Ensaluto

La simbolo de la famo(47)

kielestiĝo de lia sento kaj percepto kiommezure fontas el veroj aŭ pesimismo?mi ne asertas opinion pri ĉi tiu afero.Ni sciis ke la esploro ne estas kompleta kaj ĉiuflanka,apertigi la komplekson estas el la pordeto de la vidpunkto de la ĉampiono mem,kaj pro tio ke en la finaj stadioj liaj senrimedecoj kaj enuegoj estas pliitaj,malfermi la komplekson el lia vidpunkto jam ne estis ebla,kaj la kapablo de la imago ankaŭ pri tio estis stagna,do la rakonto ŝajnas esti nefinita,mi ĉi tiun nefinitecon scias kiel finon por aserti la aventuron,sed kielestiĝo de la aventuro dependas al la jena afero ke kio fluas kaj procesas en niaj presaĵoj,ĉu por novefloritaj talentoj ekzistas tereno de kresko kaj produkto?mi ne kvalifikas la situaciojn kaj statojn de la medio de la  presaĵo,la ĉampionon de la rakonto ankaŭ ne scias kiel sciantan kaj erudician,kaj ne konfirmas lian diraĵon,sed ĉiukaze en la komenco de la laboro li estis havinta entuziasmon kaj sensacion,li estis junulo serĉanta kaj vojiranta ke por taksi valorojn de siaj versaĵoj ne estis havinta normon kaj pesilon,kun la leganto kune ni atentas al liaj versumoj kaj statoj,kaj ankaŭ ni vidas ke en la medio de gazetaro kaj aliaj presaĵoj por taksi la valoron de la cerbaj elmontroj ĉu ekzistas normo kaj mezurilo?ĉu la pura kaj principa arto havas aĉetanton aŭ por montri la artajn produktaĵojn oni devas koluzii aŭ esti adepteto kaj disĉiplo,kaj debutanto al iu,devigite imiti lin,eĉ por plie konformi al li oni devas kutimiĝi al narkoto?kaj ĉu ĉiuj poetoj kaj poeteskuloj sekvas la filozofion de la arto por arto,aŭ grupo nur por kontentigi siajn voluptajn postulojn kaj kompensi spiritajn mankojn,ne nur mem galopas en la vojo de la arto,sed ankaŭ baras la vojon al la aliaj,kaj la ĉampiono de la rakonto al kiu grupo apartenas?La jena rakonto,la simbolo de la famo,ke ŝajnas esti nefinita,en la cerbo de la leganto por esplori kaj studi kaj trovi respondojn de ĉi tiuj demandoj,preparas favoran terenon,la intenco el la skribo estas jene. Mi deziras sukceson al la kara leganto. Kio okazis el antaŭ kvardekses jaroj ĝis nun,pro tio ke mi publikigis ĉi tiun rakonton persalingve en nia religia socio?Mi antaŭe ne sciis ke la numero de la permesilo pri la publikiĝo devas presiĝi en la unua paĝo de la libro,kaj la posedanto de la presejo estis ,sen mia scio,kunlaboranto de la administracio de la informoj kaj sekureco,kaj pro la decido kaj ordono de oponantoj li ne avertis al mi pri tio,kaj intence ignoris pri tiu afero,do kelkfoje mi estiĝis arestita,batita kaj insultita,kaj iuj minace postulis koruptomonon por ne aresti min,laste mi preparis kaj faris stampilon kaj per tio stampis la permesilnumeron sur la unuan paĝon,mi estis ekspedinta la ekzempleron de la libro al iu verkistino kiu kondamnis la situacion de la arta medio,ŝi respondis al mi,kaj pro tio oni trudis al mi multjarajn torturojn kaj turmentojn,mi povus traduki ŝiajn versaĵojn kaj prozojn,sed nune mi ne havas tiujn tekstojn,kaj la rabistoj forprenante miajn poemojn kaj skribojn pri mia Esperanto,estas forprenintaj ankaŭ tiujn legendajn tekstojn,mi nune tradukas ŝian leteron al mi per kiu ŝi respondis al mia letero kaj mia sendita libro. Kara amiko kaj verkisto! vian leteron mi ricevis en dudekses Mehr(la nomo el niaj monatoj,tradukanto.)en stato ke tio havis la daton de Mehr dudeka,kaj nun ke mi skribas la respondon,estas dudeksepa de Mehrmonato,ties kaŭzo estas jene ke mi malsanas,miaj nervoj maltrankvilas,kaj la jena maltrankvileco de la nervoj kaŭzis ke mi ne povas ĝuste alpaŝi,la liva parto de mia korpo el la lumbo ĝis la piedo estas ia ke mi ne povas preni taksion kaj iri al la magazino,tamen oni ĉiukaze informis al mi,mi kun la aŭtomobilo de mia edzo iris al la magazino(mi estis sendinta mian libron al la sama adreso de la magazino en kiu ŝi skribis siajn memorojn)Ĉi tiu prologo estis pro tio ke mi ne scias en kiu dato vi ricevos la leteron,ĉi tiun aferon ne prenu kiel senatentecon el mia flanko,mi ĉiujn homojn speciale la verkistojn multe amas,neniun leteron mi lasas esti senresponda,pro tio ke vi ŝatas miajn skribaĵojn,mi tre dankas,estas pro via favoro kaj amemo ke instigas min,ke ĉi tiun vojon tiel ke en la jaro 38 (laŭ ŝia skribo,ŝajne 1338 laŭ nia kalendaro)malfacile mi daŭrigu,

                                                                47

 

 

bildo de davud shams hakimi


povigita de