Ensaluto

La simbolo de la famo(58)

ŝi diris iujn frazojn al tiu alia,tiu komencis mirante rigardi al mi kolere kaj abomene,mi sidiĝis kaj atentis al mia stato,la kovrilon aranĝe faldis kaj vidis ke ne ekzistas iu dubenda kaj suspektinda afero,la du virinoj estis jam foririntaj kaj malaperintaj,mi ne memoris iun lastnoktan sonĝon,se en la sonĝo mi amorus kun iu,eble la freneza majstro kiu denove kontrolis mian menson,eblus informi al sia kolego,la sama doktoro kiu volis edzigi min ĉiame kaj bari al mi la eblecon de la provizora edziĝo,mi klopodis memori eblan lastnoktan sonĝon kvankam en la sonĝo ankaŭ mi timis kaj ne faris iun pekon,mi ekstaris iri al necesejo,en la vojo aŭdeblis paroloj de la flegistinoj el ĉambro kies pordo estis aperta,mi staris ĉe la pordo,ŝili kritikis pri...jes pri la doktoro,unu el ŝili diris:La doktoro...nu,restu,kaj ŝi jam silentis,mi iris atingis al la necesejo kaj sidiĝis sur ujon en angulo,ŝili ankaŭ venis tien,mia sidloko havis pordon kion mi estis ferminta,tamen apudaj voĉoj eblis aŭdiĝi,unu el la virinoj laŭ mia diveno pro ŝia voĉo,montris parton de sia vizaĝo al la alia post rigardi mem en la spegulo kaj diris,li faris ĉion al mia abstino,ne al mi,mi estis en lia posedo,al mia abstino,kompreneble ŝi montris la lokon kie estis forte suĉita kaj jam havis alian koloron,ŝi pliigis ke al mia abstino li respondis kun plezure-tremanta voĉo ke mi preparos vian edziniĝon kun iu poeto kiu nuntempe estas malsana,ni sanigos lin tiel ke li memvole versadu religiajn poemojn kaj laŭdadu la reĝon de la reĝoj,la alia virino diris ke antaŭhieraŭ je la nokto ĝis la mateno li havis min kaj faris tion kion faris al vi lastnokte,en la mateno li montris al mi tiun maljunan lamulon kiu estas kriplita kaj senvalida,la alia diris ke la saman lamulon li montris al mi kaj promesis ke la maljunulo nepre devos memvole versadi religiajn poemojn kaj laŭdadi la reĝon de la reĝoj,rezulte havos loĝlokon kiu devas esti je via nomo kaj via mema propraĵo,tiu alia diris al mi ankaŭ donis tiun promeson,li hieraŭ marĉandis telefone kun iu kaj diris strangajn frazojn mem mirante,li ripetis la diraĵon de la alia flanko por certiĝi ke la diskutatan aferon li komprenas,aŭ komprenigi al la alia flanko ke li komprenas,post ripeti li argumentis male:Ĉu ĉi tie ankaŭ estas garnizono?jes,en la armeo se li volus iri al ferio,devus proponi,prezenti,konsentigi civilan poeton kiu funkciu en lia loko,nu,anstataŭ li en ties mema loĝloko,ne necesus ke tiu mem venu al la garnizono,tiu povus sendi versitajn poemojn kiuj necesus,en la armeo ne troviĝis poeto,li devus trovi civilan poeton kaj promesi laboron de tiu poeto kaj akiri permeson de ferio,komprenata,jes,nu,sed tamen,sinjoro doktoro!ĉi tie estas hospitalo,ne garnizono,ne gar... sinjoro doktoro!neniu venas sin humiligi kaj resti en la frenezulejo por funkcii anstataŭ li,en sia vivoloko?ĉi tiu ne volas aŭ ne povas trovi tian homon parolante kun si mem,ne,ne,parolante kun si mem li ne promesas versi religiajn poemojn,li emfazas en mul...multaj partoj de siaj paroladoj ke mi ne havas Espera...kio?religian Esperanton,ne,ni ne donos ferion.li restas ĉi tie.La citanta virino pliigis,do ĉu li edziĝas ĉi tie?la alia virino ne povante respondi murmuris,kaj ŝili foriris,mi kiam eliris el la necesejo,diris al mi mem ke certe la alia doktornomita perfortanto estas mia mema freneza majstro de Esperanto,en la armeo ankaŭ tiajn rekomendojn li trudis por sin ŝatigi al la perfortantoj.Iu frenezulo preterigis min ke iru preteren,kion vi diras?-Mi?mi ne havas religian Esperanton!li puŝis min al flanko kolere,mi diris la saman frazon al la alia preterpasanta malsanulo milde por senkulpigi min,alia frenezulo vidis mian koleran poste mildan staton,kompatis al mi kaj konsole diris ke mi ankaŭ ne havas religian Esperanton,do dancas ĉi tiel kaj kantas,li komencis danci sed forgesis tiun mian direndan frazon,kaj demandis kion?strankon?trampon?Mi ankaŭ forgesis tiun vorton kaj anstataŭe ploris,tiu kompatema malsanulo denove komencis danci kaj kantante ,la nomon de mia lingvo diris erare,mi komprenis ke tiajn nehavendajn,nevolindaaaajn,ne akcepteblaaaajn vortojn li diras erare,sed mi mem HHHhhhHooohuuuhhhhHHH ne mem..m..me..memoriiiisHHHGuuhOOOHHHhh la ĝĝu...ĝu...ĝussshhHhhĝustaaan nomon de mia ling...gg...lingvo,nur mi ploris por montri ke tiuj diritaj vortoj estis eraraj,tute misaj,eraraj,HHH,

                                                             58

bildo de davud shams hakimi


povigita de