Ensaluto

La simbolo de la famo(40)

estante dronita en la frenezecaj universoj,mi amasigis grupon ĉirkaŭ mi kaj malbondiris pri la vireto kaj la kolego,nescieblas ke al kiu suborele mi diris ion pri la bela fraŭlino kaj kun aludo kaj alegorio atentigis iun pri la rivaleco de la kolego kaj la vireto,ĉi tiu informo kiel rapideco de elektro ĉien envolviĝis,ajna aŭdanto pri tiu afero pliigis ankaŭ punkton al tio kaj diris al alia,je la fino estiĝis onidiro ke tiuj du estas havintaj aventurojn kun la bela fraŭlino kaj farintaj aferojn,iuj pretendis ke la aferon estas vidintaj kun siaj propraj okuloj aŭ aŭdintaj el fidindaj fontoj,neniel estis sciata ke la unuan temon mi estas dirinta.La ekscelenco estro post enketi kaj riproĉi kaj puni tiujn du rivalojn,la belan fraŭlinon kunportis al sia oficejo ke estiĝu lia sekretariino,ŝajne pro tio ke ŝi restu sekura sen ilia hasta elrabo,sed efektive la grasan manĝopecon sciis kiel taŭgan kaj tre bonan por si mem,kiam li enketis tiujn du rivalojn pri iliaj inklinoj,ili reciproke tiun alian estis sciintaj kiel akuzendan pri tia afero,do la ekscelenco estro ne havis iun dubon,kaj pensis ke nepre estas estinta iu aventuro,kaj pro la ĵaluzo tiujn du rivalojn punegis tiom multe kiom eblis,kaj dezirante ke iliaj okuloj estu jam blindaj,favoris al mi afablecojn,dum monatoj li favoris al mi amikecon kaj bonfaron,ne postulis laboron el mi kaj ne respondecon metis al mia kolo,en la unua tago li donis mian manon al la mano de iu ke tiu kunportu min al mia loĝejo kaj donu min al mia patrino,iun sumon ankaŭ estis favordoninta por elspeziĝo pro la doktoro kaj medikamento,foje li estis aliginta la vicestron por vidi min,duafoje li mem venis por renkonti min,post tempoj ke mia kolero kaj furiozo estis jam reduktita kaj iom post iom malaltiĝita,kaj la favoro kaj amikeco de la ekscelenco estro estis mian koron enkateniginta,memvole mi iris al la administrejo,por percepti kaj kompreni la staton de la rivaloj kaj havi informon pri la bela fraŭlino,el la supra parto de la vitro mi vidis ke ambaŭ rivaloj estas sidintaj kiel bankrotaj komercistoj kaj kaŝe ploras pro siaj veindaj statoj,la servisto ke iutage estis preninta mian manon ke la rivalo batu kaj mortigu min,nun vidante ke la kurteno kaj la sceno estas ŝanĝita,damnis mian rivalon,kaj minacajn frazojn sendis al lia flanko,kaj diris ke ĉi tiu estas rekomendinta ke oni kunportu al li teon sen sufiĉan koloron,post prokrasto ke la teo estiĝu malvarmeta,…nunnune mi havas agojn kontraŭ li,la servisto atribuis al si bonfaron kaj memorigis ke li estas preninta kaj teninta mian manon,alikaze mi eblus mortigi iun,pri kielestiĝo de la stato de ambaŭ rivaloj li diris ke ili estas jam senpaciencaj kaj nervoz-temperamentaj,ili zorgas unu la alian ke en la vestiblo aŭ en la korto,tiu aŭ tiu alia ne parolu kun la bela fraŭlino,el la alia flanko li mem ankaŭ el la flanko de la ekscelenco estro zorgas pri ambaŭ ili,Mi refoje ankaŭ kredis la estrecon de la ekscelenco estro kaj sentis mian humilecon en fronto de lia grandeco.Kiam mi trovis permeson de eniro al la ĉambro de la estreco,la ekscelenco kun rideto renkontis min,duonrideto ĵetis ombron al la lipoj de la bela fraŭlino,ŝi kudris sian daŭran rigardon al mi,la stato de tiu rigardo estis esploro pri mia kielestiĝo,ke ŝi vidu kiom mi estas retrovinta mian sanon kaj nun kiun staton kaj pozicion mi havas,sed sinjoro Mirzapeŝenderian ke estis estro de sekcio kaj nun estis sidinta en apudeco de la tablo de la ekscelenco estro kaj havis aferon kun li,rigardis al mi humilige kaj moke,li estis aŭdinta la historion de mia frenezeco,la servisto en kelkaj minutoj antaŭ mia eniro estis doninta la necesan eksplikon kaj mian sanecon informinta al ili,sed tamen mi vidis ke tiu kalkulas min kiel frenezan,kaj nevidinte signon de frenezeco en mi,komencis moki min por trovi la signojn de la frenezeco el mia respondo kaj demonstri al la estro kaj same al la fraŭlineto,kvazaŭ rezulte li grandiĝus kaj lia saĝo en komparo kun mia saĝo trovus plian elmontron,speciale se respondunte al liaj diraĵoj mi dirus ion kio ridigus la fraŭlineton,li intencis meme ankaŭ ridi kaj en tiu momento ambaŭ ridojn kaj eĉ ambaŭ rigardojn miksi kaj kombini,

                                                                40

bildo de davud shams hakimi


povigita de