Ensaluto

La simbolo de la famo(67)

,se mi ne supozu ke estante en danca stato kun partnero,mi amoras kaj preparas la nuran vojon por ejakuli,ĉu troviĝas alia vojo por necesa kaj bezonata ejakulo?ne,ĉiuj aliaj vojoj estas fermitaj laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,por versigi religiajn poemojn kaj laŭdigi la reĝon de la reĝoj,kaj nur tiukondiĉe permesiĝas ejakulo post edziĝi ĉiame,el la alia flanko inter tiuj kiuj intermetas  neplenumeblan kondiĉon,estas aliaj ke  volas kompleksigi kaj rezulte teroristigi min,kaj eble post versigi postulatajn poemojn kaj karigi min en fronto de altrangaj perfortantoj,kaj proksimigi min al la favorĉeesto de pligravaj trudantoj,volas uzi kaj utiligi miajn kompleksojn por siaj celoj kaj atendas memmortigan agon por neniigi siajn oponantojn kaj politikajn rivalojn,miasupoze oni jam enketas min:Kiu volas teroristigi vin?diru al ni,ni ja volas trovi tiun,ni volas malkovri la realon,vi ja devas diri,prezentu tiun aŭ tiujn se vi estas sincera,alikaze... Kiu?vi,vi,vi,vi mem,vi mem,vi mem sciante aŭ nesciante,kiu kaŭzis kompletan,daŭran mankon de la seksebleco?kiu kompleksigis min?kiu trudis kaj postulis neplenumeblan aferon?kiu prohibis provizoran edziĝon dum sesdekjaroj?kiuj fermis ĉiujn eblajn vojojn kaj intermetis neplenumeblajn kondiĉojn?ĉu vi mem ne konas vin kaj viajn kolegojn kaj kunlaborantojn?kiuj kompleksigis min kun decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj fermante ĉiujn vojojn de ejakulo kaj intermetante neakcepteblajn kondiĉojn?inter vi ĉiuj,la freneza majstro de Esperanto estas nur freneza,kaj kiam sentas havi abomenon pri la persekutantaj religiuloj,por konsoli sin ne trovas alian vojon escepte de servemo al la persekutataj religiuloj,kaj plenumas ilian decidon kiel ili mem uzante ordonon de la persekutantaj religiuloj,ekzemple por humiligi,obeigi,mizerigi,kripligi min,kaj ne kapablas pensi ke en senpieda stato mi image iros al la Londona dancejo,trovos tiun Anglan inteligentan fraŭlinon kaj volos danci kun ŝi,ĉar alia vojo de ejakulo en nia lando eĉ ne supozeblas por mi,supoze ankaŭ en la danco mi ne havas pekemon,necesas al mia psiko kaj instinkto ke mi partoprenu en ĝusta kaj rajta ago de tiu saĝulino kiu forigis la religian,religinoman interferanton,se mi cedus al interfero de tiu trudanto,devus migri al Arabujo por membriĝi tie en la AnglaRusa armeo kun la nomo de tiu aŭ alia religio,mi ne volas,ne volas,ne volas partopreni en tiu armeo,daŭrigi mian dancemon kun tiu afabla fraŭlino havas tian celon por eviti la grandan pekon,nehavante seksan intencon pro la timo,tiam mia reala danco ne estis peko,kaj nun estas nur supoze pro la kuracaj intencoj kaj ne estas peko,helpi al la vivo de la instinkto estas bonfaro,en la kuracaj aferoj la sinjoroj akceptas facilecojn kaj indulgas favore,vi enketas min por minaci kaj forigi el mia menso la ĝustan distingon,vi enketas ke dume serĉi kaj trovi alian vojon kaj trudi vian antaŭan,antaŭefiaskitan intencon en nova situacio kiun vi volas krei,vi enketas por rompi mian karakteron kun alia maniero,mi scias vian intencon kaj konas viajn diversajn manierojn fiaskitajn kaj fiaskotajn,mi neniam forgesas ke en la Londona dancejo,tiu fraŭlino netrovinte la interferanton volinte riproĉi lin,rigardis al mi el eksterdancejo,ŝi atendis min,dum kvindek jaroj mi image iradis al ŝia ĉeesto,ŝi sciis ke mi preferas akiri ŝian favoron,sen mia peto tiam prenis mian manon kaj rigardis al la orkestro kaj atendis ke la danco komenciĝu,kelkfoje ŝi ridetis al mi,kaj tra tiu rideto ni ambaŭ venĝis la adepton de la profeto-dio,mia koro fortege batadis,mi estis trovinta la eblan,la nuran vojon por eble edziĝi provizore kaj ejakuli sen versi religiajn poemojn nelaŭdante la reĝon de la reĝoj,post multjaraj atendadoj ni ambaŭ rezignis atendi la muzikon,iam mi diris al ŝi ke mia najbaro aŭskultas kaj volas trovi pretekston kaj difekti mian vivolokon kun decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,antaŭ kvardek jaroj dum la imaga danco kiam mi eĉ kuŝis kaj mia kapo apogis al ŝia brusto,ŝi afable viŝis mian larmon kaj rezignis atendi la muzikon,tiel ankaŭ ŝi povus venĝi la religian interferanton,kaj mi povus servi al ŝi respondante pozitive al ŝia ekscita bonfaro kaj instiga fiero kiu fontis el ŝia seksa revolucio kaj povus helpi al mia rajto por edziĝi provizore,en la akceptita regulo de nia socio,niaj religiuloj baras tiun vojon al mi,do mi devas rifuĝi al ŝia seksa revolucio,post multjaraj atendadoj en kiuj,

                                                                   67

bildo de davud shams hakimi


povigita de