Ensaluto

La simbolo de la famo(59)

la flegistinoj vidis tiun dancon kaj aŭdis la kantadon,ŝili staris kaj spektis gaje,kaj pensis ke jam la maljuna lamulo estas decidinta edziĝi ĉiame plenumante kondiĉojn de la estroj,kaj volas per iu viro svati iun el ŝili,kaj la danco kaj kanto estas pro tio,ĉiuj el ŝili volis antaŭ aliaj iri kaj informi al la voluptema doktoro,pri la sukceso de la kuraco kaj homigo,la doktoro rekompence ĉirkaŭprenus,karesus kaj kisus kaj ordonus ke prenu sufiĉan informon kaj venu en tiu aŭ tiu vaka tempo por diri private la detalon,la kisita kaj karesita kaj flirtita virino aliĝus al iu flegisto por preni detalan informon prie ,tiu donus al ŝi la informon,kontakto de la virino kun mi mem,ŝia ajna kontakto kun mi estis prohibita el la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,aliaj frenezuloj vidis spekton de la flegistinoj kaj komencis danci kaj kanti la saman frazon sed ĉiuj prononcis la nomon de mia lingvo erare kaj diference,strankon,pisĉranpon,testranĉon,ktp,mia kapo turniĝis jen al iu jen al alia flanko kun mia protesta stato,mia koro tremadis,tute mi mem tremis indigne,sed ne povis grumbli,nek povis krii pro sekiĝo de mia gorĝo,la flegistinoj venis antaŭen vidinte mian pozicion kaj volis informiĝi pri kielo de la svatemo,neniu el la kantantoj povis respondi al ŝiliaj intencitaj kaj malrektaj demandoj kaj eĉ ne komprenis ke la demando estas pri alia neatendita afero,do unu el ŝili pasis la baron,rezignis la prohibicion kaj parolis kun mi mem unuvorte:Kio?Mi volis respondi ke vi tute misas,la danco kaj la kanto ne estas pro okazota humiliĝo kaj homiĝo kun kondiĉoj de la persekutataj religiuloj kaj la ordono de la persekutantaj religiuloj ne povas trudi tiojn,el antaŭ pasitaj sesdek jaroj mi volis edziĝi provizore,pro multegaj kialoj,neĉiame,neĉiame,neĉiame,malgraŭ,malgraŭ,malgraŭ trudo de la freneza majstro de Esperanto,nur provizore,nur provizore,nur provizore,pro milmil,milmil,milmil multegaj kialoj,mia buŝo en fronto de kio?post movetiĝoj malfermiĝis,sekiĝo de mia gorĝo dolore eliĝis,mi kriis:Pro...pr..pro...vizore,prov...iz...ore...provizore,mi tremadis pro la kolero,kaj ne povis resti stare,sidante mi falis,sed volante ekstari,proteste al la kantantoj kriis Esperanton,kaj jam trovinte tiun vorton mi ekstaris gaje kaj ĝojplene ploris,iu flegisto prenis mian brakon,kondukis min al mia lito,poste haste reiris por mem paroli kun la flegistinoj,intermetante la freŝan kaj entempan aferon,mem amikiĝi kun ŝili,mem flirti,amoradi kaj kunseksi,en tiu tempo mi povus havi oportunon por versi religiajn poemojn laŭdadi la virton,kaj pudoron,kaj rezignon,kaj ignoron,toleron,submetiĝon kaj la reĝon de la reĝoj,poste li venus kaj emfazus pri la kondiĉoj de la destinita ĉiama edziĝo,mi devus ĝis lia reveno klopodi kaj pruvi mian taŭgecon pretigante miajn versitajn poemojn pri la postulataj temoj,kiam mi sidiĝis sur mian liton,la flegisto rapide iris paroli kun ŝili,ĉe lia foriro mi diris post li ke mi ne havas religian Esperanton,li aŭdis sed ne atentis al ties signifo,flirti kun la flegistinoj estis plinecesa ol atenti al mia stato,en la armeo kiam iu virino jam pretis edziniĝi kun mi,neniu prezentis ŝin al mi,unue oni sendis ŝin deĵori en oficejo,en kiu adepto de la profeto-dio ĉeestis,kaj rajtis,povis,kapablis flirtadi kaj kunseksadi kun ŝi,post monatoj iu viro,nepre viro el la membroj de la persekutantaj religiuloj,el la fora distanco montris tiun pasantan virinon al mi,tiun volontulinon,kaj pretis ke se mi jam estas homigita kaj humiligita,signife se mi pretas versi religiajn poemojn kaj laŭdadi la reĝon de la reĝoj,li,ne mi mem,nepre li,svatu ŝin por mi,tamen kun destinitaj kondiĉoj kaj difinitaj pruveblaj postuloj kies plenumiĝon estas decidintaj persekutataj kaj ordonintaj persekutantaj religiuloj,antaŭ plenumiĝo de tia svato,mi devis pruvi mian submetiĝon kaj versadi poemojn laŭdegante la reĝon de la reĝoj kaj religiajn superstiĉojn,ke tiu aŭ tiu alia ekscelenco akceptu mian servadon kaj servemon,alikaze mi ne kapablis eĉ rigardeti al tiu pasanta volontulino,ĉar tiukaze la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj punus min aŭ mian patrinon kun la nomo de la virto.Virto! virto! virto! mi ne havas,ne havas,ne havas religian Esperanton, 

                                                                   59

bildo de davud shams hakimi


povigita de