Ensaluto

La simbolo de la famo(51)

mi iam iris duafoje renkonti iun virinon kiu deĵoris en hospitalo,kaj nepre eblis edziniĝi kun mi provizore,sed per intensa kontrolado el la flanko de la persekutataj religiuloj oni estis informiĝinta pri tia ebleco,en la hospitalo kvankam antaŭe ŝi estis konsenta kaj preta pri mia renkonto,oni diris ke ŝi estas irinta al festeno de cirkumcido al la domo de sia familiano,kiam mi eliris el la hospitalo,mirante vidis tiun interferanton kiu estis komisiito de timiga administracio de la informoj kaj sekureco,kiu el la alia parto de la granda urbo Tehrano troviĝis tie kaj denove avertis minace min ke tiu estas mia samurbano kaj ŝia edzo estas kolonelo,lia averto kaj intenco estis pri la koresponda verkistino,tamen en mia menso neebleco pri edziĝi provizore kun la flegistino de la hospitalo kaj ŝia eliro por partopreni en cirkumcida festeno neante al mi,povus havi alian signifon,kaj iu kolonelo de la armeo eblus tranĉigi mian seksan membron,multaj aliaj aferoj ankaŭ okazis kaj mi komprenis ke oni volas trovi pretekston kaj efektive fari tiun destinitan decidon de la persekutataj religiuloj,ĉar nehavante seksan membron,mi devis nepre ĵaluzi pri aliaj kaj por konsoli min versadi poemojn laŭdante la virton kaj pudoron kaj abstinon kaj ignoron kaj rezulte bataligi mizerulojn kontraŭ siaj seksrajtoj ke ili ne rezistu en fronto de la Anglaj ekspluatantoj kiuj volis trudi koncesion pri nia petrolo,versunte tiajn poemojn,mi akceptiĝus en kunvenoj de la persekutantaj religiuloj,kaj pro rompiĝo de mia karaktero,la adeptoj de la profeto-dio povus siasupozaĉe spionigi min por siaj celaĉoj,kaj versigi poemaĉojn laŭdigante siajn superstiĉojn por publikigi kun la nomo de alia poetnomita nepoeto,kaj neniu suspektus ke efektiva versanto de tiaj poemoj estas la sama konata membro de la persekutantaj religiuloj,el multegaj programoj pri kastri min,almenaŭ la jenan aferon mi neniam forgesas,la kolegoj de la freneza majstro trompis min pretendante,ke post mendi librojn kaj akiri la menditajn librojn oni povas sendi la prezon facile tra la bankoj,mi mendis kaj akiris la jarlibron kaj tri aliajn librojn,la bankoj ne akceptis sendi la prezon,mi skribis al UEA kaj iris al dependata administrejo por peti permeson,ĉiupaŝe mi estis subkontrolo el la flanko de la persekutataj religiuloj,oni sciis kien mi iras kaj kiun intencon mi havas,kiam mi atingis al la koncerna oficejo,iu Anglo ankaŭ atingis haste kaj min vidinte kvazaŭ trovis sian celon,scieblis ke li havas aferon al mi,mi staris en fronto de la tablo de la sekretariino kaj pro ĝentileco preferis doni mian vicon al tiu Anglo kiu miasupoze estis gasto en nia lando,sed li ne montris iun siarilatan intencon,escepte de atako al mi,atentigante la sekretariinon pri mi li Anglalingve diris:Eble mia filo havas tion. Mi distingis ke la adeptoj de la profeto-dio estas raportintaj al siaj Anglaj estroj ke jam la vireto estas kastrita,en alia neforgesebla tiurilata afero,en fronto de mia plendo,la armeo,kun decido de la freneza majstro,  estis raportinta al la reĝo de la reĝoj,ke la jena vireto  estas freneza,la oficejo ne akceptis ke mi sendu la prezojn de la akiritaj libroj,ties estro prenis mian jarlibron kaj neniam redonis,kaj ordonis ke alportu tiujn tri librojn kiujn vi estas mendinta kaj akirinta,mi neniam kuraĝis reiri tien,unu el tri libroj havis la titolon de la amoro kaj amo,sur kies kovrilo la fotoj de du homoj kisis unu la alian kompreneble sen permeso de nia fortulo,pro la timo mi inke makuligis tiujn fotojn,sed bedaŭrinde la inko aperis el la alia flanko de la papero kaj iuj linioj jam nelegeblis,do oni eblus akuzi min ŝajnigante suspekton pri aliaj aferoj,kompense kaj donace mi sendis librojn al UEA,kaj la tri librojn donacis al la delegito de UEA,kaj la sumon de la fakturo mi rekte sendis al UEA per la sama delegito,la prokraston kaŭzis la kolegoj de la freneza majstro de Esperanto,pri rezisto en fronto de tiuj kiuj volis min kastri,mi detale devas ekspliki en la historio de miaj masturboj,pri kastruntaj koloneloj,mi devus trovi vojon de iluzia rezisto por protekti mian psikan kapablon,mi demandis la religiajn sinjorojn pri la kulpo kaj malkulpo kiam oni revas sen ofendi iun kaj sen neniigi rajton de aliaj en speciala stato,kiam oni uzas la revon kiel medicinon,por protekti la sanon,mi akiris deziratajn respondojn,kaj utiligis la respondojn argumentante al la frenezulo,reve,

                                                                51

bildo de davud shams hakimi


povigita de