Ensaluto

L'EON'ID DAS^EeVSK'IJ CITAS KAJ KOMENTAS ...

bildo de Ljeonjiid

..L'eon'id Dasheevskjij (Das^eevsk'ij) citas kaj ( = > yi = 'i) komentas: .."..ni ( = > my) ,706 ( = jjZJQ [jejZeJeQo] ,q = dz: edzo = eqo) partoprenantoy en ( pjje) la ( = > dha = d^a) 99+a ( = jjRRa [jejReRa] Universala Kongrese de ( = pes) Esperante, venintay el ( = > pjjeljs) 57 ( = > jjMZ [jejMeZo] landey(s) pes ( < = de) ĉiu(^e)y ( = > chjo(he)y = c^'o(^e)y = ĉ'o(e^)y = ĉ'oy) mond(A)partey al ( = > pejm) Bonahere, Argentinyijhe (Argentin'ij^e) ,!alvokas
ĉiuyn ( = > ĉ'oyn = c^'oyn = chjoyn) subtenanteyn pes Esperante fari ĉio(^e)n ( = > ĉ'o(^e)n = c^'o(^e)n = chjo(he)n = chjon = chjohen) eblan por plenumi nian ( = > my(es)an) apartan rolen kiel ( = > ko) movade por(s) justa ,konscia multlingvisme" +- tiel mi citis la rezolucion ,aldoninte inter ronday krampoy gramat'ikayn sinon'imoyn de Zamenhhoofa Esperanto el Modernig'ita Esperanto ,kiua nom'iq^as ( = nAmiq^as) EsperantEespa l'ingvo kaj kiua reale subtenas multlingvismon rilate al formala (,sed fakte mensoga) subteno de multlingvismo per Zamenhhoofa varianto de Esperanto .!chjar ( = c^'ar = ĉ'ar = > proske) Esperanto celas domini en la mondo anstatau^ d^a ( = dha = la) angla) ,!sed ( = !on) modernig'ita varianto de Esperanto ,nAmata EsperantEespa dialekto (kun Esperanta senca leksiko ,!sed kun Eespa gramat'ika leks'iko) ,celas domini nur en Esperantio inter parolantay en Esperanto ,kiel komuna nacia lingvo por esperant'istoy ,same inter parolantay angle komuna estos In^gli^s^Eespa dialekto kun la angla senca leks'iko ,!sed kun Eespa gramat'ika leks'iko ,inter parolantay france komuna estos FransEespa dialekto ,inter parolantay germane komuna estos Doy(o)chjEespa dialekto kaj tiel plu por chjiu nacia lando estos propra naciEespa dialekto ,kiuay fin+fine interplekt'iq^os ,miksante naciayn sencayn sinonimoyn ,kio alkondukos al komuna tutmonda (globala) Eespa l'ingvo.

 

..L'eon'id Das^eevsk'ij:

 

..mi ne scias ,certe ,multayn naciayn l'ingvoyn ,ekz"e ( = ekzemple) ,Ivr'itan l'ingvon kun q^ia inversa lau^ direkto de skribado skribmaniero per originalay silabay literoy ,kio estas interesa por mi skribmaniero ,chjar mi ankau^ inventis originalayn lau^ skriba formo literoyn por unueca komuna multl'ingva skribmaniero je stilo dfe originala jeltonforma skribsistemo Dasheevico ,nomata lau^ mia familia nomo kiel vico da literoy de Dasheevskjij ,sed ?chju hhebreay esperant'istoy ne ekdeziros apliki al Ivr'yito almenau^ latinliteran Dasheevicon ,konsistantan el 68 fonemayn skribsignoyn (latinayn literoyn au simplay tipay literkombinoy) kaj disvolvi Ivr'itEespan dialekton (,kiel naciEespa dialekto de Ivr'ito kun originala Eespa gramat'iko) almenau^ kun latinlitera skribmaniero lau^ GOST Dasheevica (,GOST -+ Globala Ortografia Standardig'yita Transliterado) ,!pri diversay naciEespay dialektoy mi mencias sube: ,,L'eon'id Dasheevskjij (Das^eevsk'ij) citas kaj ( = > yi = 'i) komentas denove: "..ni ( = > my) ,706 ( = jjZJQ [jejZeJeQo] ,q = dz: edzo = eqo) partoprenantoy en ( pjje) la ( = > dha = d^a) 99+a ( = jjRRa [jejReRa] Universala Kongrese de ( = pes) Esperante, venintay el ( = > pjjeljs) 57 ( = > jjMZ [jejMeZo] landey(s) pes ( < = de) ĉiu(^e)y ( = > chjo(he)y = c^'o(^e)y = ĉ'o(e^)y = ĉ'oy) mond(A)partey al ( = > pejm) Bonahere, Argentinyijhe (Argentin'ij^e)

,!alvokas
 

ĉiuyn ( = > ĉ'oyn = c^'oyn = chjoyn) subtenanteyn pes Esperante fari ĉio(^e)n ( = > ĉ'o(^e)n = c^'o(^e)n = chjo(he)n = chjon = chjohen) eblan por plenumi nian ( = > my(es)an) apartan rolen kiel ( = > ko) movade por(s) justa ,konscia multlingvisme" +- ,!tiel mi citis la rezolucion ,aldoninte inter ronday krampoy gramat'ikayn sinon'imoyn de Zamenhhoofa Esperanto el Modernig'ita Esperanto ,kiua nom'iq^as ( = nAmiq^as) EsperantEespa l'ingvo kaj ( = yi = 'i) kiua reale subtenas multlingvismon rilate al formala (,sed fakte mensoga) subteno de multlingvismo per Zamenhhoofa varianto de Esperanto .!chjar ( = c^'ar = ĉ'ar = > proske) Esperanto celas domini en la mondo anstatau^ d^a ( = dha = la) angla) ,!sed ( = !on) modernig'ita varianto de Esperanto ,nAmata EsperantEespa dialekto (kun Esperanta senca leksiko ,!sed kun Eespa gramat'ika leks'iko) ,celas domini nur en Esperantio inter parolantay en Esperanto ,kiel komuna nacia lingvo por esperant'istoy ,same inter parolantay angle komuna estos In^gli^s^Eespa dialekto kun la angla senca leks'iko ,!sed kun Eespa gramat'ika leks'iko ,inter parolantay france komuna estos FransEespa dialekto ,inter parolantay germane komuna estos Doy(o)chjEespa dialekto ,inter parolantay ruse komuna estos RusEespa dialekto kaj tiel plu por chjiu nacia lando estos propra naciEespa dialekto ,kiuay fin+fine interplekt'iq^os ,miksante naciayn sencayn sinonimoyn ,kio alkondukos al komuna tutmonda (globala) Eespa l'ingvo.

 

..L'eon'id Dasheevsk'ij:

 

..mi ( = > le) citas Adrián Vega Gómez por komenti liayn ( = > vu(e)sayn) vortoyn kaj ( = > 'i = yi) samtempe inter ronday krampoy per montrilo = > au^ = auh < = mi demonstras procezon de ( = > pes) modern'igo pes ( < = de) Esperantay alfabeto ,ortografia skribmaniero yi ( = 'i < = kaj) gramat'ika skeleto por fari no(j)van modernig'yitan Esperanton ,kiua ( = > kja) jam ricevis nomon ( = > namon) "EsperantEespa l'ingvo" ,!reale ,sed ( = > on) ne ( = nje) deklar(aci)e ,tutmonda (globala) internacia l'ingvo: 
 

"Esperantparolantoy misis dha ( = d^a < = la) frapon ,.ni ( = > my) bezonis DU ( = > jejDO) organizazhoyn ( = organizaz^oyn < = organizaĵojn) ,.d^a ( = dha = la) unua ( = > jejla) por d^a disvastigado pes ( < de) d^a lingvo kiel ( = > ko) lingvo mem ( = > s(am)e) ,.dha dua ( = jejda) per dha lingvo serĉante pacon kaj ( = > yi = 'i) unuecon inter ( = > pyip) dha h^omoy ( = hhomoy = hhjjuomoy = hhjjuomenoy = hhjjuomenshoy = (hhjjuo)mens^oy = menshoy = men(s^)oy = menoy < == homoj) ,.my ( < = ni) hhavas ( = > hhas = h^as) neniun ( = > nonjjen) el ili ( = > pjjeljs dhey = p'jel's d^ey) ,.my jam nje povas fari ion ( = > hh(j)en = hh'en) ,on ( < = sed) esperi ,ke dha registaroy nje miksu dha aferoy yi eksplodu sangan mil'iton."

 

-+ !sed esperant'istoy ne nur bezonis ,!ili jam hhavas DU organizazhoyn + 1) UEA ,konfliktanta nun kun EEU (Europa Esperant" Unio ,kaj ,2) ,La Esperanta Civito ,kiua demonstras Esperanton kiel la unua 'i d^a plejst grava nacia lingvo pes esperant'istoy ,!do ,okup'iq^as pri Esperanto mem

 

,?chju ( = ?c^'u = > ?yilj = ?'il') al la hhomaro necesas ankorau^ unu nacia l'ingvo en la mondo ,?'il' my ( < = ni) dez'iras kresk'igi esperant'istay nacional'istoy ,transformatay estonte en fashistoyn ,kiel ( = > ko) ukra'inay nacional'istoy. 


povigita de