Ensaluto

La simbolo de la famo(50)

la polico de la armeo deĵoris en la fina parto kaj elirejo de la garnizono en ties oficejo,ab tiu oficejo unupaŝe oni povus iri al la strato,mi estis gardisto en la antaŭa nokto,kaj post fini mian funkcion en kiu miaj armeaj vestoj makuliĝis kaj malpuriĝis,mi volis ŝanĝi la veston,kaj vesti mian ordinaran veston en la fina kaj ĉestrata parto de la garnizono,vesti mian ordinaran veston kiun mi havis en la sako,kaj kunporti la armean veston kun tiu sako,kaj pro tio mi petis permeson de tiu serĝento kiu estis samranga kun mi,li ne permesis,mi ne insistis,kaj obeis lin kaj aliĝis al foriro,sed li vokis min kaj minacis jene:Mi restigos ploranta tiun unun.Mi ne komprenis kaj foriris,tiam penseblis ke li punas min pro mia peto,aŭ li havas alian nekonatan problemon,post jaroj kiam oni devis permesi ke mi ĉiame eliru el la armeo,oni blindigis unu okulon de mia patrino,kaj kun trudata operacio desegnis profundan kaj vundan kaj ĉiaman plorsignon sur ŝian vizaĝon,soldatoj iam mokis pri tiu serĝento,kaj rakontadis aferojn al mi kaj al aliaj tiel ke mi aŭdu,kompreneble kun decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,en la funebra programo de la garnizono,en la martiriĝtago de sanktulo,tiu venis al la sceno,kaj suriris la seĝon,staris sur la seĝo kaj silentigis la funebrantojn,oni atendis ke li jam kantos funebrajn versojn kaj poemojn kaj nepre plorigos ĉiujn,sed li diris:Ĉu vi scias kio okazis hodiaŭ?hodiaŭ la sanktulo martiriĝis.post diri tion li malsupren venis ab la surseĝo,oni ridis pro lia tiela partopreno en tiu funebra kaj ploriga programo,post jaroj oni rompis mian piedon,kaj por facile plidifekti tion,prokrastis pri la urĝenta operacio,kvankam pro la prokrasto necesis operacio,oni ordonis al alia persono kiu atendis operacion de sia piedo diri kaj ripeti mensogon,kaj la mensogon li tiel diris al aliaj ke nepre mi aŭdu,li pretendis ke malsupren-veninte el la surseĝo lia piedo estas rompita,do,rezulte mi devis memori mokitan kaj riditan agon de tiu serĝento kaj la funebran tagon pri la sanktulo,kaj bezonante jam urĝentan operacion,versadi taŭgajn kaj konvenajn,unuarangajn poemojn pri la martiriĝtago de la sanktulo kaj peti lian helpon supozante lin en la loko de la dio,tiu alia piedrompita persono mem ne sciis ke kial li devas ripeti sian mensogon kaj miris parolante pri la sama afero,oni estis dirinta al li ke ni volas ĉi tiel enketi ĉi tiun maljunulon,kaj la piedrompita persono laŭ siaj diraĵoj al aliaj,ne sciis ke kia enketo eblas esti lia mensogo,miajn presitajn librojn  mi ofte devis delokigi,dum delokiĝoj oni kaŭzis ties perdiĝon ke mi pentu pro presiĝo de tiuj libroj,ĉar laŭ la decido kaj ordono de la regantoj,mi devis lasi tiajn kulturajn aferojn,kaj laŭdadi per poemoj la reĝon de la reĝoj kaj superstiĉojn kiujn liaj mastro-imperialistoj trudadis,la libroj de tiu koresponda verkistino,miasupoze estis perdita dum delokiĝo,sed efektive en aparta koverto restis en brusto de miaj libroj,kaj post multaj jaroj forpreniĝis per rabistoj,neniu vendisto rajtis vendi miajn librojn laŭ la decido kaj ordono de cenzuristoj,La simbolo de la famo kies tradukon oni jam legis en mia Esperanto,estis kaj ankoraŭ estas la sama libro ke dum kvardekses jaroj havas la saman sorton,kaj la perfortantoj volis neniigi kaj negi ties ekziston,kaj rezistante mi tradukis tion al Esperanto,due pro tio ke Esperantistoj por protekti Esperantajn tekstojn konfirmu ties ekziston,miajn aliajn librojn,presitajn aŭ nepresitajn kaj ĉiukaze restitajn,mi volas traduki al Esperanto por restigi,kaj preventi la destinitan pereon,miaj poemoj multe kaj pliparte estas pri Esperanto mem,kiam ajna kolonelo ofendis min,mi devis suspekti kaj eĉ pensi ke eble tiu estas la edzo de la sama  koresponda verkistino kaj punas min pro mia korespondo kun lia edzino,laŭ la volo de religiaj postulantoj,miaj poemoj rajtis montradi amon,sed amante la dion,do laŭ ili laŭdante la virton kaj pudoron kaj abstinon pri la seksaj aferoj,kaj la rezulto de ĉi tiaj poemoj devis trudi akceptendan kaj tolerindan seksan mankon al mizeruloj kaj rompi iliajn rezisteblajn karakterojn en fronto de la Anglaj ekspluatantoj,por konsoli min kaj redukti miajn psikajn problemojn,mi sentis trovi eskapvojon per revadi,

                                                                  50

bildo de davud shams hakimi


povigita de