Mi volis diri:La patrobrulita estas vi mem,li informiĝis pri mia intenco,kaj havante la bastonon en la mano atakis kaj postkuris min,mi kuris kaj li kuris,el la vestiblo korto kvartaloj ni pasis,tiom mi kuris ke vidis jam mi estas atinginta al la proksimeco de la tombejo,mi kuris al la tombejo por trovi Almozulali-on kaj preni helpon el li,mi vidis ke neniu estas en la tombejo,subite mia piedo kaptiĝis per ŝtono kaj mi falis,kaj la maljunulo kiel kadavrmanĝanto staris super mia kapo,kun bastono en la mano kaj kun flamantaj kaj fajrerĵetantaj okuloj,se mi ne vekiĝus li batus.En la alia tago ke denove mi estis irinta por difini la deĵoron,mi vidis ke la estro ne estas veninta kaj post la tablo de la estreco aliulo estas sidinta,mia diveno,jes,troviĝis ke estas ĝusta,li estis vicestro,li havis plikalman mienon,kaj la estreco malplie pluvis el lia kapo kaj vizaĝo,kiam mi envenis,lia kapo situis al la flanko de la malsupro,kaj mi timante ke eblas perturbi liajn imagojn,nesalutinte aliĝis stari en angulen,li sciis ke iu estas eniĝinta al la ĉambro,tamen ne levis sian kapon volante pruvi grandecon de sia digno kaj estreco,la servisto ke jam estis mia amiko kaj kompatis al mi,por fari ion,eble por ordigi la seĝojn,envenis kaj vidinte min kiu estis staranta en angulo,kaj la vicestron kiu okupiĝis al la estreco,la temon proponis kaj unuflankigis la aferon,la sinjoro vicestro kun rigardo mezuris min ab la kapo ĝis la piedo,kaj divenprovis mian vizaĝon,poste diris:Li iru en tieestanta oficejo kolegi kun tiuulo. -Mi plie ŝatas teknikajn laborojn,mi diris,ĉu eblas... Li diris:Nuntempe ni bezonas statistikon. -Mi estas dungita kiel laboristo. -Nuntempe ,favordiris li,estu tie,poste ni vidu!

                                                                36

bildo de davud shams hakimi


povigita de