Ensaluto

La simbolo de la famo(49)

la sama malsano estas jam atakita al mia lumbo kaj al la parto de la liva piedo,mi ĉiutage kaj ĉiunokte toleras doloron,malgraŭ tio ke mia doktoro-kuracisto estas prohibinta por mi skribon,sed mi skribas,ĉar se mi ne skribu freneziĝos,skribemo estas miksita al la sango de iuj,oni ne povas eligi la sangon el la korpo,sed en via libro vi atakis al la novstila poemo,kial?la novstila poemo havas vastan arenon,ne rigardu al vanitaĵoj kaj absurdaĵoj de iuj,legu la poemojn de Nima,Ŝamlu,Frug,vidu kiom ties areno estas vasta,ĉiam ne eblas paroli pri la floro kaj najtingalo,se ni volu ke kiel en la pasitaj tempoj versi gazalojn kaj odojn,ni devas pri malfideleco de la partnero paroli,niaj socianoj havas milmilajn aliajn dolorojn,mi antaŭnelonge estas publikiginta libron kiu enhavas novstilajn poemojn kun la nomo:Post la silento,je la pasita semajno la eldonejo Gutenbergo publikigis tion,kaj pro tio ke kun sia mema kapitalo tion publikigis,ne donis al mi pli ol dek volumojn,kaj se ne,mi sendus por vi unu volumon,en tiu libro mi havas poemon kun la nomo:Pardonu al mi,ke en la Magazino Ferdosi en la pasita monato presiĝis,mi pensas ke ĝis iom tio estu nudiganto de la novstila poemo,mi babiladis plie,kara amiko! estas vespero,la aero estas jam obskura,kaj mi kun ĉi tiuj doloraj piedoj estas sidinta sur mia lito skribas la leteron,por mi-pro mia kvieteco se vi inklinis skribu leteron al la adreso de la magazino la Espero de Irano,ili ĉiam telefonas al mi kaj donas al mi la leterojn kiuj atingas al mi,ili informas min,kaj mi en la sama tago,aŭ en la posta tago aliĝas al la oficejo de la magazino kaj prenas la leterojn,mi estas jam en la penso ke en la silento de la nokto kun miaj piedoj,kun piedoj ke iutage konfidante al tiuj,mi eniĝis al la volumeno de la vivo,ĉu ankoraŭ eblos promeni en la stratoj kaj vidi la homojn,arbojn kaj maŝinojn?la postajn librojn kiam vi publikigis sendu al mi,eble mi povu prezenti,mi pensas la libro:post la silento,de mi,sendiĝu ankaŭ al Ŝirazo,sed ĉiukaze Gutenbergo ankaŭ en la strato Ŝahreza,en fronto de la universitato ekzistas,se vi korespondu aŭ via koro volu,oni sendos al vi,se mi ne estus malsana,mi mem ekspedus por vi,sed ne estas iu,mi rekomendas vin al la dio,mian saluton atingigu al la bela urbo Ŝirazo.(La nomo de la verkistino)Mi respondis al ŝia letero,kaj skribis pri la artaj aferoj,sed finiĝis ne nur komencita korespondo kun ŝi,la kontrolo el la flanko de la armeo intensiĝis,mi estis serĝento de la armeo,kaj oni denuncadis pri mi ĉe la ajna verkisto,kaj avertis ke oni ne havu iun rilaton kun mi,inkluzive korespondan,iu membro de la administracio de la informoj kaj sekureco,ŝajne el sia flanko avertis al mi minace,ke:Mi estas samurbano de tiu verkistino,kaj ŝia edzo estas kolonelo,pri mia komencita korespondo li havis informon el tiu administracio,mi ne insistis kaj ne daŭrigis la korespondon,iu serĝento kiu estis mia samurbano,estiĝis polico de la armeo,kaj pro bagatela preteksto minacis min kaj avertis ke li ĉiame restigos ploranta tiun unun,post tridek jaroj mi informiĝis ke li havas saman familian nomon kun la edzo de la sama verkistino,oni  blindigis  unu okulon de mia patrino,kaj trudis  plormontrantan operacion al ŝia vizaĝo,el ilia flanko,mi devis diveni ke la kaŭzo eblas esti pro mia sama korespondo pri la artaj aferoj,la cenzuristoj,tiel ankaŭ,aliel ankaŭ,ĉiel ankaŭ interferis ne nur al la aferoj de la libroj,sed  kontroladis korespondojn pri libroj,mi neniam vidis tiun verkistinon,tamen ŝian foton antaŭ kelkaj jaroj mi estis vidinta en la magazino tiam,post kvardek jaroj,iam duondorminte mi aŭdis el radioaparato,ke oni enketis ŝin en Germanio pri la sociaj aferoj,kaj ŝi esperis ke iuj eble faru aktivecojn,kaj demandis la publikon:Ĉu neniu estas jam por fari ion?tiam mi komplete vekiĝis kaj sentis havi esperon por fari ion,ne sciante kion fari,mi ne estis mendinta ŝiajn librojn,ĉar timis ke la kontrolantoj eblas ĝeni ŝin,ke ŝi ne havu eblan forumon kun mi,tamen irinte al Tehrano rekte mi aĉetis ŝiajn librojn,multaj koloneloj en la armeo batadis min kaj insultadis al mi kun pretekstoj,rezulte mi devis obei ilin,inkluzive timi ke  la nekonata kolonelo,eble estas edzo de tiu verkistino,aŭ estante konata,samopinias kun tiu kaj venĝas min el lia flanko,

                                                       49

bildo de davud shams hakimi


povigita de