Ensaluto

La simbolo de la famo(63)

antaŭ monatoj oni estis gluintaj paperajn avertilojn al la pordoj de oficejoj,ke zorgu pri viaj dokumentoj kaj dosieroj kaj sekretoj,la ŝtelistoj eblas malkovri viajn sekretojn,atentu!spionoj eblas rigardi el ŝlosiltruoj,sur avertiloj estis desegnaĵoj,kaj presitaj figuroj,kaj montriĝis ke iu rigardis el ŝlosiltruo,kaj la konsciaj funkciantoj estis mem informiĝintaj zorgante,kaj jam batis,arestis,kaj kondukis tiun al la armea juĝejo,antaŭ semajno,oni estis jam eliminintaj tiujn avertilojn,tamen en la mensoj de la funkciantoj kaj tute armeanoj tie restis la efiko de tiu averto,se pro la ĵaluzo aŭ esploreme mi rigardus por scii kiun rilaton havas mia osa edzino kun tiu amorema kolonelo,oni nomus min spiono,kaj la Anglaj ekspertoj atribuus al mi spionecon,kaj pretendus ke mi estas eniĝinta al ilia armeo por saboti kaj oni devas mortigi min,ili ne akceptus rezonojn de aliaj laŭ kies distingoj,la mizerulo mensoge estas dirinta ke mi kredas la profeto-dion,kaj dirante tiun mensogon kiel multaj aliaj eble volis akiri helpomonon kion li nepre bezonis,aŭ volis flirti kaj amori kun iliaj virinoj,tion ankaŭ la mizerulo certe bezonis,mi mem tiam argumentis ke miaj versotaj poemoj eblas eĉ nepras esti parto de mia animo,kaj devas publikiĝi kun mia nomo,el la alia flanko la adeptoj de la profeto-dio malhonoras mian nomon,do ili ne volas ke mi servadu al la reĝa moŝto,kaj mia tiela servemo restadas en stagno,kaj la vojo estas barita per tiuj kiujn mi respektas kaj ne estas motivo ke mi atribuu al ili malfavoron kaj punemon pri mi mem,do inter ili eblas ekzisti iuj kiuj oponas al la reĝo de la reĝoj,kaj pro tio mi hezitas,dubas,kaj suspektas,jam pri la skolo de la profeto-dio,iuj akceptis miajn argumentojn kaj rekomendis ke mi aliĝu plie kaj rifuĝu al la organizoj de la persekutantaj religiuloj,kaj pruvu mian servemon al ili kaj al la reĝo de la reĝoj,poeme laŭdante sanktulojn de ĉi tiuj fortuloj,mi argumentis pruveble ke ĉi tiuj fortuloj estas kunlaborantoj de tiuj fortuloj en la administrejo de la informoj kaj sekureco,kaj la adeptoj de la profeto-dio ankaŭ havas ĉi tian postulon,kion mi povas fari?efektive la adeptoj de la profeto-dio malhonoris mian nomon por migrigi min al eksterlando,kaj volis enigi min al organizoj de siaj oponantoj kaj tiaj kunlaborantoj,ke havante alian figuron mi laŭdadu la reĝon de la reĝoj,mi preferis atribui min al la persekutataj religiuloj,ke mia laŭdo pri la reĝo de la reĝoj estu senvalida kaj kaŭzu malhonoron al la devigantoj,kaj al la reĝo mem,mia osa edzino esploris kaj eblus rajtigi min se mi pasus la problemojn,eliminus la barojn kaj solvus enigmojn pri ekzisto de la baroj,ŝi volis antaŭe edziniĝi kun mi ĉiame,eĉ se unu el miaj okuloj  blindiĝus per la batado de la kolonelo kaj difektigaj materialoj kiujn oni verŝus al mia okulo en la armea hospitalo kun la nomo de kuraco,kaj tio devus okazi nepre se mi rigardus el la ŝlosiltruo,el mia flanko la rigardo eblus esti pro la ĵaluzo kaj esploremo pri mia osa edzino,kaj el la flanko de decido kaj ordono de perfortantoj pro de spionemo,la efektiva spiono montrus kompaton,ĉar sciiĝis ke pro la ĵaluzo,do ŝin amante la unuokula mizerulo estas rigardinta el la ŝlosiltruo,kaj kun preteksto de kompato tiu edziniĝus kun mi,rekompence mi devus versadi poemegojn,laŭdante  la reĝon de la reĝoj kaj tiun sanktulon kiun la Anglaj ekspertoj volis nomi dio per miaj poemoj,atribui diecon al tiu sanktulo estis konsentita el la flanko de torturantaj decidantoj kaj turmentantaj ordonantoj,ĉar kaŭzus disiĝon kaj apartiĝon kaj konfliktojn kaj bataladojn inter kredantoj de la komuna religio,kaj tiajn aferojn bezonis ekspluatantoj,estis la fina parto de la deĵortempo,mi alvokita iris al la favorĉeesto de la kolonelo,li demandis ke kial mia saĝo ankoraŭ mankas,kial mi ne havas saĝon por versadi postulatajn poemojn? Mi balbutis neaŭdeble kaj nepovante diri ion,oni sciis ke el multaj pasitaj jaroj,mian osan edzinon,la destinitan virinon kiu eblus edziniĝi kun mi,antaŭe povis kaj volis fikadi la adeptoj de la profeto-dio,eĉ kiam ili estis simplaj soldatoj,la kolonelo volis solvi la problemon montrante kaj ŝajnigante alian programon,samtempe la sama fraŭlinnomita virino envenis kaj ŝajnigis ke ŝi petas ferian tempon,koketante al la kolonelo kaj implicante al mi,ke kun ties helpo,

                                                            63

bildo de davud shams hakimi


povigita de