Ensaluto

La simbolo de la famo(69)

religinoma politika partio konsistanta el Rusaj spionoj kaj el Anglaj frenezuloj estas la Angla armeo,la Anglaj ekspertoj volis ke mi post lerni teorie,riparu aparatojn sed iuj el ili mensoge pretendis ke la vitra kaj vizaĝa parto de aparato estas gratita dum mia okupiĝo al la riparo kaj insultis al mi pro tio,oni divenis ke ili ne volas ke mi lernu kaj sukcesu en la riparo kaj volas ke nia armeo ĉiam bezonu iliajn helpojn,iuj el niaj oficiroj havante tian divenon sen atento de tiuj ekspertoj kaj iam sen mia atento,esploris prie kaj malkovris ke la vitroj kaj lensoj antaŭe estas gratitaj,kaj mi ne havas iun kulpon kaj la mensogantaj ekspertoj atribuas kulpon al mi mensoge,post pruviĝi mensogoj de tiuj ekspertoj,iuj el ili al mi ripetis sian pretendon sed ĉifoje milde kaj ŝerceme,kaj serioze kaj rigide anoncis ke se iu eniĝu al nia armeo por saboti laŭ nia leĝo ni mortigas tiun,kiu senkaŭze kulpigis vin?kiu suspektigis vian reĝon pri nia armeo?Mi iam antaŭe kritikis la adeptojn de la profeto-dio,laŭ mia ĝusta distingo ili estis barintaj seksvojon al mi,kaj pro tio mia menso ne funkciis bone,mia iama poezia talento estis en stagna kaj kriplita pozicio,do mi ne kapablis poeme laŭdadi la reĝon de la reĝoj kaj religiajn superstiĉojn se mi volus,mi estis mensoge dirinta ke la adeptoj de la profeto-dio estas bonaj,ke oni ne sciu ke mi abomenas ilin kaj venĝante pretendas ke ili baris mian vojon,tiam mi eĉ preferis ke iuj baru la poezian vojon al mi,do ilia boneco estis en mia menso la sama afero,ne estis reala aŭ serioza aŭ nepardonebla mensogo en mia penso,mi preferis ke ili baru mian vojon kvankam ne prohibante al mi la seksan rajton,ĉi tiu pozicio ke ili estas bonaj kaj ili baris mian vojon kaŭzis ke la reĝo de la reĝoj suspektu ilin kaj la Anglaj ekspertoj pensu erare kaj mise ke mi estas eniĝinta al ilia armeo por saboti,do ili venĝis min kaj trudis stigmaton al la vizaĝo de mia patrino,laŭ la decido kaj ordono de perfortantoj oni mortigis min kaj donis mian vivan kadavron al mia patro,restante viva sub kontrolo de ĉiuj mi devis versadi postulatajn poemojn,alikaze oni mortigus min komplete,oni kastris min ke mi ne versu erotikajn poemojn,oni punis mian patrinon ke post teroristigi min se mi ne obeu kaj ne akceptu memmortigan agon,iuj minacu ke via patrino mortos,mi por savi la vivon de mia patrino  devus obei la trudanton,post steriligi kaj kastri min,ankoraŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj kaj ilia komuna kolego la freneza majstro de Esperanto restas neŝanĝite,la vireto devas edziĝi ĉiame,neprovizore,mi ne havas religian Esperanton,mia lingvo,mia Esperanto ankaŭ restas en la jena pozicio,la organizoj de la persekutataj religiuloj ab la komenco apartenis al la Rusaj ekspluatantoj,iuj Anglaj politikaj ekspertoj helpis kaj protektis la rivalon de la profeto-dio,por devigi iujn tiel ke la jenaj adeptoj cedu al ĉi tiuj ekspluatantoj,ĝis tiam ke laŭ la ekspertizo de iu Angla interferanto ŝajne efektiviĝis ĉi tiu programo,sed efektive trompiĝis la Anglaj ekspertoj,kaj la adeptoj de la profeto-dio sekrete kaj pliparte restis apartenataj al la Rusaj perfortantoj,la freneza majstro de Esperanto havis klubon en iu strato kien mi ne rajtis aliĝi,iu adepto de la profeto-dio apartenate al Rusaj programoj,estis rekomendinta ke ĉi tiajn rubaĵojn ne permesu veni ĉi tien,baru lian vojon,forpelu ĉi tian rubaĵon! Mi neniam iris tien,pasis jaroj,la freneza majstro pro konsilo de Esperantistoj volis jam permesi mian aliĝon,do laŭ lia rekomendo oni oficiale nomis tiun straton la strato de tiu Angla eksperto kiu tre klopodis helpi al la rivalo de la profeto-dio,ĝis tiam ke erarmise konvinkiĝis ke jam tiu infera organizo apartenas al Angloj,post aliaj jaroj mi informiĝis hazarde ke jam tiu strato estas samnoma kun tiu Angla politika erarmisanta eksperto,kaj post aliaj jaroj,oni hazarde renkontis min kaj informiĝis ke mi ankoraŭ ne aliĝas tien,poste ankaŭ oni trudis operacion al la brovo de mia patrino punante min laŭ la mensoge atribuita kulpo,pro rekomendo de la freneza majstro kiam la klubo de Esperanto situis en tiu strato kun la nomo de la Angla eksperto,tamen puni mian patrinon pro atribuita kulpo al mi koincidis al programoj de Rusaj ekspertoj,por teroristigi kaj migrigi min al Arabujo,la freneza majstro pensis ke migrinte tien mi propagandos

                                                                 69

bildo de davud shams hakimi


povigita de