Ensaluto

La simbolo de la famo(41)

la estro okupiĝis kaj volis konfirmi leteron,el la rigardo de tiuulo mi estis kompreninta ke intencas moki min,do mi zorgis pri li por vidi kion li faras,en stato ke li atente gvatis la belan fraŭlinon kaj ŝin atentigis ke ŝi zorgu kaj malkovru la signojn de mia frenezeco diris:Ĉu vi salutis kiam vi venis internen?-Jes,ĝentile mi diris.-Do kial vi ne riverencis?-Vi kiu ne respondis al la saluto,ĉu atendas ankaŭ riverencon?La ekscelenco estro levis sian kapon el la flanko de la letero kaj laŭte ridadis,kaj kun tia ridado komprenigis ke tiu estas fiaskita,sed ĉu tiuulo rezignis post sia fiasko?li diris:Se nun vi estas estinta saĝa,diru ke ni vidu:Du multiplikita per du kiom estiĝas,mi restis senresponda,kion mi devis diri?pro tio ke li mokas min,mi staris silente kaj kviete,kaj rigardis al li,singultoj premis mian gorĝon,mian silenton li kalkulis kiel signon de la frenezeco kaj kun rigardo diris al la fraŭlineto kaj al la ekscelenco estro ke mi ankoraŭ estas freneza,irante ankaŭ lia rigardo al mi estis plena de fiero kaj arogo,kvazaŭ kun la sama rigardo diris ke vi estas freneza kaj mi estas saĝa,li bruligis mian koron kaj iris.Estis el tiu momento ke kiam iu demandis pri mia stato,post danki,anstataŭ aserti mian servutecon  ekzemple ke mi estas via servanto kaj servutulo,mi diris:Estas via servanto Mirzapeŝenderian,se iu demandis kial li?mi respondis:Ba! mi ne taŭgas.ĉi tiu afero kaŭzis amuzon kaj distriĝon,iam oni venis kaj por aŭdi la saman frazon demandis mian staton por ridi,iom post iom grupo imitis kaj uzis ĉi tiun frazon kaj diri tion estiĝis modo,Mirzapeŝenderian vice estiĝis servanto al ĉiuj,ĉar ajna  persono kiam renkontis alian,Mirza-on favorbonoferis por esti servutulo de la alia,Mirza fojfoje estis aŭdinta ĉi tiujn komplimentojn kaj proteste preninta la kolumon de iu,kelkaj personoj kiuj havis vundojn el lia flanko en siaj koroj,ĉifrazon faris al si moto,kaj pro tio ke la frazo ne forgesiĝu el la memoroj,tion skribis legeble sur muron de vizaĝlavejo kaj necesejo,la temo atingis ankaŭ al la oreloj de la estroj,Mirza kelkfoje intencante aserti sian sincerecon,ĝentile estis demandinta la staton de la estroj,ili estis dirintaj:Dankon,estas via servutulo Mirzapeŝenderian,li jam ne demandis pri la stato de iu,sed la estroj ne estis forlasantaj,kaj en la ĉeesto de Mirza demandis pri la stato unu de la alia,ke la alia flanko allangigu tiun frazon kaj ili amuziĝu,la bela fraŭlino ankaŭ estis lerninta kaj diris,aĥ,kiom mi plezuriĝis kiam ŝi diris!ĉi tiel mi venĝis Mirza-on kvankam mi ne estas ankoraŭ konsolita kaj neniam konsoliĝos,post daŭraj semajnoj dum kiuj mi ripozis en la domo aŭ vagadis en la medio de la administrejo,la ekscelenco estro distingis ke mi jam estas aliĝinta al la saĝeco,kaj dankis la dion ke la kabloj de mia menso,laŭ lia diraĵo,ne estas plektitaj unuj al la aliaj,kaj la aferoj estas bone pasitaj,mi certigis lin ke mia frenezeco ne revenos,mi timis estiĝi senlabora kaj perpleksa,por difini la novan deĵoron li demandis mian opinion,post tio ke mi malbondiris pri la administrejo kaj ties diversaj sekcioj, tre admiris lin kaj humile atingigis al lia  favorestiĝo ke se li ne estus,mi neniam revenus al tiu administrejo,li ridis kaj elektis min por helpadi al li,ne tiel ke mi helpu lin en la estreco,la lakeajn laborojn li favordonis al mi,mi estiĝis ordonportanto kaj lakeo,post paso de kelkaj tempoj la fraŭlineto ankaŭ ordonis al mi fari iujn laborojn,amante ŝian konduton kaj kompanecon mi koranime akceptis esti lakeo de la ekscelenco estro kaj multe zorgis kaj diskretis ke la ekscelenco estro kontentu kaj ne ŝanĝu mian deĵoron,iam ke mi hazarde renkontis mian kolegon kaj la vireton,kvankam mia rigardo ne estis al ilia flanko,sed mia kompleta stato, kaj kielestiĝo de miaj agoj estis venkomontraj,kvazaŭ foje ankaŭ pasante el ilia preterestiĝo mi diris:Ni aĉetas fiaskitajn,sed tion mi diris mallaŭte,ne evidentas ke ili estu aŭdintaj,ne necesis ke ili nepre aŭdu mian diraĵon,certe ili ambaŭ estis fiaskitaj,mi vetas ke mia kolego kun tiom fiero kaj arogo pretis esti lakeo de la ekscelenco estro,almenaŭ por unu tago por povi rendevui kun la fraŭlineto,ne penseblas tiom ke mi zorgis pri ili,iu povu zorgi pri aliaj personoj,kelkfoje en la vestiblo,

                                                                  41

bildo de davud shams hakimi


povigita de