Ensaluto

La simbolo de la famo(71)

Esperanton,do oni perforte asekuris mian dometon kaj miajn havaĵojn,ke post forpreni miajn librojn kaj difekti mian dometon,post rezisti,neadi kaj marĉandi,laŭ la trudata asekuro oni donu al mi monon,per kiu mi edziĝu ĉiame nehavante la librojn,miajn Esperantajn librojn,kial rubaĵo havu Esperantajn librojn?mi estas rubaĵo,tiun nomon estas metinta sur min adepto de la profeto-dio,kaj la majstro de Esperanto estas akceptinta,kial la ŝtelistoj ne akceptu?nu,oni konfirmu ke mia nomo estu rubaĵo,anstataŭe oni permesu ke mi ne havu religian Esperanton.La freneza majstro pretendadis ke ankoraŭ ne estas farita akurata esploro pri la Eŭropaj kaj Amerikaj filmoj kiuj prezentante scenojn de sonĝoj el la vivo,kiom partoprenas en senti humiliĝon kaj malkontenton en la mensoj de niaj junuloj kaj neceson de forkuro el nialanda civilizacio  en blindblinda imito el la supraĵoj de la okcidenta civilizacio,bedaŭrinde en niaj junuloj estas disvastita malsaneske tia humiliĝo.La frenezulo ne scias ke la manko de la seksebleco el la komenco de la pubera tempo kiom multe malsanigas la junulojn,kaj por redukti tiun malsanon,la junuloj ĝis sia morto rifuĝas al konsoliloj inkluzive al Amerikaj kaj Eŭropaj filmoj,tamen pro la manko de la samaj konsoliloj implikiĝas al aliaj malsanoj,psikaj kaj korpaj,diversspecaj malsanoj estas pro la manko de la samaj kaj similaj konsoliloj,pro la manko la junuloj bataladas kontraŭ siaj instinktoj atakante al la instinktoj de ĉiuj aliaj por sin konsoli,la frenezulo scie,nepre scie kontentigas tiujn kiuj volas rompi la karakterojn de la mizeruloj barante ajnan eĉ imagan vojon de seksebleco por trudi koncesion pri nia petrolo kun la Anglaj ekspluatantoj,oni devas demandi kial la junuloj ne kapablas trovi alian vojon anstataŭ konsoli sin per Amerikaj kaj Eŭropaj filmoj?kial la provizora edziĝo ke povus solvi multajn problemojn,nomiĝas prostitueco?la romano kies nomo estas Lolita,per la sklavoj de la reĝo nomiĝas malbona,deloga kaj nelegenda,ties aŭtoron la sklavoj de la reĝo nomas perpleksa,kaj pretendas ke iuj sub efiko de tiu romano estas tranĉintaj manojn kaj piedojn de knabinoj kaj eligintaj ŝiliajn dentojn ke ŝili ne povu defendi sin,kaj metinte la nomon de Lolita al tiuj malfeliĉaj knabinoj estas ŝilin vendintaj al riĉuloj por kunseksi,post tranĉi ŝiliajn defendvojojn,do tiu romano estas malbona,kial tiuj sklavoj de la reĝo pretendas tiel?ili volas bari ajnan eĉ iluzian seksvojon al la mizeruloj kun la nomo de la virto,kaj trudi al la socio koncesion pri la petrolo,laŭ ili kiam ne eblas tia trudo per la reĝo,devas esti ebla per la princo,efektive iuj kruelaj politikistoj ke nomas tiujn knabinojn Lolita,diveneble eĉ kompreneble,distingeble volas venigi la aŭtoron de tiu romano subdemanden,la samaj tranĉantoj de piedoj kaj manoj de la knabinoj,bataladas kontraŭ tiu romano,en ĉiuj partoj de tiu leginda kaj al mia lingvo Esperanto tradukenda romano ne okazas netolerebla afero kontraŭ ties aminda ĉampiono kies nomo estas Lolita,ioma doloro kaj diskuto kaj disputo kaj unufoja kverelo kaj la lasta apartiĝo ne estas pli ol la samaj aferoj inter multaj geedzoj,ĉiuj aliaj aferoj estas kun plezuro kaj konsento kaj deziro kaj voloj de Lolita mem,kaj la kondutoj de geparoj estas agrablaj por ambaŭ ili,kaj en la posta apartiĝo ankaŭ Lolita sentas feliĉon,male ŝtelantoj,aĉetantoj kaj vendantoj de la knabinoj nominte ŝilin Lolita tranĉante ŝiliajn membrojn venĝas Lolitan ke estas en tiu romano,kaj volas ke oni ne legu tiun romanon,ĉar la leganto eblas senti sin en la loko de ties alia ĉampiono kaj protekti sian instinkton en fronto de pereo kiun trudas al la mizeruloj decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,la provizora edziĝo estu ebla ke rezulte oni ne rifuĝu al tia romano por veki sian instinkon kiun dormigas la perfortantoj,kaj eĉ povante mortigas,el mia knabeco,el mia juneco,el la pubera tempo mi preferis amikiĝi kaj rilati kun junulinoj,tion ne permesis la frenezuloj de nia socio,tiu afero eblus efektiviĝi kun provizora edziĝo,en la jena pozicio eblas ke mi multe ŝatu tiun romanon,por supozi eblan vojon al mia instinkto,por konsoli min,eĉ por psike meti min per iluzio al la loko de ties ĉampiono kaj akiri la povon de masturbo,ĉar ĉiuj aliaj vojoj de necesa kaj bezonata ejakulo estas fermita,la nura vojo por preventi kompletan kripliĝon de la instinkto estas la sama,kial mankas aliaj vojoj?ĉiukaze la  

                                                              71

bildo de davud shams hakimi


povigita de