Ensaluto

La simbolo de la famo(68)

oni prohibis la seksan rajton al mizerulo kaj baris eĉ la vojon de provizora edziĝo eĉ kripligante la mizerulon,ŝajne nur por versigi religiajn poemojn kaj laŭdigi la reĝon de la reĝoj,sed efektive por kompleksigi kaj produkti teroriston kaj sendi aŭ migrigi al eksterlando,neniu organizo defendis la mizerulon,ke post defendi kaj venki kaj bari la vojon de trudo,esploru kaj sciu ĉu la mizerulo havas iun kulpon ke pro tio oni volis kripligi lin aŭ ne,mi nur defendis kaj baraktis ne laŭdadi la reĝon de la reĝoj nek religiajn superstiĉojn,enlitiĝante en la hospitalo…,pro la feblo kies kaŭzo estis sangeltiroj,mi deziris alvenon kaj interferon de iu Amerika serĝento kiu enketu min kaj raportu ke ĉi tiu persono jam ne kapablas versi poemon nek laŭdi religion nek la reĝon de la reĝoj,neniu sanktulo kiu ĝis tiam estis prezentita al mi per la samaj trudantoj kaj perfortantoj, povis fari tian ĝustan aferon,kaj ili ne estis la samaj sanktuloj kiojn la historio estis prezentinta,por konsoli min mi ripetadis en mi mem ke mi ne havas religian Esperanton,pro mia Esperantisteco,la freneza majstro kun siaj subuloj kaj klubanoj kaj ĉiuspecaj perfortantoj persekutis min por trudi decidon de la persekutataj kun ordono de la persekutantaj religiuloj,ĉiuj organizoj kaj partioj,grupoj kaj grupetoj,antaŭ ĉio volis ke mi estu ĝusta kaj zorgu por ne havi kulpon,la mankoj eblus iam kulpigi iun,kaj pretekstoj eblus atribui kulpojn al senkulpuloj,neniu interferanto volis forigi mankon kaj distingi malĝustecon de pretekstoj kaj atribuoj,la pretendantoj ne kapablis scii tiel ke la freneza psikologo de nia religia socio ne kapablis kompreni,en mia tuta vivo nur iu Amerika serĝento post rekte enketi min ĝuste estis distinginta kaj raportinta ke ĉi tiu serĝento ne povas versi postulatajn poemojn,neniu sciencisto en nia religia socio povis distingi tiel ĝuste,se ili nepre distingus,certe rekomendus ke oni kripligu la mizerulon ke li bezonu helpomonon kaj pro tio devigite obeu,la Anglaj frenezuloj kies nomoj estas inteligentaj en tre poketa tempo distingis ke ĉi tiu persono bezonas inon,do okazis miraklo,niaj sciencistoj sciis tion,kaj uzis kaj utiligis la saman bezonon,daŭrigante kaj pliigante tion,aŭ aliam volante kastri min,por trudadi siajn postulojn,niaj perfortantoj uzis ankaŭ la majstron de Esperanto trudante siajn intencojn,kaj la frenezulo anoncis ĉiam sian pretecon en servado al ajna perfortanto volante akiri rekompencon kaj permeseton pri prezenti sin kiu liasupoze estis Esperanto,la freneza majstro neniam pensante eĉ mem partoprenis en decido de la persekutataj religiuloj kiuj mensoge,la frenezulo kredante iliajn mensogojn,atribuis al mi kulpojn kaj rezulte punis mian patrinon,oni blindigis okulon de mia patrino,oni klinis per trudata sangeltiro kaj operacio per kupo,klinis ĉiame ŝian kapon,oni per ĉiama vundo plorigis ŝian vizaĝon,kial?la freneza majstro ne kapablis kompreni la kialon,mem partoprenante en tiaj agadoj per rekomendo kaj konsilo,efektive pliparte iuj volis teroristigi min,post kompleksigi,ĉe la memmortiga ofero,se mi hezitus,se mi ne obeus,se mi marĉandus aŭ havus kondiĉon,la trudantoj minacus eble kun gestoj aŭ alimaniere ke via patrino mortos,mi por savi la vivon de mia patrino devus obei kaj min mortigi batalante kontraŭ tiu aŭ el la flanko de tiu perfortanto kontraŭ alia perfortanto aŭ sindefendanto,la freneza majstro nur trudis sian intencon multofte,ke ne kritiku la persekutatajn religiulojn aŭ forlasu Esperanton,la frenezulo trudante la jenan intencon uzis decidon de la persekutataj kaj ordonon de la persekutantaj religiuloj kutimigante min ke mi timu kaj ne faru ion memvole eĉ min defendante en fronto de perforto,edziĝi ĉiame en mia menso havis netolereblajn rezultojn,feliĉe la adeptoj de la profeto-dio kiuj perforte volis membrigi min en siajn inferajn organizojn,ne akceptis kaj ne toleris mian membrecon sen mia ĉiama edziĝo,mi ne edziĝis ĉiame ke ili ne akceptu min,tamen mi nur mensoge pretendis ke ili estas bonaj,kial mi ne laŭdas la reĝon?ili baras tiun vojon,ili kiuj volis devigi min efektive por laŭdi la reĝon estus akuzitaj,ĉi tiu estis mia defendo,nelaŭdante la reĝon kaj akuzante tiujn kiuj volis devigi min kaj laŭdigi la reĝon per miaj poemoj,pretendi ke ili estas bonaj negis kaj kovris  ke mi venĝas ilin, mi ne volis eniri al la Angla armeo kaj saboti suspektigante la reĝon pri liaj superuloj,mi defendis min en fronto de trudo,mi ne sciis ke tiu

                                                                      68

bildo de davud shams hakimi


povigita de