Ensaluto

La simbolo de la famo(73)

nefinitaj kontaktoj de niaj junaj kaj krudaj kaj sanaj korpoj tiris nin al tia sufero kaj kolero ke eĉ la malvarma akvo de liberaj maroj en kies subo ni povus ungumi unu la alian,ne dormigus tiun koleron,ni forkure rifuĝis el la kafejo al la bordo,niaj familianoj sidis en la kafejo...ni trovis vakan amplekson de sablejo,tie sub la violkolora ombro de ruĝeskaj kavernsimilaj ŝtonoj,mallonge sed kun multaj entuziasmo kaj varmo ni karesis unu la alian,en tiu nokto Anabel por ĉi tiu kontakto,povis trompi siajn malicajn familianojn kiuj zorgis pri ŝi,en la bosko de malantaŭa parto de ilia domego ni trovis lokon por sidiĝi sur malaltan ŝtonan ruinitan muron...kiam mi kisis ŝian lipangulon kaj varmegan orellobon ŝi tremis en si kaj konsterniĝis...ŝi estis nuda sub sia fajna ĉemizo,ŝiaj piedoj,ŝiaj belaj kaj varmaj piedoj ne estis proksimaj unu al la alia,kiam mia mano situis sur tion kion mi serĉis,ŝi sidiĝis iome alten al mi,kaj kiufoje en tiu sia sensimila ebrieco ŝi atingis al punkto ke volis kisi min,klinis sian kapon kun kalma kaj malsolida movo kaj mian pojnon premis al inter siaj nudaj genuoj,kaj duone reduktis la premon kun blovsono el la varma spiro kiu trafis al mia vizaĝo,por lasi sin el la doloro de la amo unue rigide ŝiajn malsekajn lipojn frotis al miaj lipoj,ĵetumante siajn harojn al la malantaŭo foriĝis el mi,denove en la sama obskuro proksimiĝis al mi kaj lasis ke mi suĉu ŝian apertan buŝon... Do decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj fermis ĉiun vojon ke mi ne legu tiun romanon,ili dolorigis la okulojn de mia patrino per sablo,la ekspertizo de la psikologo de la psikologoj en nia religia socio estas rekomendinta perpleksigi mizerulojn kaj ne permesi ke iu mizerulo trovu vojon de konsoliĝo,la virtonomita decido de la persekutataj ne permesas ke la virtonomita ordono de la persekutantoj favordonu konsoliĝvojon al la psiko de mizerulo,kial?ĉar la mizerulo eblus havi monon,eblus aĉeti tiun libron,eblus legi tion,eblus ŝati,voli,deziri,pensi pri tradukiĝo de tiu libro al sia mema lingvo,el la Persa,el la Persa lingvo al sia mema Esperanto,ties tradukita,Persa teksto ekzistas en nia socio,kaj ne diferencas al tiuj kiuj baras la vojon al la Persalingvanoj,se la sama teksto ekzistu en Esperanto,neniu diferenco eblas fronti al tiuj kiuj volas trudi koncesion pri nia petrolo barante eĉ imagan seksvojon al mizeruloj,tamen la tuta afero de la problemo dependas al tio,ke la mizerulo,en defenda stato kritikas la persekutatajn religiulojn,rezulte li ne havas multajn rajtojn,inkluzive li ne havas eĉ imagan seksvojon pro ordono de la persekutantaj religiuloj,la virtonomita decido utiligas al si virtonomitan ordonon,la virto ne permesas el la flanko de ambaŭ perfortantoj,la plebo de nia lando supraĵe divenetis ke eble ĉi tiu mizerulo en ĉeestanta situacio ne kapablas perfekte plenumi la postulatajn poemversadojn kun perpleksa menso,do oni ŝanĝu lian situacion kaj plibonigu lian pozicion kaj vidu ke en kiu kondiĉo li povas servadi tiel,kvankam en nia religia socio ordinare la sciencistoj sekvas opiniojn de la plebo,kaj daŭrigas la vojon de nesciantoj,pri mia problemo,pro la decido de la persekutataj religiuloj,la freneza majstro kiu estis profesoro de universitato,iris la vojon de tiuj kiujn eĉ ne aprobas plebo,do mia problemo restis nesolvebla,oni atribuis miljarajn,historiajn civilizacion kaj kulturon kaj progreson al nia socio,tamen nur unu Amerika serĝento kiu servis al sia armeo,post kelkminuta enketo ĝuste distingis kaj raportis ke ĉi tiu serĝento ne kapablas versi tiajn poemojn,sed rezulte superuloj de nia socio emfazis ke oni nepre kripligu kaj certe obeigu la vireton.Defendante diri ke pro multjaraj mankoj de la seksrajto mia menso estas perpleksa,ŝajnis esti ridinda kaj mokenda,oni konsilis ke nu,edziĝu!edziĝu!kvazaŭ mi estis fabriko,ke el unu flanko oni trudu seksmankon kaj el la alia flanko gajnu versitajn poemojn laŭdante la reĝon de la reĝoj kaj superstiĉojn,kaj inverse oni trudu ĉiaman edziĝon,neakcepteblan kaj permesu kunsekson volante gajni la saman profiton,kaj en neebleco kaj neplenumiĝo de la postulo la fabriko estas pekanta kaj kondamnenda,malantaŭe restita devas aĉeti fabrikon el progresitaj landoj,unufoje unu specialan fabrikon oni volis mem establi,supozante iun homon fabriko kaj tranĉante ties membrojn,benita estu tiu socio kiu produktas saĝan serĝenton,benita estu tiu socio kiu produktas inteligentan fraŭlinon,benita estu,

                                                                   73

bildo de davud shams hakimi


povigita de