Ensaluto

La simbolo de la famo(37)

La servisto kondukis min al tiu oficejo kaj prezentis al mia kolego,dume suborele atingigis al mi ĉi tiun punkton ke li estas familiano de la ekscelenco vicestro,la stato de respekto kaj diskreto kaj timo en mi aliĝis al ekzisto,sen ajna diskuto li estiĝis en tiu laboro estro kaj mi jam estis vicestro.En la jena oficejo escepte de mi kaj mia kolego estis viro magra kaj nigrmiena kun dikaj lipoj kaj longa nazo,malbonaspekta  kaj mavkaraktera,kaj fraŭlino bela kaj grasa,afabla kun ridema vizaĝo,ŝi estis tajpisto de nia oficejo,la vireto pro sia friponeco kaj fraŭdemo ŝin estis sidiginta ĉe sia apudeco,mia kolego se frazon diris al mi pri la statistikaj funkcioj,du frazojn diris atribuante al tiu viro malbonon,li rekomendis al mi obei nur lin mem,kaj kiam la vireto sendu min por fari ion,mi revenu malfrue aŭ ne iru,li diris mallaŭte,se detalojn de diraĵoj,kaj interparolojn de mia kolego kun mi,kaj parolojn de aliaj al aliaj,mi citu,skribe bezonos ducentdek-kilogrampezajn  paperojn,la rezulto de la ekspliko estas jene,ke mi centfojoj salutojn sendis al la redaktoro kaj la maljunulo kaj la majstro de la parolversantoj kaj la poeteto kaj aliaj diversaj poetetoj al ĉiuj tiuj mi image sendis salutojn,ĉi tiu instruis al mi esti opono al tiuulo ĝis ke mi disputis kontraŭ tiuulo,ĉi tiu eĉ kunportis min al la ĉeesto de la estro ke mi plendu kontraŭ tiu vireto,ab la alia flanko mi vidis,la saman aferon ke tiu volis,ĉi tiu estas plenuminta kaj kvazaŭ preninta lian koron per sia mano amikeme,li okulumis al mi,kaj diraĵe donis la rajton al la flanko de tiu,en la jena oficejo kaj la aliaj oficejoj ĉarlatanismojn,dugrupecojn,friponecojn,koluziojn,koaliciojn,ŝajnigojn mi vidis,mi volas ekskuzon por ne aserti ion pri tiaj aferoj,mi nur aludas al partoj de miaj memoroj kaj aventuroj kaj pasas,Zulfeli bone scias ke estas por li kaj pro li,la knabeto ĉiam prenas mian manon kaj min kondukas al ekskurso,kion ajn ke li vidas,desegnas en mian menson per plumo de la lingvo ke mi ne sentu enuon,ĉu eblas ke mi rezignu lian peton? li riproĉas ke kial vi estiĝis restanta en tiu oficejo,ĉu vi ne timis daŭrigante la legadon kaj skribadon?unue ĉi tiel legadi kaj skribadi ne havis tioman danĝeron,ĉar ne okazis imagaj enkorpiĝoj,pasinte el tiu punkto,scieblas ke la fraŭlineto ne estis tia ke oni rezignu ŝin,la vireto kiel akrungega  aglo kiu estu celinta paseron volante kapti tion,daŭre kudris sian okulon al ŝi,lia rigardo iam estiĝis eksterlime afabla,kiam ne ekzistis interferanto,el la fora distanco,kun varma kaj milda rigardo korelverŝis amoreme kaj amorumis al ŝi,iam kiel kompatema patrino ke parolas al sia tia ido kiu estas ligita al ŝia koro,li prenis al ludo ŝiajn sensojn,la fraŭlineto sen foriĝi el li aŭ proksimiĝi al li,lin tenis kiel amanton kaj amoremanton,kaj kiam ŝi ŝtelis lian sekundan rezignon kaj videblecon,sian gapantan rigardon kudris al la okuloj de mia kolego,kaj kompense pri momentoj en kiuj la tempo estis pasita en silento,kiom ajn koketon kaj sorĉon ke eblis oferti,transdonis al li,ŝi neniel prenis min kiel ion,kiam iliaj rigardoj ĉirkaŭprenis unu la alian,kaj pro tio la polvo de enuo sidiĝis al la aspekto de la vireto,kaj liaj densharaj brovoj nodiĝis unu al la alia,la fraŭlineto kun rideto,kaj la kolego kun kelkaj vortoj kontentigis lin,kaj kiam mi vidis ke amplena rideto de la fraŭlineto,forigas el la aspekto de la vireto,la obskuron de la senespereco kaj fiasko,aŭ la kolego estas malferminta la pordon de sia lango por atribui superecon al li,mi komprenis ke mia kapo estis al la flanko de la malsupro,kaj la rigardoj de du junuloj,estas miksitaj unu al la alia,ĉu eblis ke iu iru el tiu loko,kaj la arenon restigu malplena por la oponantoj?por mi mizera kaj senrimeda,ili ne akceptis iun rajton,la vireto por bridi la rigardon de la junulo kaj sekigi lian rideton sur liaj lipoj,atribuis eraron al mia laboro ke la sama eraro atribuiĝu al la laboro de mia kolego,kaj la kolego kiam vidis ke la vireto kaj la bela fraŭlino okupiĝas al interparolo,kaj ŝian koketon kaj eksciton ne trovis kiel aliĝantan  al la flanko de ĉi tiu volanto,la restitajn kaj nefaritajn aferojn ke en la dosieroj sur la tablo de la vireto estis amase restitaj,memorigis al mi,

                                                                  37

bildo de davud shams hakimi


povigita de