Ensaluto

..LASTA ALVOKO ( => EMVOKO) PjJELjS ( = PjJE(J)S = PjJES = P'JES <= EL) SAMARA REGIONO..

bildo de Ljeonjiid

..Леонид Дашевский [Льэоньиид Дашээвскьий] = [Ljeonjyid (L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'їj)]

 

al chjiuy redaktoroy kaj eldonistoy de diversay Esperantlingvay eldonazhoy ,inkluzive al ( => pem) redaktoro Korzhenkoov(-a) [Korz^ = zˆ => ẑ [ȝ]enkōv(-a)]  A" V" ,fondinto kaj ( => yi = ї) eldonisto de LOdE Gorjeeck(aj)a Hhalyineh = H^alїne^   = Hˆalїneˆ => Ĥalїnê ≈ Ĥ [ẖ]alїneˆ ≈ Ĥalїne Romaanevna [Rômānêvnâ] Gor'ēckaja  ,kiel ( => ko) veray internacionalїstoy ,sed ( => on) nё nacionalїstoy ,ko ( <= kїel)  danqhere agresїvay zelotoy ,batalantay ї eĉ' militantay ,kїel ( => ko) ukraїnay nacionalїstey ,porkё loka (regiona) ruslїngva loqˆantaro agnoskis ukraїnan lїngvon ( = movon) ko ( <= kїel) dominantan en rusmova ( = ruslїngva) regiono la komunan "ŝtatan" movon.

 

..por(kё) reale evїti mult"jarcentayn ( = plur"jarcentayn => blojiarcentayn) nacionalїsmayn milїtoyn en la mondo per pacema ideo ( => idejo) de globale komuna movo ( = lїngvo) por ĉ'їu(a)y popoloy de la mondo ,kїel ( => ko) asertas Zamenĥ[ẖ]ōfay ( = Zamenẖˆōfay = Zamenẖhoofay) esperantїstoy ,proponante ŝatatan Zamenẖˆōfan Esperanton ,por efektivїgi ĉ'i+tїu(a)n ( = chji+tyiuan => fan) idejon ,!!necesas devїge en la unua etapo decentralїgi blokadantan idejon de dominanta "ŝtata" ( = shtata) movo ( = lїngvo) en subordiqhantay regionoy de iua multnacija shtato sur regiona nivelo ,!!kion ẖˆelpe de antїkva Zamenẖˆōfa Esperanto ,ekzistanta jam preskaû 130 ( = jjLVJ) jaroy ( => jiaroy ,tute n'e ( = nje <= ne) eblas realїgi pro n'e tre ( => trej) korekta ї nEfleksebla ( => nOflexebla) gramateko ( <= gramatїko) de la movo ,eraroyn en kiua n'e eblas korekti pro Zamenẖˆōfa malpermeso ( => nonpermeso) korekti Fundamenton de Esperanto ,!!sed ( => !!on) neniu povas nonpermesi krei ( => kreji) tandemayn (filїnayn) dialektoyn de nacijay "patray" movoy ї kvazonacija Zamenẖˆōfa Esperanto kun komuna gramatїka strukturo --+ skeleto de ĉ'їu(a) ( = chjiua ==> chja = ĉ'a) movo ,simїla pem ( <= al) gramatїka ( = gramatyika) skeleto de ( => pes) Esperanto ,kun plene korektїtay gramatyikay reguloy pes ( <= de) parolo ї pli ( => blej) bele prononcatay gramatyikay ( => gramatekay) elementoy (vortoy ї morfemay partoy pes SENCAY (semantyikay => semantekay) vortoy ,kion ( => kĥen = ken) mi ( => le) montras ĉ'i+tїe ( => flo) їnter ( => pїp = pyip) krampoy їp ( = yip = kun) montryile => montrele "=>"  aû ( = au^ = auh ==> orh = or^ = oȓ) "<=" ,tamEn ( => tamOn) SENCAY vortoy en( => pjje) fay dialektoy restas ununaciay ( => jejlonacijay) ,pruntOprenyitay el ( => pjjeljs = pjjejs) (ge)patra nacija movo --+ fay dialektoy nOmighas ( => nAmyiqhas) ko ( <= kiel) naciĒspay ,ekzemple ( = ekz"e) ,por Esperanto ekzyistas EsperantĒspa dialekto.

 

!!certe ,komunay oȓt^ografijay ( <= ortografiaj) reguloy pes skrїbo kontribu(j)as pem ( <= al) aktyiva miksїq^o pes chjay naciĒspay dialektoy pjjen ( <= en) komunan globalan Ēspan movon ,kĥe ( <= ke <= kio) okazos proksimume pejm ( <= al) fyino pes 21+a ( = jjDLa) jiarcento ,se ( => yif = їf) chja ordinara ẖˆom(en)o ( = (ẖˆo)meno = ẖˆomeno = ẖˆomo = meno) lernos nur ( = onlo) unu ( => jejlo) naciĒspan dialekton pes nacija (ge)patra movo --+

 

--+ !!chji+tio estas ( => !!fe jas) mia ( => lesa) LASTA EMVOKO ( <= ALVOKO) PjJELjS ( = PjEJS <= EL) SAMARA REGIONO..


povigita de